Forside > Arkiv > 2014 > Deprimert av lite sink?

Deprimert av lite sink?

En rekke næringsstoffer kan påvirke risikoen for å bli deprimert, og kanadiske forskere ønsket å undersøke om mineralet sink kan påvirke risikoen. Sink har en rekke funksjoner i forbindelse med cellevekst, programmert celledød (apoptose) og stoffomsetning og er med å regulere hormoner og prosesser i immun- og nervesystem som er forbundet med depresjon. Ved et søk i sentrale, medisinske databaser ble det funnet 17 studier som oppfylte inklusjonskriteriene i studien. Dataene ble slått sammen (metaanalyse) og omfattet over 1 600 deprimerte og 800 kontrollpersoner. Blodverdiene av sink var lavere blant de deprimerte enn i  kontrollgruppa. I tillegg ble det funnet at jo større relativ sinkmangel, desto mer alvorlig var depresjonen. Mens forskerne påpeker behovet for mer forskning omkring sinkmangel og depresjon, inkludert effekten av sinktilskudd, mener vi at alle deprimerte bør undersøke  sinkstatus og gis tilskudd etter behov . IM

Kilde:

Swardfager W, Herrmann N, Mazereeuw G mfl. Zinc in depression: A meta-analysis. Biological Psychiatry 2013; 74: 872-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23806573

You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar