Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Dårlige tenner og gummer koblet til brystkreft

Dårlige tenner og gummer koblet til brystkreft

Det har lenge vært kjent at dårlige tenner og gummer har sammenheng med økt risiko for å rammes av hjerte- og karsykdom, diabetes og en rekke typer kreft. Det er påvist munnhulebakterier i brystkreftvev, men ingen større studier har undersøkt koblingen mellom munnhulesykdom og brystkreft. Nå har amerikanske forskere påvist at dårlig munnhelse også har sammenheng med brystkreft.

Forskerne fulgte nesten 74 000 kvinner som i utgangspunktet ikke hadde brystkreft, i gjennomsnittlig sju år. De fant at 26 prosent av kvinnene hadde munnhulesykdommer, og at disse hadde økt risiko for å utvikle brystkreft i disse sju årene. Dette gjaldt spesielt for kvinner etter overgangsalderen, og røykere som hadde sluttet de foregående 20 årene, var særlig utsatt. IM

Kilde:

Freudenheim JL, Genco RJ, LaMonte MJ mfl. Periodontal disease and breast cancer: prospective cohort study of postmenopausal women. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2016; 25: 43–50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26689418

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar