Skip to main content

”Dårlig” LDL-kolesterol motvirker infeksjoner

[wcm_restrict]

Den uavhengige kolesterolforskeren Uffe Ravnskov har lenge hevdet at kolesterol som fraktes i blodet, er en viktig del av vårt immunforsvar. Derfor er det ikke gunstig å senke LDL-kolesterolnivået ved hjelp av statiner, som også reduserer kroppens produksjon av den viktige antioksidanten koenzym Q10.

Tekst Iver Mysterud

Sentral artikkel om kolesterol og immunforsvar i Helsemagasinet

Ravnskov U. Lipoproteinene – immunforsvarets helter.
VOF 2012; 8 (7): 14–7.

Tidlig i mars 2020 ble det publisert en viktig artikkel om kinesiske pasienter som var rammet av covid-19. Det viste seg at de hadde lavt serumkolesterol sammenliknet med friske personer.1

Dr.med. Uffe Ravnskov (f. 1934) så straks skremmende implikasjoner av dette og skrev en faglig kommentar til det britiske legetidsskriftet.2 Ifølge Ravnskov kan grunnen til at et lavt kolesterolnivå predisponerer for infeksjonssykdommer, være at LDL-partiklene er del av immunsystemet. Disse partiklene fester seg til og inaktiverer nesten alle typer av mikroorganismer og deres giftige produkter. Dette er dårlig kjent, men er blitt dokumentert av mer enn et dusin forskningsgrupper. For eksempel kan LDL-partikler hos mennesker inaktivere inntil 90 prosent av giftstoffene som produseres av bakterien Staphylococcus aureus, og rotter som injiseres med dødelige mengder bakteriegifter, overlever hvis de også injiseres med humant LDL. 

LES OGSÅ  Vaktbikkjer for borrelioserammede

Ifølge Ravnskov er LDLs evne til å motvirke infeksjoner også dokumentert i studier av mennesker. I en analyse der forskerne samlet analyserte data fra 19 studier som omfattet nesten 70 000 pasienter (metaanalyse), ble det funnet omvendt korrelasjon mellom nivået av serumkolesterol og dødelighet fra sykdommer i luftveiene og mage- og tarmsystemet, som primært handler om infeksjoner. Dette betyr at jo lavere kolesterolverdi deltakerne hadde, desto høyere var dødeligheten av disse sykdommene. Ravnskov mener det er usannsynlig at lavt kolesterol var forårsaket av selve sykdommene fordi sammenhengene også var til stede i tallmaterialet etter at forskerne hadde utelukket dødsfall som skjedde i løpet av de første fem årene. I en studie der mer enn 120 000 voksne personer av ulik etnisitet ble fulgt over 15 år, ble det påvist en sterk, omvendt sammenheng mellom kolesterolverdier da studien startet og risikoen for å bli lagt inn på sykehus senere i livet på grunn av en infeksjonssykdom.

Siden LDL-kolesterol også er i stand til å inaktivere virus, mener Ravnskov at pasienter på kolesterolsenkende behandling og med en livstruende covid-19-infeksjon bør stoppe denne behandlingen, i det minste inntil de har kommet seg fra infeksjonen. Denne problemstillingen tok han opp i detalj i boka Fett och kolesterol är hälsosamt fra 2008.3 I boka vier han et kapittel til fordelene med et høyt kolesterolnivå,3:195–201 som ser ut til å beskytte mot infeksjoner, inkludert hiv og aids.

Hva er lipoproteiner?6

Lipoproteiner er en betegnelse på ulike transportmolekyler i blodet.7  Triglyserider, fosfolipider og kolesterol opptas i tarmcellene og settes sammen til kylomikroner, som fraktes til leveren, som danner HDL-kolesterol og VLDL (lipoprotein med lav tetthet). Lipoproteiner består av protein og fett og frakter kolesterol, fettløselige vitaminer og fett. Lipoproteinet LDL (lipoprotein med lav egenvekt) dannes fra VLDL, men HDL (lipoprotein med høy egenvekt) syntetiseres av leveren. Kolesterol som fraktes i LDL, kalles LDL-kolesterol. Dette molekylet frakter kolesterol fra leveren til kroppens celler, mens HDL-kolesterol frakter kolesterol tilbake til leveren, der HDL og VLDL lages. Det finnes flere undergrupper av LDL-molekylet basert på egenvekt (tetthet). Store, lette molekyler regnes å være uskadelige og gjenspeiler et lavt nivå av fett (triglyserider) i blodet, noe som regnes å være gunstig.

LES OGSÅ  Fett er min venn

Kilder:

1. Hu X, Chen D, Wu L mfl. Low serum cholesterol level among patients with COVID-19 infection in Wenzhou, China. The Lancet 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544826

2. Ravnskov U. Cholesterol-lowering treatment may worsen the outcome of a Covid-19 infection. BMJ.com 4.4.2020. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182/rr-10

3. Ravnskov U. Fett och kolesterol är hälsosamt. Sundyberg, Sverige: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 2008.

4. Bern L. Politikerna har ett ansvar för coronapandemin del 2. Anthropocene 28.3.2020. https://anthropocene.live/2020/03/28/politikerna-har-ett-ansvar-for-coronapandemin-del-2/

5. Bern L. Borde inte allt statinbruk omedelbart avbrytas? Anthropocene 30.3.2020. https://anthropocene.live/2020/03/30/borde-inte-allt-statinbruk-omedelbart-avbrytas/

6. Ravnskov U. Lipoproteinene – immunforsvarets helter. VOF 2012; 8 (7): 14–7.

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Lipoprotein

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner