Skip to main content

Bridgeskolen: Den første meldingen

I VOF nr 1 ga vi deg en rask introduksjon i kortspillet bridge. Her får du mer:

Hva er et meldingsforløp

Spillet i bridge består av to hoveddeler: 1) Meldinger og 2) selve spillingen. Meldingsforløpet kan sammenliknes med en auksjon hvor hver spiller byr på en kontrakt. Via meldingene bestemmes det hvor mange stikk et makkerpar skal ta, og om en farge skal være trumf eller om vi skal spille uten trumf. Å spille uten trumf kaller vi ”Grand”, eller NT = No Trump. Når en spiller ikke ønsker å by, melder han pass. Melderunden er avsluttet når alle spillere har meldt pass. Melderunden bestemmer kontrakten, og skal sørge for det makkerparet som har de beste kortene å spille med, finner fram til det de tror er den beste kontrakten.

Minimum antall stikk som er utgangspunkt for meldingene, er alltid 6. Budene består så av meldinger som indikerer antall stikk med eller uten trumf man tror man kan ta i tillegg. Budgivningen høynes etter hvert, og det er ikke lov å avgi et bud som er lavere enn et som allerede er avgitt.

LES OGSÅ  Brideskolen: Hvordan melder vi andre NT-hender (enn 1 NT)?

Den første meldingen

Via meldingene skal vi gi bud som viser så godt som mulig to ting:
– hvor mange honnørpoeng vi har, og – hvor mange kort vi har i hver farge (fordeling)

Et bud består av et tall fra 1-7 og en farge eller grand, altså kløver, ruter, hjerter, spar eller NT. Den laveste mulige meldingen er 1 ?, som betyr at man skal ta 7 stikk (altså 6 + 1) med kløver som trumf. Neste bud over 1 ? kan da lyde for eksempel 1 ?, fordi denne fargen rangerer høyere enn kløver. Ønsker man av en eller annen grunn å ikke melde farge, kan man melde NT. Meldingen 5 ? betyr altså at man skal ta (minst) 8 (6 + 2 = 8)stikk uten trumf. 

For å kunne starte meldeforløpet, bør man ha gode nok kort til å kunne spille en kontrakt på et eller annet nivå. For å vurdere dette regner vi blant annet ut hvor mange honnørpoeng vi har. Det beregnes slik: Ess (E) = 4, konge (K) = 3, dame (D) = 2 og knekt (Kn) = 1. Som hovedregel kan du åpne meldingsforløpet hvis du har minst 12 honnørpoeng.

Åpne med en fargemelding

Hvilken farge du skal velge, avhenger av hvilken farge som er lengst: Du skal åpne med den lengste fargen. Hvis du har to like lange farger, gjelder følgende regler: Hvis du har to 4- kortsfarger, åpner du med den laveste. Har du to 5-korts- eller to 6-kortsfarger, åpner du med den høyeste. (Dette er for at vi senere i meldingsforløpet skal klare å formidle hvor mange kort vi har i de ulike fargene.)

Et eksempel, her er dine kort:

LES OGSÅ  Ring opp-kortkunsten

? KDKn87

? EK

? 9543

? 98

Først teller vi honnørpoeng og ser om du har nok til å åpne meldingsforløpet: Du har et ess, to konger, en dame og en knekt. Det blir 13 honnørpoeng, og dermed kan du åpne. Så må vi finne ut hva du skal åpne med: Du har en farge som er lengre enn de andre, dvs. spar, og derfor åpner du med denne og sier 1 ?.

Åpninger med 1 NT

Åpningsmeldingen 1 NT er helt spesiell. Den brukes når du har nøyaktig 15, 16 eller 17 honnørpoeng og en jevn hånd. Med ”jevn” menes en hånd som har følgende:

Ingen renonser (renons=at du har ingen kort i en farge)

Ingen singleton (ett kort i en farge)

Maksimalt 1 stk dobbeltton (to kort i en farge)

Ellers minst tre kort i hver farge

Maksimalt én farge med fem kort.

Fordelen med denne åpningsmeldingen er at vi får gitt masse informasjon om kortene i én melding. Et eksempel, her er dine kort:

? ED86

? EKn92

? K43

? D8

Her har du 16 poeng og en jevn hånd, og dermed kan du åpne med 1 NT.

Avslutte meldingsforløpet

Når det går pass rundt fra alle de andre spillerne, er meldingsforløpet over, og det er den sist avgitte meldingen som bestemmer kontrakten. Hvis du har åpnet med 1 ? og de andre melder pass, er det du som skal spille kontrakten med spar som trumf, og du skal ha minst 7 (1 + 6) stikk. 

Neste gang: Svarmeldinger.


Et spill for deg som er litt dreven

Du sitter øst med disse kortene:

? 752

? K8

? D965

? E954

Meldingsforløpet går (Ø og V passer hele tiden):

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Svar på opplysende doblinger

S: 1 ? – N: 2 ? – S: 2 NT- N: 3?- S: 4?, pass rundt.

Vest spiller ut kløver 3, og dere bruker norske utspill, hvilket betyr at et lite kort inviterer makker til å spille samme farge tilbake ved første anledning. Dette er bordet:

? D94

? E96

? 3

? KDKn872

Hva gjør du nå? Stikker du med esset, er bordets kløver godspilt, dvs. at alle fem kan gi stikk. Hvis du likevel tar esset, hvordan fortsetter du?

Makkers kløverutspill må være en singleton, og det er derfor fristende å spille kløver tilbake for å gi makker en stjeling. Da får vi disse to stikkene i tillegg til hjerterkonge. Men hvordan får vi bet?
Siden spillefører i meldingsforløpet har vist 5 hjerter, har makker tre. Du selv har hjerterkongen og må komme inn på denne i første eller andre hjerterrunde. Da har fremdeles makker en hjerter igjen, og du har god tid til å gi henne en kløverstjeling. Hvis makker har ruter ess, får vi enda et stikk. Men hva om makker ikke har ruter ess, men spar konge? Da må vi spille spar i stikk to! Ellers rekker spillefører å kaste sin spartapere på kløver. Hvis makker ikke har spar konge (eller ruter ess), står kontrakten uansett.

Dette var spilleførers hånd:

? EKn6

? DKn1042

? EK2

106


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner