Skip to main content

Diabetes, dårlige tenner og munnhulesykdom

Dårlige tenner og munnhulesykdom kan forverre diabetes og også ha samme årsak. Har man først diabetes, kan det gjøre munnhulesykdom verre. Alt dette er det mulig å gjøre noe med ved å endre kostholdet.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Leger og tannleger har lenge visst at helsetilstanden i en persons munn kan ha klare effekter på helsa i resten av kroppen. Koblingen mellom munnhule- og hjertesykdom er en av de best kjente koblinger, men forskere har funnet langt flere grunner til at det er viktig å opprettholde en god munnhygiene.1

Det ser ut til å være et nært forhold mellom diabetes og flere tilstander i munnhulen. Denne relasjonen går begge veier. Diabetes kan føre til uønskede forandringer i tannkjøttet og munnhulevevet, og munnhulesykdommer som gingivitt (tannkjøttbetennelse) og alvorlig periodontitt (tannløsningssykdom) kan gjøre det vanskeligere å kontrollere en persons diabetes.1

Fra munnhulen til diabetes

En rekke studier underbygger sammenhengen mellom diabetes og munnhelse.2 Munnhulesykdom kan forverre diabetes når bakterier som frigjøres til blodet, bidrar til inflammasjon (betennelse). Hvis en person med diabetes har munnhulesykdom som ikke blir behandlet, er det vanskelig å få blodsukkeret under kontroll. Merk at dette gjelder standard diabetesbehandling i helsevesenet, ikke årsaksrettede tiltak som både motvirker diabetes og dårlig munnhelse (se senere).

Fra USA er det funnet at personer med munnhulesykdom hadde dobbelt så stor risiko for å utvikle diabetes som personer uten munnhulesykdom.3 Likeså er pimaindianere i dette landet fulgt over tid for å se hvordan helsa utviklet seg. Denne folkegruppa har en av verdens høyeste forekomster av diabetes type 2. Her ble det funnet at folk med munnhulesykdom hadde sterkt økt risiko for å dø av diabetisk nefropati (diabetisk nyresykdom, en viktig seinkomplikasjon ved diabetes).4

LES OGSÅ  NNR2023 skriver uvitenskapelig om karbohydrater

Når det samler seg tannstein ovenfor tannkjøttet, blir det vanskeligere å pusse skikkelig og få renset godt mellom tennene. Dette kan skape forhold som fører til kronisk inflammasjon og infeksjon i munnen. Forskere mistenker at periodontitt kan påvirke blodsukkerkontrollen negativt fordi betennelsesfremmende cytokiner fra infeksjonen i tannkjøttet går over i blodbanen og fører til utvikling av insulinresistens.

Munnhuleinfeksjon påvirker helsa i tennene og tannkjøttet, men kroppens respons på slik infeksjon ser ut til å påvirke hele systemet. Nevnte effekter kan inntreffe før klinisk diabetes kan påvises. Det er samvariasjon mellom munnhulesykdom og alvorlig grad av insulinresistens, og insulinresistens inntreffer før en person utvikler diabetes type 2. Munnhulesykdom korrelerer også med høyere nivåer av langtidsblodsukker (HbA1c), som indikerer at blodsukkeret i perioder er langt over fastende verdi.

Fra diabetes til munnhulen

Det ser også ut til at diabetes kan bidra til munnhulesykdom. Kroppens respons på infeksjon er overdreven hos folk med diabetes. Dette gjør dem mer mottagelige for munnhulesykdom, og det gjør munnhulesykdommen verre hos de som allerede har utviklet den.

Ved diabetes ser det ut til at sykdommen kan svekke bindevevet som omgir gummene og ha ulike negative effekter i munnen. Fra USA er det funnet at kvinner som utvikler diabetes i svangerskapet, har større risiko for å utvikle mer alvorlig munnhulesykdom enn gravide kvinner som ikke utvikler diabetes.5

Andre munnproblemer som er typiske ved diabetes, er spyttkjerteldysfunksjon, munnsår, infeksjoner og hull i tennene. For eksempel er lichen planus, en hudsykdom som gir munnsår, koblet til diabetes. Alvorlig grad av lichen planus omfatter smertefulle sår som eroderer overflatevev. Redusert spyttsekresjon og økte glukosenivåer i spyttet skaper et attraktivt miljø for soppinfeksjoner som trøske og gjærsoppinfeksjon i munnen (oral candidiasis), som forekommer hyppigere hos folk med diabetes enn hos friske.

