Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Dyreassistert terapi mot psykiske lidelser

Dyreassistert terapi mot psykiske lidelser

Dyreassistert terapi vil si å bruke et dyr som en integrert del av en behandlingsprosess. Italienske forskere ønsket å sammenlikne effekten av dyreassistert terapi med en standard behandlingsprotokoll for barn og ungdom innskrevet på et psykiatrisk hospital for akutte psykiske lidelser. Forskerne trakk lodd om hvilken halvdel av 34 personer som skulle få dyreassistert terapi og hvilken halvdel som skulle få standard behandling (kontrollgruppe). De sammenliknet deretter gruppene med hvordan de hadde det før og etter behandling.

Resultatene viste av de som fikk dyreassistert terapi, generelt fungerte bedre, hadde reduserte omsorgsbehov og var mer til stede på skolen. Slike bedringer ble ikke observert hos dem som fikk ordinær behandling. Forskerne konkluderte at dyreassistert terapi kan ha positive effekter på terapeutisk framskritt og tilfriskningsprosessen hos unge mennesker med akutte psykiske lidelser. IM

Kilde:

Stefanini MC, Martino A, Allori P mfl. The use of animal-assisted therapy in adolescents with acute mental disorders: A randomized controlled study . Complementary Therapies in Clinical Practice 2015; 21: 42-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701449

Legg igjen et svar