Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Demens grunnet epilepsimedikamenter?

Demens grunnet epilepsimedikamenter?

Finske og tyske forskere har undersøkt om det kan være sammenheng mellom bruk av medikamenter mot epilepsi (antiepileptika) og utvikling av demens seinere i livet. De har brukt data fra et finsk helseregister og fra tysk helseforsikring. Individer med demens av enhver type og Alzheimers sykdom ble sammenliknet med inntil fire kontrollpersoner uten demens. For å bli med i analysen måtte det ha gått minst to år fra en person begynte med antiepileptika til vedkommende fikk en demensdiagnose. Det viste seg at regelmessig bruk av antiepileptika var vanligere hos personer med demens enn kontrollpersoner. Det var også en kobling mellom dose og risiko: Jo større eksponering for antiepileptika, desto større risiko for å utvikle demens. Noen antiepileptika påvirker kognitive prosesser, mens andre ikke gjør det. Ikke uventet hadde særlig førstnevnte størst risiko for å bidra til utvikling av demens. IM

Kilde:

Taipale H, Gomm W, Broich K mfl. Use of antiepileptic drugs and dementia risk-an analysis of Finnish health register and German health insurance data. Journal of the American Geriatric Society 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29566430

Legg igjen et svar