Skip to main content

Dyrevennlig slakteri på hjul

Mobilslakt AS er et slakteri på hjul med tillatelse til å slakte tamme hov- og klovdyr og oppdrettsvilt. De kjører til gårdene og avliver dyra i sitt eget miljø uten stress. Ordninga sparer dyr for transport til slakteriet og oppstalling på slakteriet før slakt. Dette fører til for bedre dyrevelferd og bedre kjøttkvalitet.

Tekst Birthe Storaker      Foto Jan Morten Andersen

Vi treffer Torill Malmstrøm (f. 1950) hjemme på Vestby, hvor hun forteller hvordan hun som veterinærstudent rettet blikket mot dyrevelferd. Hun deltok i studietida på slakt med transport og opplevde at dyret ble veldig forandret da det kom ut av sitt vante miljø.

Dette var kimen til etablering av Mobilslakt A/S i 2005, som tilbyr bønder å slakte dyra der de er og legger til rette for bedre dyrevelferd og dermed bedre kjøtt, økt verdiskapning og levende bygder. Mobile slakterier er et viktig ledd i å bedre dyrevelferden, og resultatet blir kjøttprodukter av høy kvalitet med naturlig, god smak.

Torill Malmstrøm har jobbet hardt for at dyr skal kunne bli slaktet på en måte som ikke stresser dem. Drivkraften hennes er dyrevelferd og kjøttkvalitet. Dyras behov blir tatt på alvor. Utviklinga i slakteri-Norge går i motsatt retning – sentralisering, stordrift og færre slakterier, som medfører lengre dyretransporter og mer stressede dyr.

LES OGSÅ  Mold, mat og helse

– Vi slakter dyra der de er og sparer dem for opplasting, transport og oppstalling på slakteriet. Avliving av ustressede dyr gir bedre råvarer.

– Avlivninga skjer i dyras eget tempo. Hvert enkelt dyr blir skilt fra flokken for at de ikke skal høre lyder fra dyret som blir slaktet. Det meste av det ferske kjøttet omsettes direkte i lokalmiljøet.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Dyrevern i praksis betyr»] Kortreist mat
Levende bygder
Livskvalitet
Verdiskapning
Trygg mat
Dyrevelferd
Beredskap
Kunnskapsoverføring[/gdlr_box_icon]

Bedre kjøttkvalitet

Nyere norsk forskning viser at kjøttkvaliteten blir bedre dersom dyra blir slaktet hjemme på gården, så dyrevelferd i praksis gir mørere og mer holdbart kjøtt. Målet i denne forskninga var å undersøke forskjeller i stressparametere (blant annet konsentrasjonen av kortisol og glukose i blodet) og kjøttkvalitet på lam som er slaktet konvensjonelt og i mobilt slakteri.

Slik forskning gir mer kjøtt på beinet for videre drift for det eneste mobilslakteriet i landet.

Mobilslakt støttes av dyrevernalliansen, som skryter av måten det blir gjort på. Volumet har økt med 10 tonn fra 2012 til 38 tonn i 2013. Dersom slakteriet skal kunne drive hele året og slakte i hele landet, trengs mer kapital og flere ansatte.

Mer kvalitetsbevisste forbrukere

Mobilslakt gir forbrukerne større valgfrihet. – Vi opplever at kundene blir mer og mer bevisst på kjøttkvalitet, hva dyra har spist, hvordan de er slaktet og om det har vært sprøytemidler i fôret. Per i dag omsettes kjøttet i Bondens butikk (Mathallen) og kan finnes på Bondens marked.

Mange opplever at svinekjøtt fra vanlige slakting og svinekjøtt som stammer fra slakt av ustressede dyr, smaker ulikt. Noen opplever en fysiologisk reaksjon på tradisjonelt slaktet svinekjøtt men ikke på ustressa kjøtt. Når fettet på dyra utsettes for stresshormoner, blir det kjemisk endret.

LES OGSÅ  100 års kamp for sunn matproduksjon

Hvem kan benytte mobile slakterier?

– Både produsenter, nisjeprodusenter, økoprodusenter og forbrukere kan benytte oss, forteller Torill. Her er noen av fordelene ved bruk av mobilt slakteri:

● Bøndene kan ta ut verdiskaping fra egne dyr og ha kontroll med hele sin produksjon fra fødsel til død – fra bås til bord.

● Bøndene kan kvalitetssikre hele verdikjeden og lett tilfredsstille krav om opphavsdokumentasjon og sporbarhet (verdikjedeinformasjon/matkjedeinformasjon).

● Egenkontrollen blir sterkt fokusert, noe som gir en totalkvalitet som tilfredsstiller kundens forventninger og myndigheters krav.

Den første bilen i sitt slag for slakting av landbruksdyr (sau, geit, gris og storfe) har vært i drift siden august 2006. Vi slakter på gårdene og frakter kjøtt i stedet for levende dyr. Dette er et pilotprosjekt med nasjonal overføringsverdi.

Trekkvogna har et påbygg med kjølekapasitet med plass til 100 småfe. Selve slakteriet er på en tilhenger.

Kontroll over verdikjeden

Bonden får mulighet til å kontrollere hele verdikjeden fra dyrets fødsel gjennom slakteprosessen og bearbeidingen av egne spesialiteter. Torill forklarer:

– Vi skal fjerne flaskehalsen som hindrer bonden i å få tatt ut potensialet til å produsere kortreist mat fra egen gård av etisk kvalitet. Opprinnelsesmerking blir enklere når vi avliver dyra på gården og viderefører informasjonen til alle som ønsker det, både i forbindelse med avregning og forbrukerkrav. Som produsent har bonden kontroll med hele verdikjeden.

– Det er viktig for oss at vi skal bidra til trygg mat innenfor praktisk tilrettelagt næringsutvikling i distriktene, der mobile slakterier er et viktig redskap.

Det mobile slakteriet er et viktig verktøy for å øke lokalt samarbeid samt å øke lokal verdiskaping av lokal matproduksjon og kultur.

LES OGSÅ  Interesse og forkjærlighet for levende mat og drikke

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mobilslakt A/S»]Brandstadveien 463, 1540 Vestby
Tilbyr mobile slakteritjenester
Daglig leder veterinær
Torill Malmstrøm
Tlf.: 64 95 17 80
Nettadresse: http://mobilslakt.no/
E-post: post@mobilslakt.no[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner