Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Deprimert av p-piller?

Deprimert av p-piller?

På verdensbasis bruker millioner av kvinner hormonell prevensjon. Til tross for klinisk erfaring for at slike hormoner kan påvirket humøret til en del kvinner, har ingen studert dette systematisk før nylig. Forskere fra Danmark har studert rapporter fra om lag 1 062 000 kvinner i et nasjonalt register for å se om hormonell prevensjon kan være koblet med etterfølgende bruk av antidepressiva og en depresjonsdiagnose. Kvinnene var mellom 15 og 34 år og ble fulgt opp fra 2000 til 2013.

Kvinner med tidligere diagnoser på depresjon eller andre alvorlige psykiske lidelser, som hadde brukt antidepressiva, hatt kreft, blodpropp (venøs trombose) eller gjennomgått hormonell fruktbarhetsbehandling, ble utelatt fra studien. Kvinner som regelmessig bruker den vanligste formen for prevensjon – p-piller som kombinerer kunstige versjoner av østrogen og progesteron (gestagener) – er vist å ha omkring 23 prosent økt risiko for å ha brukt antidepressiva, sammenliknet med ikke-brukere. Piller som bare inneholder kunstig progesteron (gestagen), økte risikoen med 34 prosent. P-plaster doblet risikoen, mens vaginal ring (p-ring) økte risikoen med 60 prosent. Forskerne konkluderte at bruk av hormonell prevensjon, særlig hos tenåringer, korrelerte med etterfølgende økt brukt av antidepressiva og en første depresjonsdiagnose. Dette indikerer at depresjon kan være en potensiell bivirkning av bruk av hormonell prevensjon. Selve studien kan imidlertid ikke fastslå om det dreier seg om en årsakssammenheng. IM

Kilde:

Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV mfl. Association of hormonal contraception with depression. JAMA Psychiatry 2016; 73: 1154–62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27680324

You may also like
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar