Skip to main content

Derfor er friske, norske dyr bra for klimaet

[wcm_restrict]

Klimautslippet fra norsk kjøttproduksjon er lavt, sammenlieknet med de fleste andre land. Det skyldes hovedsakelig at Norge trolig har verdens friskeste dyr.

Tekst Gaute Lenvik 

Matpolitikk: Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av administrerende direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

En tidligere versjon av denne artikkelen er publisert i Kjøttbransjen.1

Lite tyder på at nordmenn vil slutte å spise kjøtt. Dermed må kjøttet vi spiser, enten produseres i Norge eller importeres. Norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden. En av hovedforklaringene på dette er enkel: I Norge og i våre naboland Sverige og Island har vi verdens friskeste dyr.

En god indikator på dyrehelse er forbruket av antibiotika. I Norge brukes over 90 prosent av all antibiotika til mennesker og mindre enn 10 prosent på dyr, mens tilsvarende tall for verden i snitt viser at over 70 prosent brukes på dyr. At forbruket i Norge er lavt, er ikke fordi vi lar være å behandle, men fordi våre dyr er friske. Dyresykdommer som tuberkulose hos storfe og brucellose hos svin, geit, storfe og sau er utryddet i Norge, mens de florerer i mange andre land. Utbrudd av salmonella skjer sjeldent i Norge sammenliknet med de fleste andre steder.

LES OGSÅ  Skader kjøttspising mennesker, klimaet og dyr?

Hvorfor er friske dyr så viktig for klimaet? Friske dyr gir lavere fôrforbruk, bedre vekst, økt melkeproduksjon, bedre fruktbarhet, lavere dødelighet og fører til at færre dyr blir kassert ved slakting. Fravær av sykdom gir samlet sett vesentlig lavere klimautslipp per produsert enhet. Hvis flere dyr var syke, ville vi trengt flere dyr for å produsere like mye mat. Syke dyr kan sammenliknes med biler som går på tomgang. Utslippene fortsetter selv om de ikke gjør noe nytte.

Hvis vi stoppet all kjøttproduksjon i Norge uten at resten av verdens dyr ble like friske som de norske, ville klimautslippene øke nesten uansett hvilke land som produserte kjøttet for oss. Selv med en viss nedgang i norsk kjøttforbruk vil avvikling av norsk kjøttproduksjon gi negativ klimaeffekt.

I Norge er det tradisjon for at forskningsmiljøer, forvaltning og næring jobber sammen for å bekjempe sykdommer hos husdyr. Dette har vært en suksesshistorie hvor flere alvorlige dyresykdommer er utryddet eller opptrer svært sjelden, noe som også gjelder sykdommer som er vanlig forekommende i store deler av Europa og verden. Det omfatter også sykdommer som kan ramme mennesker.

Veterinærinstituttet vil fortsette å utvikle kunnskaper som kan gi enda bedre dyrehelse, slik at vi kan fortsette å ha friske dyr i Norge.

Om artikkelforfatteren
Gaute Lenvik (f. 1971) er administrerende direktør i Veterinærinstituttet. Han har studert økonomi og organisasjonsteori og er cand.agric. fra NMBU (1997). Tidligere har han jobbet blant annet i Landbruks- og matdepartementet og i NHO Mat og drikke.

Kilde:

1 Lenvik G. Derfor er friske norske dyr bra for klimaet. Kjøttbransjen 2019; nr. 3: 4.

LES OGSÅ  Rachel Carson - miljøbevegelsens mor: Den tause våren
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner