Skip to main content

Det du ikke vet, har du vondt av!

Merker du ubehag etter en lang mobiltelefonsamtale? Er du plaget av hodepine, søvnvansker, svimmelhet – eller er du rett og slett ikke i form? Har barnet ditt mange av de samme plagene, er urolig, ukonsentrert eller utilpass? 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Folkets Strålevern ble stiftet 26. oktober 2010 og er en uavhengig organisasjon som arbeider med ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling, for eksempel fra trådløs kommunikasjonsteknologi (mobiltelefoni, trådløse nettverk, trådløse fasttelefoner, etc.). Her forteller generalsekretær Sissel Halmøy om organisasjonen og hva den er opptatt av.[/gdlr_box_icon]

En meget sannsynlig årsak til ovennevnte plager kan være den kraftig økende strålingen som vi utsettes for i dag. De senere årene har det vært en eksplosjon i nye ”dingser” som kommuniserer gjennom lufta (trådløst). Dersom informasjon som formidles, skal komme fram til brukerne, trengs bølger (elektromagnetisk stråling) som overfører den. Nå som ”alle” skal ha tilgang til ”alt” via lufta, blir den elektromagnetiske strålingen ekstremt tett.

Mobilmaster med sterke sendere dukker opp i stort antall og sender ut elektromagnetisk stråling i alle retninger. De fleste vet lite om hva dette innebærer, for informasjonen fra myndighetene er elendig. Statens strålevern, som man tror skal passe på dette, virker mer opptatt av å bagatellisere farene enn å informere folk. Statens strålevern verner strålene, ikke oss. Derfor har vi startet Folkets Strålevern, som skal verne folket.

Stadig flere mennesker opplever at det kan være sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og helseplager. Trolig er det store mørketall når det gjelder forståelsen av at elektromagnetisk stråling kan være hovedgrunn eller medvirkende årsak til helseproblemene. Det er ikke så rart, for dette er et komplekst fagfelt, og slik stråling kan hverken sees, luktes eller høres. Imidlertid kan den måles.

LES OGSÅ  Foreldres mobilbruk kan forstyrre barns språkopplæring

Folkets Strålevern legger objektive målinger og forskningsrapporter til grunn for sitt arbeid. En god og omfattende forskningsoversikt kan finnes på www.monanilsson.se/page07.htm.

Når vi tidligere snakket om elektromagnetisk stråling, var kildene høyspentlinjer, transformatorer og gamle varmekabler. Mange med bolig nær høyspentlinjer har opplevet alvorlige helseproblemer. Til tross for at Statens strålevern sier at det er trygt å bo i nærheten av høyspentlinjer, stoler mange ikke på det. Vi ser også at det ikke bare er enkelt å få solgt slike boliger. Etter flere års forskning viser det seg at folks bekymringer blir bekreftet. WHO har klassifisert denne strålingen som mulig kreftframkallende,1 og i 2005 fikk vi en ny forvaltningsstrategi i Norge. Den sier at det må gjøres ekstra utredninger dersom strålingen overstiger 1/250 av grenseverdien når man skal bygge nytt hus.2

De siste tiårene har en annen type elektromagnetisk stråling økt eksponentielt. Det gjelder stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer som mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse telefoner, trådløse nett og radarer. Alle disse gir stråling i samme frekvensområde som mikrobølgeovner bruker. For slik stråling finnes en grenseverdi som skal beskytte mot oppvarming etter kort tids påvirkning. Grenseverdien beskytter oss imidlertid ikke mot skader på sædceller, DNA og immunsystemet, ei heller mot hodepine, hudirritasjon, depresjoner og søvnvansker. 

Grenseverdien er fastsatt ut fra seks minutters eksponering og er således ikke relevant for 24 timers eksponering fra strålekilder som står på hele døgnet, som mobilmaster eller trådløse nett. I mai 2011 klassifiserte WHO også denne strålingen som mulig kreftframkallende.3

På samme tid vedtok Europarådet en resolusjon der de anmoder alle medlemslandene om å ta strålingsproblemet på alvor, redusere grenseverdiene til en titusendel (!) og redusere strålingen dramatisk der folk oppholder seg over lengre tid, slik som i barnehager, skoler, boliger og på arbeidsplasser.4

LES OGSÅ  Stråling, helse og ”kanarifuglene” blant oss

EU-parlamentet vedtok allerede i 2008 at grenseverdiene var ”utgått på dato”, og i 2009 vedtok det med 559 mot 22 stemmer at man bør gå inn for en radikal føre-var-strategi for slik stråling.5 Disse vedtakene er helt i tråd med Folkets Stråleverns anbefalinger, og vi arbeider for at slike vedtak skal fattes i Norge.

Folkets Strålevern eksisterer fordi folk fortjener en uavhengig, etterrettelig og lyttende organisasjon uten en skjult agenda, og som ser det som sin oppgave å beskytte og informere. Vi ønsker følgelig å:

  • formidle korrekt informasjon – ufiltrert og objektiv – om elektromagnetisk stråling og virkningen av denne på folks helse
  • formidle korrekt informasjon om beslutninger som foretas av myndigheter i andre land
  • arbeide for å få satt ned grensene for utslipp fra stråleinnretninger
  • arbeide for å skåne barn og unge spesielt
  • sette i gang forskning i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer

Folkets Stråleverns ambisjon er å holde strålingen rundt oss på et nivå som alle kan tåle, samt å bidra til at moderne teknologi tar hensyn til helseaspektet. Uten dette kan prisen vi må betale for moderne teknologi, fort bli for høy – både for oss og for generasjonene som kommer etter oss.

Folkets Strålevern trenger mange medlemmer i ryggen for å få politisk gjennomslag for våre krav. Vi deltar i offentlige debatter hvor vi fokuserer på våre barns sikkerhet på skolene, for å få senket grenseverdiene, skjerme svake grupper og for å få redusert strålingen generelt. Som et engasjert medlem vil du bidra til at våre barn om noen år kan si at vi ikke satt med hendene i fanget.  Og du kan unngå det aller verste: at det du nå vet, er det barna som får vondt av. Les mer på www.stralevern.no. 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Sissel Halmøy (f. 1956) er generalsekretær i Folkets Strålevern. Hun er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk og har jobbet med  prosjektutvikling og ledet store, tekniske kompliserte utviklingsprosjekter innen militæret og oljesektoren i 25 år. De siste 10 årene har hun i forskjellige roller viet tiden til bevisstgjøring om helseskadelig elektromagnetisk stråling. E-post: sissel@stralevern.no[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf.

LES OGSÅ  Stråling og Alzheimers sykdom

2.  www.nrpa.no/dav/5fc87a6419.pdf.

3.  www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf.

4.  http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm.

5.  www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5680652.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner