Skip to main content

Det norske brusmysteriet

Ukeslutt 17. juni 2022 Denne uka kan du lese om det norske folks lettbrusvaner. I løpet av 2022 blir Norge trolig første land i verden som drikker dobbelt så mye lettbrus som sukkerbrus, ifølge nye tall fra Bryggeriforeningen. Videre anbefaler vi å lese om et lite kjent tiltak mot søvnproblemer, smerter og stress. Du kan også lese om problemer med ultraprosessert mat.

Flere tips:

 • Visste du at amming kan påvirke et barns intelligens?
 • Eller at de fleste lyver om hvor mye de spiser i løpet av en dag?
 • Løsningen for å gå ned i vekt er ikke primært å trene mer og spise mindre, men å forholde seg til de underliggende årsakene til vektøkning.
 • Mange har trolig ikke hørt om Royal Rife og hans effektive kreftbehandling, som ble sabotert og stoppet.
 • De som er opptatt av vitenskapelig dokumentasjon, får tips om mikronæringsstoffer mot virusinfeksjoner.

  Øvrige lesetips handler om ulike aspekter ved koronapandemien:
 • Alvorlig COVID ‘sjelden’ hos uvaksinerte, viser undersøkelser
 • Nedstengning hadde ingen effekt ifølge tysk rapport
 • Hvorfor sluttet FHI å publisere data om covid-19-vaksineeffekt?
 • Minst 77 000 døde og 7,3 millioner skadet på grunn av koronavaksinasjoner
 • Avslutningsprosedyren til storjuryen angående mulig forbrytelse mot menneskeheten
 • Canadisk statsråd løy om at politiet ba om unntakslover
 • Covid-svindelen som rystet en hel verden

Tekst Iver Mysterud

Det norske brusmysteriet / 2022 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Sjokkerende om nordmenns lettbrusvaner

Med tittelen ”Det norske brusmysteriet” publiserte nrk.no 12. juni en stor, tankevekkende reportasje om våre lettbrusvaner. Det norske folk drikker spesielt mye Pepsi Max. I vårt perspektiv er det nedslående å se hvor ubekymret norske helsemyndigheter og en del forskerne som pleier å uttale seg i slike saker, er når det gjelder kunstige søtstoffer. Det er påfallende at journalisten ikke intervjuer en eneste fagperson som kunne vist til forskning som tyder på at kunstige søtstoffer kan forstyrre tarmfloraen.

Lite kjent tiltak mot søvnproblemer, smerter og stress

ASMR er forkortelse for ”autonom sensorisk meridianrespons” og omtales i en artikkel 7. juni på Titan, et nettsted drevet av Universitetet i Oslo.
ASMR er en nyoppdaget biologisk respons mange av oss er i stand å oppleve. Tusenvis skriver daglig på forumer og i kommentarfelter at ASMR-videoer har beroliget dem eller forbedret deres livskvalitet over tid. Nå finnes det også forsking som støtter denne nye formen for terapi i form av oppmerksomhetstrening.

LES OGSÅ  Bruk av badstue er sunt

Problemer med ultraprosessert mat

Psykiater Gunhild Melleby (46) følte seg ofte utmattet før hun begynte å redusere inntaket av sterkt bearbeidet eller ultraprosessert mat. Ernæringsbiolog Marit Kolby advarer mot slike matvarer i et oppslag i Aftenposten 2. juni.
– Nå er det kommet mange studier som tydelig viser en sammenheng mellom høyt inntak av ultraprosessert mat og mange forskjellige helseproblemer. Dette er alt fra overvekt, fedme, kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2, til inflammatoriske tarmsykdommer og for tidlig død, sier Kolby.

Jo lenger mor ammet, desto bedre resultater fikk barna på ulike tester

Ifølge en artikkel på Forskning.no 10. juni kan amming stimulere diebarns intelligens. Artikkelen omtaler en ny studie i PloS One. Forskerne analyserte seks ulike kategorier, fra de som aldri hadde blitt ammet og oppover til de som hadde blitt ammet i 12 måneder eller mer. Resultatene viste blant annet at barn i den siste kategorien, de som hadde blitt ammet lengst, skåret høyere på kognitive tester fra de var fem til 14 år gamle. Resultatene var gyldige selv om de ble noe mindre når man justerte for alder, forskjeller i sosioøkonomisk status og mors intelligens.

Ifølge en ny studie lyver ”alle” om hvor mye de spiser i løpet av en dag

Både overvektige og normalvektige feilrapporterer antall kalorier de inntar via maten. Dette kommer fram av et oppslag på nrk.no 29. mai. Professor og forsker ved universitetet i Essex i Storbritannia, Gavin Sandercock, har med kollegaer fulgt en gruppe britiske, voksne fra 2013 til 2015. Målet var å vurdere hvor ærlige folk er når det gjelder å rapportere daglig matinntak. Det viste seg at ”alle” spiser en god del mer enn de liker å innrømme.

”Trene mer og spise mindre”? La oss nyansere bildet.

Du kan lese mer om fire viktige årsaker til overvekt på Hemali.no 15. juni. De fire årsakene er kronisk stress, for mye sukker og stivelse, dårlig søvn og for lite næringsstoffer.

