Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Dokumentasjon av eloverfølsomhet

Dokumentasjon av eloverfølsomhet

Eloverfølsomhet er ingen offisielt godkjent diagnose, og mange fagfolk er kritiske til hvorvidt  dette i det hele tatt har noe med elektromagnetisme å gjøre. De trekker i stedet inn psykosomatiske årsaksforklaringer, for eksempel at symptomene ved el-overfølsomhet er kroppslige reaksjoner på forhold i det psykososiale miljøet. Eloverfølsomme er sterkt uenige i at dette primært handler om psykosomatiske reaksjoner, noe som underbygges av enkelte studier.

I en ny studie diagnostiserte en kvinnelig lege seg selv å lide av eloverfølsomhet. I undersøkelsen ble hun eksponert for et elektrisk felt på 60 Hz med en styrke på 300 V/m, som er typisk for den eksponeringen mange utsettes for i USA. (I Norge har vi 50 Hz i strømnettet.) Verken forsøkspersonen eller forskerne visste når forsøkspersonen ble eksponert og når hun ikke ble det. Det ble funnet at forsøkspersonen utviklet midlertidige smerter, hodepine, rykninger i musklene og uregelmessige pauser i hjerteslagene innen 100 sekunder etter å ha vært utsatt for et elektrisk felt. Forsøkspersonen klarte imidlertid ikke å avgjøre når feltet var aktivert og når det ikke var det. Like fullt reagerte kroppen hennes på at feltene ble skrudd av eller på. Etter en vurdering av forsøksprotokollen mente forskerne at de kunne se bort fra muligheten for at reaksjonene kunne være psykosomatiske. IM

Kilder:

? Johansson O. Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25 (4): 245-58.

? Johansson O. Aspects of studies on the functional impairment electrohypersensitivity. Earth and Environmental Science 2010; 10: 012005.

? McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL mfl. Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. International Jourrnal of Neuroscience 2011 (doi:10.3109/00207454.2011.608139).

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
Unormal hjerneaktivitet blant eloverfølsomme
Terapeutisk bruk av infrarød stråling: Infrarøde badstuer
Stråling – en oversett årsak til atferdsproblemer?

Legg igjen et svar