Skip to main content

Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

En av verdens fremste samlivsforskere, professor emeritus i psykologi John M. Gottman (f. 1942), har i flere tiår forsket på ulike former for samliv. I denne boka viser han det han mener er den viktigste aktiviteten som har den største betydningen for hvordan våre forhold til andre utvikler seg. Dette gjelder enten det er dreier seg om kjærlighetsforhold, forhold mellom familiemedlemmer, kollegaer eller andre sosiale sammenhenger. Hvordan knytter vi god emosjonell kontakt med andre mennesker? Slik tilknytning skjer på noen få sekunder, og det er dette som avgjør om vi får gode, nære relasjoner eller om vi får problemer med forholdet. Klarer vi ikke å få til slik nærhet, smitter det over på andre områder i livet fordi vi mangler en slik god, følelsesmessige tilknytning til menneskene rundt oss.

At gode, følelsesmessige forhold er viktige for foreldre og barn, er åpenbart for mange. Alle ønsker og trenger å føle seg ønsket og knyttet til andre, å bli likt og respektert, møtt med vennlighet, bli godtatt og akseptert, oppleve forståelse og empati, ha gode, seksuelle forbindelser med partneren sin og vite at vi blir tilgitt og elsket selv om vi ikke er feilfrie. Et liv uten gode, emosjonelle bånd til andre kan gå ut over både vår psykiske og fysiske helse og gjøre det vanskeligere å klare seg i det praktiske liv. Vi trenger andre mennesker på mange plan for å ha det godt. Gottman diskuterer i denne boka hvorfor slike tilknytninger kan gå galt og hvor raskt det kan skje. Heldigvis lærer han oss også hvordan vi kan lære oss å endre kurs, og hva som skal til i disse avgjørende øyeblikkene for å sikre at relasjonene kommer inn på en følelsesmessig god vei, med alle de gode konsekvensene som følger. Dette dreier seg blant annet om hvordan vi sender ut og tar i mot ”innbydelser” fra andre, og hvilken verbal respons vi mottar eller gir. Forfatteren gir mange eksempler på situasjoner du garantert kjenner igjen fra ditt eget liv, og hvordan de kunne vært løst bedre.

LES OGSÅ  Perverteringen av Nobels fredspris

Selvfølgelig finnes det individuelle forskjeller i hvor mye tilknytning vi har behov for i ulike relasjoner. Når det gjelder parforhold, kommenterer Gottman for eksempel ulikheter mellom kvinners og menns naturlige kommunikasjonsstil, men poengterer også at det i parforhold stort sett er mannen som sitter med den største nøkkelen. De kan ofte velge å vende seg mot partneren og gi forholdet nødvendig omsorg og oppmerksomhet, for derved å gi betingelser for lykkelige forhold.

En slik ”snuoperasjon” er viktig uansett om du er i et parforhold eller ei: Her kan du på en enkel måte få innsikt i ditt eget atferdsmønster og lære hvordan du kan endre på små detaljer i hvordan du kommuniserer med andre. Dette gjelder om det dreier seg om betjeningen i butikken, søsken, sjefen eller dine ansatte, eller en potensiell eller nåværende partner.

Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: John M. Gottman og

Joan Declaire

Tittel: Snu deg til meg! Det du gjør i løpet av et mikrosekund avgjør hvor relasjonene dine ender opp.Utgiver: Panta Forlag

Utgivelsesår: 2018 (norsk oversettelse)

ISBN: 9788279008828

Pris: kr 379 innbundet, 556 sider (www.pantagruel.no)


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner