Skip to main content

Demens av antikolinergika

En rekke medikamenter har antikolinergiske effekter, det vil si at de blokkerer overføring av nerveimpulser i det perifere, parasympatiske nervesystemet eller i hjernen sentralt. Perifert virkende medikamenter hemmer blant annet tømmingen av tarmen og urinblæra, mens sentralt virkende medikamenter tidligere ble brukt i behandlinga av Parkinsons sykdom. De sentraltvirkende medikamentene brukes fortsatt for å redusere bivirkninger ved behandling med antipsykotika og andre medikamenter som blokkerer signalstoffet dopamin. Slike medikamenter kan føre til kognitiv svikt, som tidligere er blitt antatt å gå tilbake ved seponering. Noen studier indikerer imidlertid at medikamentene faktisk kan øke risikoen for å utvikle demens. Denne problemstillingen ønsket forskere fra USA å undersøke nærmere. De rekrutterte personer eldre enn 65 år mellom 1994 og 1996 og fulgte opp mer enn 3 400 deltakere hvert annet år til 2012. Hver enkelt persons medikamentbruk ble funnet fra apotekdata. Høyere samlet (akkumulert) bruk av slike medikamenter viste seg å øke risikoen for å utvikle demens, det vil si at jo mer den enkelte hadde fått i seg av medikamentet over tid, desto større var risikoen. Forskerne mener at helsearbeidere bør gjøres oppmerksomme på denne risikoen og at særlig eldre mennesker ikke bør bruke slike medikamenter i lang tid. IM

Kilde:

Gray SL, Anderson ML, Sascha Dublin S mfl. Cumulative use of strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Internal Medicine 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25621434


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner