Skip to main content

Dette virker medisinsk cannabis mot

[wcm_restrict]

Det foreligger overraskende mye dokumentasjon på effekten av cannabinoider, til tross for at cannabis har vært forbudt i de fleste land i mange tiår.1 CBD har positive effekter ved ulike smertetilstander, kramper ved multippel sklerose, kvalme og oppkast i kjølvannet av cellegiftbehandling og epilepsi. Cannabis kan også ha terapeutiske effekter ved en rekke andre sykdomstilstander.

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

Dette er andre av sju artikler om medisinsk cannabis. Det finnes en viss dokumentasjon for at CBD har positive effekter ved ulike smertetilstander, kramper ved multippel sklerose, kvalme og oppkast i kjølvannet av cellegiftbehandling og epilepsi. Cannabis kan også ha terapeutiske effekter ved en rekke andre sykdomstilstander, som oppsummeres i denne artikkelen.

Smerter

En rekke oversiktsartikler har vurdert effekten av ulike preparater med cannabinoider ved kroniske smerter. De kan lette smerter ved en rekke tilstander, inkludert leddgikt, sykdom i nervesystemet og ved kreft. Positive effekter er vist med en rekke produkter, inkludert den naturlige planten Cannabis sativa, Sativex og kunstige cannabinoider.1 Det ser ut til at cannabinoider kan gi en viss økning både i smerteterskelen og smertetoleransen, i tillegg til å gi en opplevelse av at eksperimentelt påført smerte blir mindre ubehagelig og mer utholdelig.2 

Kramper ved multippel sklerose

Som nevnt foreligger det såpass mye dokumentasjon for at Sativex er effektivt mot MS-spasmer, til at det er blitt godkjent i Storbritannia. Mesteparten av forskningen er utført på Sativex, men også andre preparater er studert.1 

Cellegiftindusert kvalme

En systematisk oversikt fra Cochrane som gjennomgikk 23 randomiserte forsøk, underbygget at cannabinoider motvirket kvalme og oppkast. Forsøkene viste at pasientene i gjennomsnitt hadde fem ganger større sannsynlighet for å rapportere om fullstendig fravær av oppkast enn dem som fikk placebo. Det ble ikke påvist at ”cannabinoider” (uspesifisert) var bedre enn konvensjonell medisinsk behandling med medikamenter; effektene var noenlunde like. I studier der forsøkspersonene forsøkte både cannabinoider og medikamenter, foretrakk de fleste cannabinoider.3

Epilepsi

Forskning de siste årene har vist at et rent CBD-produkt (Epidyolex) kan ha god effekt mot epilepsi.4,5,6,7,8,9,10 Dette gjelder spesielt for to tilstander der pasientene ikke responderer på medikamenter. Det dreier seg om pasienter med Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom. Lennox-Gastauts syndrom er en av de alvorligste epilepsiformene og starter i førskolealder. Dravets syndrom er en genetisk betinget hjernesykdom som oppstår i tidlig barndom.

I Storbritannia har det vært mye medieoppmerksomhet rundt Alfie Dingley (f. 2011), en gutt med en sjelden form for epilepsi som gir opptil 150 anfall i måneden. Siden cannabis er ulovlig der, har foreldrene reist til Nederland med gutten. Der har han fått cannabisolje med både CBD og THC, noe som ga dramatisk bedring. Foreldrene ønsket ikke å importere cannabisolje ulovlig til Storbritannia, og det har vært en stor underskriftskampanje for å få til unntak fra lovgivningen for Alfie.11 Underskriftskampanjen og all medieoppmerksomheten virket, og fra juni 2018 fikk Alfie cannabisolje på lovlig vis. Han lever nå et relativt ”normalt liv”.12 

LES OGSÅ  Dårlige tenner og gummer koblet til brystkreft

Det har i Storbritannia også vært omfattende medieoppmerksomhet rundt et annet barn, Billy Caldwell. Han er rammet av en alvorlig form for epilepsi (Dravets syndrom) med tusenvis av anfall i måneden, men medikamenter hadde ingen effekt. Siden moren ikke fikk tak i medisinsk cannabis i Storbritannia, tok hun sønnen til USA og Canada for behandling. Dette virket forbløffende godt. Med CBD ble Billys anfall redusert i sterk grad, og med tillegg av olje fra hele planten forsvant anfallene helt. Denne oljen inneholdt også noe THC og et annet cannabinoid kalt tetrahydrocannabivarin. Billy kunne avslutte all bruk av medikamenter, og hans kognitive og motoriske evner ble markant bedre. Tilbake i Nord-Irland fikk familien imidlertid ikke tak i medisinsk cannabis til Billy. Moren tok ham da tilbake til Canada for å hindre at han skulle bli dårligere igjen. 

Da de på nytt vendte tilbake til Storbritannia, tolldeklarerte moren medisinen hun hadde tatt med. Den ble likevel konfiskert av tollmyndighetene, og Billys tilstand ble raskt mye verre. Anfallene kom tilbake, og han gikk inn i den farlige tilstanden status epilepticus, som innebærer mer eller mindre kontinuerlige anfall over tid. Han måtte da innlegges på sykehus i all hast og dopes ned for å stoppe anfallene. Da nyheten om at Billy ikke fikk sin medisin nådde pressen, ble det ramaskrik fordi det var stor fare for at han kunne påføres flere hjerneskader eller til og med dø. Dette førte til at helsemyndighetene utstedte en spesiallisens for medisinsk cannabis slik at han fikk tilbake sin medisin, noe som stanset anfallene.13

Det var altså omfattende medieoppmerksomhet rundt de sterkt epilepsirammede guttene Alfie Dingley og Billy Caldwell og noen andre barn som var utslagsgivende for at Storbritannia myket opp lovverket høsten 2018. Gleden ble imidlertid kortvarig. Mike Barnes uttalte til BMJ i februar 2019 at situasjonen var forferdelig.14 Pasienter får i praksis ikke tilgang til cannabisprodukter i det offentlige britiske helsevesenet. Dette skyldes delvis at mange leger er skeptiske. For eksempel fraråder Den britiske barne-nevrologiforeningen å skrive ut ethvert produkt som inneholder CBD. Det finnes tallrike eksempler på at leger har nektet å skrive ut CBD-preparater til barn med epilepsi. Per februar kjente Barnes kun til Alfie Dingley og fem andre som hadde fått medisinsk cannabis. Alle disse fem andre hadde fått produktene på resept utelukkende fra leger med privat praksis. Offentlig ansatte leger vil ikke samarbeide, noe som har vært en stor skuffelse for mange foreldre som har barn med epilepsi. Mange av barna er svært syke, og foreldrene er (med god grunn) redde for deres liv.14 Mor til Alfie Dingley arbeider aktivt for at også andre barn med alvorlig epilepsi skal få tilgang til medisinsk cannabis i Storbritannia.15

LES OGSÅ  Kan kreft i bukspyttkjertelen helbredes?

Barnes skriver i sin egen artikkel i BMJ at erfaringene med Alfie og andre barn viser at ikke bare det nå godkjente CBD-produktet Epidyolex, men også cannabisolje, kan ha effekt ved epilepsi. Det ser ut til at noen barn reagerer best på en kombinasjon av en lav dose THC og en høyere dose CBD. Hans klare konklusjon er at det trengs mer forskning for å avklare effekten av andre kombinasjoner av cannabinioder enn bare CBD-olje ved epilepsi.1 

Dette virker medisinsk cannabis mot / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Det er dokumentert at produktet Sativex er effektivt mot kramper hos personer med multippel sklerose.

Andre sykdomstilstander

Studier har påvist at cannabis kan ha terapeutiske effekter ved angst, søvnforstyrrelser, fibromyalgi, posttraumatisk stresslidelse og for å stimulere appetitten i forbindelse med cellegiftbehandling. I tillegg kan det lindre visse motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom og agitasjon (psykomotorisk uro) ved demens. Videre kan cannabis være nyttig ved svært ulike tilstander som blæreproblemer, grønn stær (forhøyet trykk i øyet) og Tourettes syndrom. Det trekkes også fram effekter på enda flere tilstander, men ifølge Barnes foreligger kun anekdoter.

Den brasilianske farmakologen Francisco Guimaraes vektlegger at CBD kan hjelpe nye nerveceller til å vokse i hjernen, særlig i hukommelsessenteret hippocampus. Dette har implikasjoner for blant annet depresjon, angst og Alzheimers sykdom.16 

CBD (men ikke THC) kan hjelpe brudd til å gro fortere og få knoklene til å bli sterkere enn før bruddet. Dette er observert i studier av dyr.16 

CBD virker også antiinflammatorisk ved at det påvirker CB2-reseptoren, som regulerer kroppens inflammatoriske respons. Når CB2-reseptorer aktiveres, frigjør immunceller færre cytokiner (inflammatoriske stoffer). Dette har implikasjoner for en rekke sykdomstilstander der kroppen karakteriseres av inflammasjon, for eksempel Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og Alzheimers sykdom.16  