Kreftbehandlingen som virket – og derfor ble sabotert

Dette handler om den behandlingen Royal Rife (1888–1971) utviklet tidlig på 1900-tallet, noe du kan lese om i en artikkel av Jan Kerr Eckbo på Hemali.no 14. juni. Legemiddelindustrien likte selvsagt ikke en behandling som faktisk kurerte kreft, og dette antas å være en bakenforliggende årsak til all motgangen Rife opplevde. Blant annet ble hans laboratorium ødelagt sammen med hans forskningsresultater. I ettertid er det tragisk at detaljene om hvordan Rife behandlet kreft, ikke minst hans avanserte apparatur, både mikroskop og behandlingsapparater, er gått tapt for menneskeheten.

LES OGSÅ  Både for mye og for lite søvn er negativt for mental prestasjon

Mikronæringsstoffer mot virusinfeksjoner – vitenskapelige referanser

Institutt for ortomolekylær medisin (ISOM) har utarbeidet en nyttig oversikt over vitenskapelige referanser om virusinfeksjoner, spesielt covid-19, og vitaminene A, C, D og K, antioksidanten glutation, mineralene magnesium, selen og sink, hormonet melatonin og stoffet N-acetylcystein (NAC). I tillegg inneholder oversikten artikler om virusinfeksjoner, mikronæringsstoffer og ernæring.

Alvorlig COVID ‘sjelden’ hos uvaksinerte, viser undersøkelser

En undersøkelse av 300 000 mennesker som ikke fikk covid-19-vaksinen, viste at de uvaksinerte ikke la en uforholdsmessig byrde på helsesystemene. Faktisk opplevde de svært lave tall for sykehusinnleggelser og alvorlig covid-19. Dette melder Epoch Times og gjengis på Steigan.no 16. juni.

Rapport fra tyske Bundestag: Nedstengning uten effekt 

Denne rapporten beskrives som et kompromiss og et forsøk på hvitvasking av en politikk som skal gi tyske politikere muligheten for et tilbaketog fra ”nedstengningspolitikken”. Det foreligger i den tyske offentligheten en politisk konflikt som har endt opp i et kompromiss der nedstengning som tiltak diskrediteres. Nedstengning virket ikke, mens andre sider ved koronapolitikken ikke kritiseres, slik som for eksempel massevaksinering med en uprøvd vaksine. Den tyske rapporten omtales på Steigan.no 15. juni.

Hvorfor sluttet FHI å publisere data om covid-19-vaksineeffekt?

Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet, tar opp dette spørsmålet i et innlegg i Dagens Medisin 13. juni. Han mener at vi i framtiden trenger å vite hvordan vaksinerte, sammenliknet med uvaksinerte, har økt eller redusert sannsynlighet for covid-19-assosierte innleggelser og dødsfall. I flere uker var andelen av covid-19-assosierte sykehusinnleggelser høyere for vaksinerte enn uvaksinerte. Så sluttet FHI å publisere data om dette. Årsaken til dette er umulig for Aarstad å vite, men han påpeker som et faktum at andelen av covid-19-assosierte innleggelser var høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i ukene før FHI sluttet å publisere disse dataene.

Minst 77 000 døde og 7,3 millioner skadd på grunn av koronavaksinasjoner

Dette kommer fram av en artikkel på Steigan.no 13. juni. Disse høye tallene kan like fullt bare være toppen av et isfjell fordi det er anslått at bare 1–10 prosent av bivirkninger rapporteres.

LES OGSÅ  Hvordan melatonin-tilskudd virker

Avslutningsprosedyren til storjury om mulig forbrytelse mot menneskeheten

Sommeren 2020 startet dr. Reiner Füllmich sin søken etter realiteter bak koronasituasjonen etter oppfordring fra en kollega. I tillegg til å ha lagd 108 videoer på til sammen 181 timer med eksperter fra ulike vitenskaper, igangsatte han en prosess etter USAs folkejurymodell. Den første av åtte sendinger startet i februar. I den hittil siste sendingen 9. juni oppsummerer jurister fra flere land den informasjonen de mener gir grunnlag for å føre for retten alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Temaet tas opp i en artikkel av Marie Rørvik på Steigan.no 14. juni.

Canadisk statsråd løy om at politiet ba om unntakslover

Marco Mendicino er Canadas minister for offentlig sikkerhet. I april hevdet han at politiet ba om innføring av unntakslovene, kjent som Emergencies Act (Nødloven), men ifølge en artikkel på Document.no 9. juni var dette usant.
Bruken av Canadas unntakslover var faktisk basert på en misforståelse. Artikkelen avslutter slik: ”Så bare en liten feil, en slip of the tongue, litt unøyaktig språkbruk, en lemfeldig omgang med sannheten, og resultatet var at det en gang så demokratiske Canada ble rammet av unntakstilstand. Det er jo bare sånt som skjer.”

Covid-svindelen som rystet en hel verden

”Er du en av dem som lurer på hvordan en infeksjonssykdom med dødstall sammenlignbare med influensa kunne påføre verdensøkonomien en knekk, ryste etablerte demokratiske verdier og sette grunnleggende menneskerettslige prinsipper til side? I så fall har jeg et stalltips til deg: boken Maskefall, som nylig kom ut på Solaris forlag.” Slik starter Trond Skaftnesmo sin omtale av den norske oversettelsen av Joseph Mercola og Ronnie Cummins’ bok The truth about covid-19Hemali.no 13. juni. Boka er et viktig bidrag i debatten rundt forståelsen og håndteringen av koronapandemien. En egen omtale av boka ligger for øvrig i trykkekøen i Helsemagasinet.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner