Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Effekt av psykologiske terapier mot depresjon

Effekt av psykologiske terapier mot depresjon

Depresjon rammer millioner av mennesker på verdensbasis, og mange får antidepressiva som behandling. Hva med ulike psykologiske terapier der terapeuten prater med pasienten? Virker de, og eventuelt hvor godt? Det ønsket forskere fra Sveits, England og Nederland å undersøke nærmere. Effekten av sju forskjellige psykologiske terapier ble vurdert mot pasienter som sto på en venteliste, og som altså ikke fikk noen behandling. Alle terapier var mer effektive enn ingen behandling. De sju terapiformene var interpersonlig psykoterapi, atferdsaktivering, kognitiv atferdsterapi, problemløsningsterapi, psykodynamisk terapi, sosiale ferdigheter og trening, og støttende rådgivning. Forskerne fant best virkning for kognitiv atferdsterapi, interpersonlig terapi og problemløsningsterapi. Samlestudien analyserte nesten 200 studier som omfattet mer enn 15 000 voksne med depresjon. IM

Kilde:

Barth J, Munder T, Gerger G mfl. Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for patients with depression: A network meta-analysis. PLoS Medicine 2013; 10: e1001454. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723742

You may also like
Bikarbonat
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

Legg igjen et svar