Skip to main content

Effekt av psykologiske terapier mot depresjon

Depresjon rammer millioner av mennesker på verdensbasis, og mange får antidepressiva som behandling. Hva med ulike psykologiske terapier der terapeuten prater med pasienten? Virker de, og eventuelt hvor godt? Det ønsket forskere fra Sveits, England og Nederland å undersøke nærmere. Effekten av sju forskjellige psykologiske terapier ble vurdert mot pasienter som sto på en venteliste, og som altså ikke fikk noen behandling. Alle terapier var mer effektive enn ingen behandling. De sju terapiformene var interpersonlig psykoterapi, atferdsaktivering, kognitiv atferdsterapi, problemløsningsterapi, psykodynamisk terapi, sosiale ferdigheter og trening, og støttende rådgivning. Forskerne fant best virkning for kognitiv atferdsterapi, interpersonlig terapi og problemløsningsterapi. Samlestudien analyserte nesten 200 studier som omfattet mer enn 15 000 voksne med depresjon. IM

Kilde:

Barth J, Munder T, Gerger G mfl. Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for patients with depression: A network meta-analysis. PLoS Medicine 2013; 10: e1001454. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723742


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Sammenhengen mellom sukker og depresjon