Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Dårlig testing av AD/HD-medikamenter

Dårlig testing av AD/HD-medikamenter

Forskere fra USA ønsket å teste langsiktig trygghet og effektivitet av medikamenter som brukes mot AD/HD, før de blir gitt markedsføringstillatelse. Dette ble undersøkt ved å undersøke de medikamentene Mat- og legemiddelverket (FDA) i USA har godkjent mot dette problemet og de kliniske studiene som er brukt i forbindelse med godkjenning.

Det ble funnet 32 kliniske forsøk som var brukt i godkjenningsprosessen av 20 medikamenter. Elleve medikamenter (55 %) ble godkjent etter at færre enn 100 personer var studert og 14 medikamenter (70 %) etter færre enn 300 deltakere. Gjennomsnittslengden (medianen) for varighet av studiene var fire uker, med fem medikamenter (38 %) godkjent etter at deltakerne var studert i færre enn fire uker og ti medikamenter (77 %) etter færre enn seks måneder. Seks medikamenter ble godkjent med krav om at det skulle gjennomføres spesifikke studier i etterkant, som det ble utført to av. Forskerne konkluderte at kliniske forsøk for godkjenning av AD/HD-medikamenter ikke var blitt utformet for å fange opp sjeldne bivirkninger eller trygghet og effekt på lengre sikt. Selv om studier utført i etterkant av godkjenning kan fylle inn noen av disse manglende dataene, ville det vært bedre om skikkelige forsøk ble utført før et nytt medikament ble godkjent. Uansett er forsøk i etterkant av godkjenning viktig. Til tross for at mange medikamenter har fått markedsføringsgodkjenning, er det utført få sammenliknende studier av dem. IM

Kilde:

Bourgeois FT, Kim JM, Mandl KD. Premarket saftey and efficacy studies for ADHD medications in children. PLoS One 2014; 9: e102249. http://www.plosone.org/article/info %3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0102249

You may also like
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk
Muggsoppgifter kan gjøre deg syk!
Terapeutisk bruk av lys
Helsetips på SnapChat

Legg igjen et svar