Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Det beste personlighetstrekket hos partneren

Det beste personlighetstrekket hos partneren

I parforhold er det beste for helsa å ha en partner som skårer høyt på personlighetstrekket ”ansvarsbevissthet”. Dette er et av de fem personlighetstrekkene som beskrives i ”Femfaktormodellen for personlighetstrekk” – en psykologisk modell som beskriver fem hoveddimensjoner for menneskelige egenskaper. De som skårer høyt på dette trekket, har også de mest stabile forholdene. Forklaringa ligger i at ansvarsbevisste personer er mer organiserte og følger opp forpliktelser og beslutninger bedre enn de som er mer impulsstyrte. Dessuten er det større sjanse for at de trener mer, spiser sunnere, unngår tobakk og andre rusmidler, og unngår å ta risiko. Denne ansvarligheten ser ut til å også være fordelaktig for partneren. Både begges helse og forholdet som helhet blir altså bedre hvis en av partene skårer høyt på ansvarsbevissthet.

Kilde:

Roberts BW, Smith J, Jackson JJ mfl. Compensatory conscientiousness and health in older couples. Psychological Science 2009; 20: 553–9.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28705691

You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får
Få nesa opp fra skjermen!

Legg igjen et svar