Skip to main content

Derfor er jod alltid viktig, jodmangel gir hypotyreose

Med et skremmende bakteppe er nå jod aktuelt. Generelt fortjener jod mer oppmerksomhet fordi jodmangel fører til stoffskiftesykdommen hypotyreose.

Tekst Julia Schreiner Benito

julia benito
Journalist Julia Schreiner Benito

Jodtabletter (Jodix) kan forebygge kreft og fosterskader som følge av nedfall av radioaktivt jod. Særlig unge kvinner og gravide trenger jodtilskudd fordi mangel kan føre til reduserte kognitive evner hos fostre ved at mor inntar radioaktivt jod fra kyr som beiter i områder med radioaktivt nedfall. Jodmangel er ofte involvert ved en rekke sykdommer fordi jod spiller en avgjørende rolle i menneskets stoffskifte. Det viktigste formålet med å ta jodtilskudd er å bidra til optimal skjoldkjertelfunksjon og dermed best mulig helse.

Norske myndigheter har ikke fulgt rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å tilsette nok jod i matsaltet. Den norske løsningen ble å tilsette jod, kalsium og andre vitaminer og mineraler i fôret til melkekuer, og det i en tid da stadig færre nordmenn drikker kumelk.
FHI: «Siden 1938 har vi hatt bordsalt som er tilsatt jod. Mengden jod som er tilsatt, er imidlertid så lavt at det ikke har særlig praktisk betydning for nordmenns jodinntak, selv om mange bruker dette saltet.»

Bør ikke spise mye salt, mener Helsedirektoratet


Helsedirektoratets begrunnelse for å ikke tilsette mer jod i norsk bordsalt er at «vi ikke bør spise mye salt.»
Du må til Sverige for finne bordsalt med nok tilsatt jod. Allerede i 2016 viste Nasjonalt råd for ernæring til urovekkende lave nivåer av jod hos gravide og unge kvinner. Likevel roper myndighetene som før: «Drikk mer melk!»
Meieriindustriens markedsføringsorgan melk.no, Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, reklamerer dessuten for sine produkter uten å opplyse at jodinnholdet i melk er redusert med 40 prosent siden år 2000.

LES OGSÅ  Stoffskiftepasienters utfordringer


Våren 2018 samlet forskere fra 27 europeiske land seg om et opprop med krav om strakstiltak mot jodmangel. Blant annet fordi opptil 50 prosent av nyfødte i Europa står i fare for å få lav IQ, dårligere språkutvikling og finmotorikk.
Seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet Aker sykehus Per Medbøe Thorsby tror at mange har jodmangel uten å vite det. Forskere i Tromsø har i en foreløpig ikke-publisert studie funnet lave nivåer av jod hos unge kvinner.

– Jeg vil gjerne utfordre Helsedirektoratet og nasjonalt råd til å sette seg nøye inn i litteraturen på dette området, sier Thorsby i artikkelen hos Universitetssykehuset i Oslo (UiO).
Han mener at befolkningen trenger tydeligere råd om mengde og kilder til jod.

Norge har blant verdens strengeste regler

Norge har blant verdens strengeste regler for vitaminer og andre kosttilskudd. For eksempel er det ikke lov å importere kosttilskudd med mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose. Det er imidlertid ingen påvist øvre grense der jod blir skadelig. Mange forskere mener at anbefalt dagsinntak på 150 µg for jod er for lavt, spesielt når mange får i seg for mye av det konkurrerende elementet brom. Flere tusen mikrogram daglig er ikke skadelig og kan tvert imot være nyttig ved mangler.

For best resultat bør jod/jodid suppleres med selen, magnesium, kobber, vitamin B2 (riboflavin) og B3 (niacin). Spør legen før du tar tilskudd, spesielt hvis du bruker medikamenter.

I 2017 hadde Helsemagasinet en lengre artikkel om jod.

Symptomer på jodmangel kan blant annet være:

 • Hypotyreose (for lav aktivitet i skjoldkjertelen)
 • Lav kroppstemperatur (under 36,6 oC rektalt)
 • Hypotyreose kjennetegnes ofte ved følgende symptomer:
 • Depresjon
 • Dårlig immunitet
 • Forstørret skjoldkjertel
 • Heshet
 • Hukommelsesproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lav kuldetoleranse
 • Muskelsvekkelse
 • Oppsvulmet ansikt
 • Trøtthet, lite energi
 • Uren eller tørr hud, tørr munn
 • Vektoppgang
 • Væskeansamling (ødemer)
LES OGSÅ  Insulinresistens – vår tids svøpe

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner