Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > E-sigaretter gjør det vanskeligere å slutte og røyke

E-sigaretter gjør det vanskeligere å slutte og røyke

Røykere bruker i stadig større grad e-sigaretter, både for å slutte å røyke og for å få tilgang til nikotin der røyking ikke er tillatt. To amerikanske forskere har foretatt et systematisk litteratursøk for å undersøke om røykere som bruker e-sigaretter, i større grad slutter å røyke enn røykere som ikke bruker e-sigaretter. Det gjør de ikke, i denne studien av samvariasjon. Ut fra denne samleanalysen ser det ut til at røykere som begynner å bruke e-sigaretter, faktisk har vanskeligere for å slutte å røyke enn andre røykere har.

Konklusjonene fra denne studien står i sterkt strid med påstandene til forsker Karl Erik Lund ved FHI og Erik Nord ved UiO, som i et innlegg i Aftenposten 1. juni sterkt argumenterte for at e-sigaretter vil kunne gi store helsegevinster ved at røykere går over til disse på bekostning av vanlige sigaretter. IM

Kilder:

Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine 2016; 4: 116–28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776875

Lund KE, Nord E. Uforsvarlig regulering av e-sigaretter. Aftenposten 2, 1.6.2016: 2.

Annonse:

Legg igjen et svar