Skip to main content

Dypere samtaler er koblet til velvære

Er et lykkelig liv fylt med mest overfladisk småprat eller reflekterte, meningsfylte konversasjoner?

Tekst Anne Lene Johnsen

Forskere ved Universitetet i Arizona og Universitet i Washington, St. Louis, har undersøkt om det er forskjeller i hva slags samtaler lykkelige og mindre lykkelige personer ofte tar del i. 

I fire dager gikk 79 forsøkspersoner med en elektronisk lydopptaker  som 30 sekunder hvert 12½ minutt registrerte samtaler og lyder fra deltakernes hverdag. Forskerne lyttet deretter til samtalene og sorterte dem som enten trivielt småprat eller som mer dyptgående diskusjoner (eller ingen av delene). Deltakerne gjennomgikk også personlighetstester, og dessuten ble de målt og vurdert med hensyn til hvor lykkelige og tilfredse de var. Vurderingene ble foretatt både ved selvrapportering og eksterne observasjoner. 

Basert på disse målingene fant forskerne en kobling mellom velvære og tiden man brukte i samtale med andre, samt kvaliteten på samtalene. De lykkeligste deltakerne tilbrakte 25 % mindre av tiden alene, men de brukte 70 % mer tid på å snakke med andre enn de mest ulykkelige deltakerne. I tillegg fant forskerne en forskjell i hva slags samtaler deltakerne deltok i: De lykkeligste hadde dobbelt så mange meningsfylte samtaler og kun en tredel så mye småprat som de mest ulykkelige deltakerne.

Undersøkelsen avdekker ikke om det er den sosiale omgangen som gjør oss lykkeligere, eller om det er slik at lykkeligere mennesker har tendens til å være mer sosiale og ha dypere samtaler. Likevel indikerer resultatene at et tilfreds og lykkelig liv karakteriseres mer av samvær og ”den gode samtalen” enn av overfladiskhet og å være mye alene. Selv om undersøkelsen ikke har funnet sikre årsakssammenhenger, foreslår forskerne at samtaler med dypere innhold potensielt kan gjøre oss mer tilfredse. ”Konversasjon på et dypere nivå kan føre til at partene opplever større nytte av samspillet”, påpeker de, og dette gjør at vi føler oss bedre og at livet er mer meningsfylt. 

Hva er småprat?
Småprat ble definert som: “En uengasjert, banal konversasjon hvor bare triviell informasjon ble utvekslet, for eksempel: ”Hva har du der? Popcorn? Nam!”
En samtale med mening ble definert som en ”involvert konversasjon med substans, hvor meningsfylt informasjon ble utvekslet, for eksempel: ”Ble hun forelsket i faren din? Ble de skilt rett etter, da?”

LES OGSÅ  Hva kjennetegner en karismatisk person?

Kilde:

Mehl MR, Vazire S, Holleran SE, Clark CS. Eavesdropping on happiness: Well-being is related to having less small talk and more substantive conversations. Psychological Science 2010; 21: 539–41.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner