Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Dårlig effekt av medikamenter mot AD/HD

Dårlig effekt av medikamenter mot AD/HD

Forskere fra USA fulgte nesten 200 barn (75 % gutter) i 3-5-årsalderen fra de fikk en AD/HD-diagnose i seks år. Til tross for medikamentell behandling holdt symptomene seg relativt stabile for de fleste barna i hele perioden. Symptomene var generelt kroniske og plagsomme for dem med moderat til alvorlig AD/HD. Forskerne mener derfor at det er behov for å utvikle mer effektive behandlingsstrategier for denne aldersgruppa.

Vi i VOF ville begynt med å utrede årsaker for AD/HD-symptomer, som omfatter alt fra hodeskader, næringsmangler og proteinintoleranse til infeksjoner og eksponering for miljøgifter, kanskje også stråling fra trådløs kommunikasjon. Dersom man finner årsaken(e), er det lettere å sette inn behandlingstiltak som løser grunnleggende problemer. Symptomdempende medikamenter har aldri vært en god langsiktig behandlingsstrategi. IM

Kilde:

Riddle MA, Yershova K, Lazzaretto D mfl. The preschool attention-deficit/hyperactivityy disorder treatment study (PATS) 6-year follow-up. Journal of The American Acacemy of Child & Adolescent Psychiatry 2013; 52: 264-78. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452683

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Legg igjen et svar