LES OGSÅ  Barnløs kvinne gravid på ketogen kost

Det oppstår en rekke komplikasjoner i munnen hos diabetikere som ikke har god blodsukkerkontroll. Hvis nivået av blodsukker i blodet er høyt, kommer glukose også inn i spyttet. Dette kan øke risikoen for å få hull i tennene, gjærsoppinfeksjon i munnen eller gjærinfeksjoner.

Løsningen!

For VOFs lesere vil nok ikke løsningen på verken diabetes eller dårlig munnhelse komme som noen overraskelse. Det handler om å redusere inntaket av karbohydrater, altså spise en eller annen variant av lavkarbokosthold. Dette motvirker diabetes,6,7 og det motvirker ulike problemer i munnen. At mye sukker i kostholdet øker risikoen for tannråte, er velkjent.8,9 Mindre kjent er at mye karbohydrater også øker risikoen for tannkjøttsykdommer.10

Et lavkarbokosthold fjerner dermed underliggende årsaker til samtlige av de nevnte problemene. Det vil også fungere forebyggende, slik at denne typen problemer ikke oppstår. Vi skal også merke oss at diabetes ikke forekommer hos jegere og sankere, og at de heller ikke har hull i tennene.11,12

Generelt har folk som enten spiser steinalderkosthold eller ubearbeidet mat, svært god munnhelse.12 Selv om man gjerne skulle hatt flere studier av mennesker på et mer opprinnelig kosthold, tilsier dagens kunnskapsgrunnlag at de kan være rollemodeller for oss både når det gjelder diabetes og dårlig munnhygiene. Begge deler kan unngås ved et lavt inntak spesielt av raske karbohydrater.

Kilder:

1.  Hampton T. Studies probe oral health–diabetes link. JAMA 2008; 300: 2471-3.

2.  Taylor GW, Borgnakke WS. Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Diseases 2008; 14: 191-203.

3.  Demmer RT, Jacobs DR, Desvarieux M. Periodontal disease and incident type 2 diabetes. Results from the first National Helath and Nutrition Examination Survey and its epidemiologic follow-up study. Diabetes Care 2008; 31: 1373-9.

LES OGSÅ  Appetittregulering – en komplisert mekanisme

4.  Saremi A, Nelson RG, Tulloch-Reid M mfl. Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 27-32.

5.  Novak KF, Taylor GW, Dawson DR mfl. Periodontitis and gestational diabetes mellitus: exploring the link in NHANES III. Journal of Public Health Dentistry 2006; 66: 163-8.

6.  Accurso A, Bernstein RK, Dahlqvist A mfl. Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Nutrition & Metabolism 2008; 5 (9).

7.  Feinman RD, Volek JS. Carbohydrate restriction as the default treatment for type 2 diabetes and metabolic syndrome. Scandinavian Cardiovascular Journal 2008; 42: 256-63.

8.  Mäkinen KK, Philosophy L. The role of sucrose and other sugars in the development of dental caries. International Dental Journal 1972; 22: 363-86.

9.  Tougher-Decker R, van Loveren C. Sugars and dental caries. American Journal of Clinical Nutrition 2003; 78: 881S-92S.

10.  Glinsmann WH, Irausquin H, Park YK. Evaluation of health aspects of sugar contained in carbohydrate sweeteners. Report from FDA’s Sugars Task Force, 1986; 128: 36-8. Washington, DC: Center for Food Safety and Applied Nutrition, 1986.

11.  Goldsmith Z. Why globalization is bad for your health. The Ecologist 1999; 29: 189-93.

12.  Price WA. Nutrition and physical degeneration. 6. utgave. Los Angeles, CA: Keats Publishing, 1998.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner