Skip to main content

Dyreassistert terapi mot psykiske lidelser

Dyreassistert terapi vil si å bruke et dyr som en integrert del av en behandlingsprosess. Italienske forskere ønsket å sammenlikne effekten av dyreassistert terapi med en standard behandlingsprotokoll for barn og ungdom innskrevet på et psykiatrisk hospital for akutte psykiske lidelser. Forskerne trakk lodd om hvilken halvdel av 34 personer som skulle få dyreassistert terapi og hvilken halvdel som skulle få standard behandling (kontrollgruppe). De sammenliknet deretter gruppene med hvordan de hadde det før og etter behandling.

Resultatene viste av de som fikk dyreassistert terapi, generelt fungerte bedre, hadde reduserte omsorgsbehov og var mer til stede på skolen. Slike bedringer ble ikke observert hos dem som fikk ordinær behandling. Forskerne konkluderte at dyreassistert terapi kan ha positive effekter på terapeutisk framskritt og tilfriskningsprosessen hos unge mennesker med akutte psykiske lidelser. IM

Kilde:

Stefanini MC, Martino A, Allori P mfl. The use of animal-assisted therapy in adolescents with acute mental disorders: A randomized controlled study . Complementary Therapies in Clinical Practice 2015; 21: 42-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701449


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner