Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Demens av antikolinergika

Demens av antikolinergika

En rekke medikamenter har antikolinergiske effekter, det vil si at de blokkerer overføring av nerveimpulser i det perifere, parasympatiske nervesystemet eller i hjernen sentralt. Perifert virkende medikamenter hemmer blant annet tømmingen av tarmen og urinblæra, mens sentralt virkende medikamenter tidligere ble brukt i behandlinga av Parkinsons sykdom. De sentraltvirkende medikamentene brukes fortsatt for å redusere bivirkninger ved behandling med antipsykotika og andre medikamenter som blokkerer signalstoffet dopamin. Slike medikamenter kan føre til kognitiv svikt, som tidligere er blitt antatt å gå tilbake ved seponering. Noen studier indikerer imidlertid at medikamentene faktisk kan øke risikoen for å utvikle demens. Denne problemstillingen ønsket forskere fra USA å undersøke nærmere. De rekrutterte personer eldre enn 65 år mellom 1994 og 1996 og fulgte opp mer enn 3 400 deltakere hvert annet år til 2012. Hver enkelt persons medikamentbruk ble funnet fra apotekdata. Høyere samlet (akkumulert) bruk av slike medikamenter viste seg å øke risikoen for å utvikle demens, det vil si at jo mer den enkelte hadde fått i seg av medikamentet over tid, desto større var risikoen. Forskerne mener at helsearbeidere bør gjøres oppmerksomme på denne risikoen og at særlig eldre mennesker ikke bør bruke slike medikamenter i lang tid. IM

Kilde:

Gray SL, Anderson ML, Sascha Dublin S mfl. Cumulative use of strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Internal Medicine 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25621434

You may also like
Terapeutisk bruk av lys
LDL-kolesterol er din venn
Ulike typer infrarød stråling
Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Legg igjen et svar