Data tyder også på at CBD kan spille en positiv rolle i kreftbehandling.16  Blant annet har en dyrestudie vist lovende overlevelse ved kreft i bukspyttkjertelen,17 og det er oppdaget at CBD kan utløse celledød (apoptose) i brystkreftceller og motvirke veksten av brystkreftceller. CBD får også kreftceller i tykktarmen til å vokse saktere18 og hindre lungekreftceller i å vokse og spre seg.19 En pasient med lungekreft tok på eget initiativ CBD-olje, og svulsten ble dokumentert å krympe over tid.20 Personen var tidligere røyker, 81 år gammel og hadde takket nei til cellegift- og strålebehandling.

Avslutning

Omfattende klinisk erfaring og en del studier viser at medisinsk cannabis kan være virksomt mot en rekke sykdomstilstander. Økt forskning i kommende år forventes å gi stadig større og sikrere innsikt om effekter.

Dette virker medisinsk cannabis mot / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
cannabis, marijuana leaves on a white background

Kilder:

1 Barnes MP. The case for medical cannabis – an essay by M P Barnes. BMJ 2018; 362: k3230. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3230

2 De Vita MJ, Moskal D, Maisto SA mfl. Association of cannabinoid administration with experimental pain in healthy adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry 2018; 75: 1118–27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30422266

LES OGSÅ  Ulike typer infrarød stråling

3 Smith LA, Azariah F, Lavender VTC mfl. Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015; nr. 11: CD009464. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009464.pub2/abstract

4 Devinsky O, Cilio MR, Cross H mfl. Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia 2014; 55: 791–802. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24854329

5 Devinsky O, Marsch E, Friedman D mfl. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology 2016; 15: 270–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724101

6 Devinsky O, Cross JH, Laux L mfl. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. New England Journal of Medicine 2017; 376: 2011–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813226

7 Koo CM, Kang H-C. Could cannabidiol be a treatment option for intractable childhood and adolescent epilepsy? Journal of Epilepsy Research 2017; 7: 16–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28775950

8 O’Connell, BK Gloss D, Devinsky O. Cannabinoids in treatment-resistant epilepsy: A review. Epilepsy & Behavior 2017; 70: 341–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188044

9 Thiele EA, Marsch ED, French JA mfl. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet 2018; 391: 17–23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395273

10 Zecevic DR, Folic M, Tantoush Z mfl. Investigational cannabinoids in seizure disorders, what have we learned thus far? Expert Opinion on Investigational Drugs 2018; 27: 535–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29842819

11 Alfie Dingley’s medical cannabis petition handed to government. BBC News 20.3.2018. https://www.bbc.com/news/health-43459220

12 Javed S. Alfie Dingley leading a ‘normal, happy’ life thanks to medical cannabis treatment. Independent 28.10.2018. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/alfie-dingley-medical-cannabis-legalisation-chief-advisor-dame-sally-davies-a8605171.html

13 Nutt D. Why medical cannabis is still out of patients’ reach—an essay by David Nutt. BMJ 2019; 365: I1903. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31043373

14 Hurley R. Medical cannabis: no NHS patients have benefited from law change, say campaigners. BMJ 2019; 364: I753. https://www.bmj.com/content/364/bmj.l753

15 Deacon H. Why I campaign for children like my son Alfie Dingley to be able to get medical cannabis. BMJ 2019; 365: I1921.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31043391

16 Hubbard B. CBD: more hope than dope. What Doctors Don’t Tell You 2018; desember: 20–2.

17 Ferro R, Adamska A, Lattanzio R mfl. GPR55 signalling promotes proliferation of pancreatic cancer cells and tumour growth in mice, and its inhibition increases effects of gemcitabine. Oncogene 2018; 37: 6368–82. https://www.nature.com/articles/s41388-018-0390-1

18 Romano B, Borrelli F, Pagano E mfl. Inhibition of colon carcinogenesis by a standardized Cannabis sativa extract with high content of cannabidiol. Phytomedicine 2014; 21: 631–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24373545

19 Ramer R, Bublitz K, Freimuth N mfl. Cannabidiol inhibits lung cancer cell invasion and metastasis via intercellular adhesion molecule-1. FASEB J 2012; 26: 1534–48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381

20 Sulé-Suso J, Watson NA, van Pittius DG. Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review. SAGE Open Medical Case Reports 2019; 7: 1–4. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050313X19832160

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner