Skip to main content

Effektiv avgiftning med mineraler

En mineralforbindelse kalt NCD Zeolite angis effektivt å kunne skille ut ulike gift- og avfallsstoffer fra kroppen og å sørge for optimal pH-balanse. Dette nye og lovende avgiftningsproduktet kan dermed hjelpe mange til bedre helse.

Tekst Iver Mysterud  

Noen dråper NCD Zeolite tas i vann og drikkes flere ganger per dag. Produsenten anbefaler det som et daglig kosttilskudd for alle som vil beskytte seg mot de mange giftstoffene og kjemikaliene vi utsettes for i det daglige. ”NCD” står for ”Natural Cellular Defense”, altså naturlig celleforsvar. ”Zeolite” er det engelske navnet for zeolitt, som er spesielle mineralforbindelser av aluminium og silisium med små porer som absorberer en rekke ulike stoffer.

Zeolitter brukes kommersielt for å fjerne positivt ladde ioner fra vannløsninger. NCD Zeolite er vann med oppløst, finmalt zeolittpulver som er renset og aktivert i en spesiell prosess.

En flaske NCD Zeolite på 15 ml inneholder 300 dråper zeolitt av typen klinoptinolitt, som kun er renset, aktivert og løst i vann uten andre tilsetninger. Væsken er smakløs og tåler å bli varmet opp til 350 grader i fem timer. Skulle produktet fryse, er det bare å tine det opp igjen og riste flasken forsiktig før bruk.

Bruk

NCD Zeolite angis å være trygt å bruke og uten bivirkninger.2 Mineralet oppholder seg i kroppen i 6-8 timer og blir gradvis skilt ut i urinen. Den lille flasken ristes godt før man drypper noen dråper i et glass vann som deretter drikkes. Hvis man vil rense tungmetaller fra munnslimhinnen, anbefales å skylle munnen godt før man svelger væsken. Denne dosen tas tre ganger daglig. Dråpene kan gjerne dryppes direkte i munnen (under tunga) uten først å løses opp i væske.

Full dose er 10 dråper tre ganger daglig. Det anbefales at man begynner forsiktig og gradvis øker doseringa, normalt med én dråpe hver 3.-7. dag. Som regel må man regne med minimum tre pakker (ni flasker) per kur for en frisk person. Ved store helseproblemer kan en kur ta ett-to år. Noen bruker NCD Zeolite som en kur en gang i blant, mens andre bruker den regelmessig. En normal vedlikeholdsdose (utenom en spesifikk kur) angis å være tre dråper tre ganger daglig.

Dersom man får negative reaksjoner (kvalme, uvelhet), anbefales å bruke litt ekstra tid før man kommer opp i anbefalt dagsdose. Ved eventuelle negative reaksjoner kan man ”hoppe over” de to neste doseringene. Man kan også redusere antall dråper, men det er likevel viktig å ta flere doser om dagen. For eksempel kan man redusere dosen til én dråpe tre ganger om dagen. De beste resultater angis å komme når dagsdosen dryppes i en flaske med vann som man tar mange små slurker av i løpet av dagen. En slik flaske må ristes før hver gang man tar en slurk. Ved negative reaksjoner bør man også drikke mye vann.

Enkelte kan reagere på stoffene som skilles ut med tørr munn, tørr hud, hodepine eller muskelverk, men dette går erfaringsmessig over ved å drikke mye vann. Man kan også få forverring av symptomer man allerede har fra før, noe som kan tolkes som om disse symptomene har sammenheng med eller blir påvirket av giftstoffer som renses ut. Følsomme personer anbefales å øke til fem dråper tre ganger daglig og vente noen uker før de øker dosen til 10 dråper daglig. Dette gjelder særlig personer med eloverfølsomhet, som bør begynne med lavere doser enn normalt og øke forsiktig over flere måneder.

 Ingen bør ta så store doser at kroppen ikke klarer å rense ut giftstoffer uten stort ubehag. Et kriterium er at man skal beholde både overskudd og humøret under avgiftningsprosessen. Det er med andre ord intet poeng å lide unødvendig ved å ta for store doser dersom man får sterke symptomer. Da er det bedre å redusere dosene og ta tida til hjelp.

Historikk

Rå zeolitt av typen klinoptinolitt har i over 800 år vært brukt i India, Asia og Russland som en slags krydderblanding. I 1954 ble ubehandlet, ofte kunstig framstilt zeolitt, produsert kommersielt (første generasjon). Fra 1970-tallet ble zeolittpulver blant annet brukt til å filtrere luft og vann, i kunstgjødsel og i dyrefôr, såkalt andre generasjons kommersiell bruk. I 1986 ble for eksempel zeolittpulver brukt i Tsjernobyl i fôr til kyr for å sikre giftfri melk, bakt inn i kjeks til barn og i piller for voksne. Fra 2005 ble finfordelt zeolittpulver i vann tilgjengelig for konsum av dyr og mennesker (tredje generasjons bruk). NCD Zeolite var det første av slike produkter. Seinere har det kommet flere konkurrerende produkter framstilt med andre metoder.

LES OGSÅ  Ti egentiltak mot kreft

Barn

Normaldosen for barn er 2-3 dråper tre ganger daglig, avhengig av vekt og helsestilsand. En passende avgiftningsdose for et barn på 20-25 kg er tre dråper tre ganger daglig. Som vedlikeholdsdose kan man bruke mindre. Skolebarn kan midt på dagen få tilført en dose ved å dryppe den i matpakka eller gi dem i medbragt drikke. Også for barn anbefales å begynne med små doser og å øke gradvis. Hvis barnet opplever ubehagelige utrenskingsreaksjoner, bør man hoppe over to doseringer eller redusere antallet dråper. For eksempel kan man øke med én dråpe hver 3.-7. dag.

Gravide

Kvinner anbefales å ta NCD Zeolite både før, under og etter graviditeten med en dose på fem dråper tre ganger daglig.

Kontraindikasjoner

NCD Zeolite skal ikke tas sammen med farmasøytiske produkter som inneholder litium (brukt ved psykoser, schizofreni og bipolar lidelse), Carboplatin3 (cellegift: eggstokk- og lungekreft) eller Cisplatin (cellegift: kreft i testiklene, blære, lungene, magen og eggstokkene4). Zeolitten bør ikke tas nærmere enn 12 timer før eller 24 timer etter bruk av slike produkter.

Virkningsmekanisme

Zeolitt er negativt ladd og tiltrekker seg og kapsler inn gift- og avfallsstoffer. Vann fungerer som et transportmiddel som skyller zeolitten ut av kroppen. Derfor blir det anbefalt å drikke åtte glass eller 1,5 liter vann hver dag i tillegg til annen drikke.

Rekkefølge på utrensing

Urintester har vist at NCD Zeolite først renser ut tungmetaller, deretter eventuelt radioaktive stoffer, så sprøyte- og løsningsmidler, for eksempel formaldehyd, og etter noen måneder stoffer som virus trenger for å formere seg. Derfor kan mange oppleve avgiftningsreaksjoner først mange uker eller måneder etter at man har startet med dråpene.

Pågående studier

Waiora,21 produsenten av NCD Zeolite, har gitt økonomisk støtte til to andre studier:22 Måling av elektrolyttnivåer
Her vurderes forandringer av viktige elektrolytter i serum etter 30 dager med NCD-terapi.

Balansering av pH
Dette forsøket skal vurdere effekten av kort- og langsiktig NCD-terapi på pH i blod og spytt hos en gruppe friske og en gruppe individer med dårlig allmenntilstand.
”The Health and Wellness Research Institute” i USA har sponset en studie for å evaluere mulige virkninger av NCD Zeolite i behandling av autisme. Den er utformet som et dobbeltblindt, placebokontrollert klinisk forsøk.

Pris og tilgjengelighet

Normalt selges én flaske for kr 490 og tre flasker for kr 1450. For tida er imidlertid ikke NCD Zeolite på lager i Norge. Lege Heiko Santelmann har i flere tiår vært interessert i avgiftning og fikk importtillatelse fra Mattilsynet i 2009 til et firma som nå er oppløst. Etter dette har et nytt EU-direktiv trådd i kraft for alle matvarer innført etter 1997. Derfor har Santelmann søkt om importtillatelse for sitt nye firma 4HEALTH.

I EU er salget av NCD Zeolite blitt MLM-basert (”multilevel marketing”), og Santelmanns firma er nå blitt distributør. Produsenten av NCD Zeolite, Waiora, er i ferd med å ordne importtillatelse for alle som ønsker å bli distributører, en prosess som forventes å være avsluttet om kort tid. I mellomtida kan interesserte henvende seg til Zeolite Norge (post@zeolite.no) for opplysninger om import og salg.

Hva kan det hjelpe for?

Tungmetaller er uønskede fremmedstoffer som blant annet hemmer en rekke enzymer og utløser frie radikaler. Slike stoffer kan derfor være underliggende/medvirkende årsak til en rekke sykdommer. Selv om koblinga mellom tungmetaller og sykdom ofte er kontroversiell blant forskere, foreligger det kliniske erfaringer for at avgiftning kan hjelpe mange med et vidt spektrum av lidelser. Når det gjelder NCD Zeolite, gjelder dette blant annet personer med autisme, bakteriesykdommer, overvekst av soppen Candida albicans, eloverfølsomhet og matvareintoleranse.

Ulike zeolittprodukter

På det nordamerikanske markedet finnes det flere konkurrerende produkter med zeolitt. En uavhengig nettside påpeker at produktene ikke er likeverdige, selv om alle inneholder zeolitt.24 Dette kan henge sammen med produksjonsprosessen, som ikke bare dreier seg om å finmale zeolitt til pulver og løse det i vann. Så vidt VOF har brakt på det rene, er NCD Zeolite foreløpig enerådende på det norske markedet.

Vitenskapelig dokumentasjon

Det er utført en rekke studier av zeolittpulver (primært klinoptinolitt) løst i vann. Disse har vist at zeolitt kan trekke til seg radioaktivt uran,5,6,7 cesium8 og strontium,8 bly9,10 kadmium,9 kvikksølv11 og arsen.12 I tillegg er det vist at zeolitt kan fjerne kobolt, kobber, zink og mangan – kobolt lettest og mangan vanskeligst.13 Videre brukes zeolitt for å fjerne amoniakk fra kloakk, avløpsvann i industri, landbruk og drikkevann ved siden av at det har en rekke andre bruksområder.8 Zeolitt kan også binde kreftframkallende nitrosaminer i svært sure løsninger, hvilket antas å være relevant i forbindelse med å fjerne stoffet fra magesyre.14

LES OGSÅ  Hormonforstyrrere i maten og miljøet – hva gjør de med oss?

En rekke dyre- og cellekulturstudier indikerer at zeolitt er lovende i kreftbehandling.15 Zeolitt er også et effektivt antidiarémiddel.16 Et forsøk med broilere som fikk zeolitt i fôret, fant at de reagerte mindre på kronisk eksponering for muggsoppgiften aflatoksin enn broilere som ikke fikk zeolitt i fôret.17 Zeolitt er også vist å være gunstig både for grisepurker og deres unger  eksponert for muggsoppgiften zearalenon.18 Grisepurker som ble gitt zeolitt i fôret, viste ingen negative effekter på opptak eller fordeling av vitaminer (A og E) og mineraler (kalium, natrium, fosfor, kalsium, magnesium, kobber og sink) i verken blod, nyrer eller lever.19 Zeolitt kan også få sår og skader til å gro raskere.8

Det er publisert resultater fra én studie20 og gjennomført to andre med NCD Zeolite, mens flere andre studier er i gang (se ramme). I den publiserte studien ønsket forskerne å teste om NCD Zeolite kunne fjerne tungmetaller fra kroppen gjennom utskillelse i urinen uten uønsket tap av fysiologisk viktige elektrolytter. To behandlingsgrupper à 11 friske menn i alderen 36 til 70 år fikk zeolitt i sju (gruppe 1) og 30 dager (gruppe 2), og urinprøver ble samlet på bestemte tider og innholdet av tungmetaller målt.

Forskerne tok blodprøver av fem personer i hver gruppe og undersøkte nivået av elektrolytter i serum før og etter de hadde tatt NCD Zeolite. I begge grupper fikk mennene økt konsentrasjon av tungmetaller i urinen, med maksimum målt ved dag 4. Det ble ikke påvist noen endringer i nivået av elektrolytter i blodet etter sju eller 30 dager. Forskerne konkluderte at daglig bruk av NCD Zeolite representerer en potensielt trygg og effektiv metode for å fjerne tungmetaller fra kroppen via urinen uten tap av viktige elektrolytter.

Det foreligger også resultater for en annen studie som ikke er publisert. Den ble utført i tre faser: I fase 1 fikk fem friske personer NCD Zeolite i sju dager. For fire av individene ble utskillelsen av tungmetaller femdoblet i forhold til før forsøket startet. I fase 2 fikk 20 friske personer zeolitt i 30 dager. Alle økte utskillelsen av tungmetaller til 5-7 ganger over nivået ved start, for deretter å falle til utgangsnivået etter rundt 30 dager. I fase 3 ble det trukket lodd slik at 25 kullgruvearbeidere fikk zeolitt og 25 andre fikk uvirksomme dråper (placebo) i 90 dager. Arbeiderne var kronisk eksponert for tungmetaller på jobben. Nivået av tungmetaller ble målt i urin, spytt og hår. De 25 som hadde fått zeolitt, økte utskillelsen av tungmetaller 7-12 ganger gjennom hele forsøket, og det var ingen tegn til at utskillelsen falt mot utgangsnivået etter 90 dager.1

Den andre upubliserte studien undersøkte om NCD Zeolite påvirket hvor raskt idrettsutøvere og ikke-konkurrerende deltakere ble restituert etter en belastningstest utført før og etter inntak av produktet. I den første gruppa på 150 toppidrettsutøvere rapporterte 121 deltakere om at restitusjonstida etter fysisk anstrengelse ble redusert ved bruk av NCD Zeolite. I den andre gruppa på 150 ikke-konkurrerende personer rapporterte 119 personer om det samme. 

Lege med interesse for avgiftning

– Det beste jeg har prøvd! uttaler lege Heiko Santelmann, som i mange tiår har interes-sert seg for amalgamskader. Han har årelang erfaring med ulike typer medikamenter og tiltak for å avgifte sine pasienter. Santelmann har lett etter og testet avgiftningsmidler i 30 år og mener at NCD Zeolite er det beste han har vært borti. Han har derfor begynt å importere dette midlet til Norge. Etter Santelmanns erfaring virker det både ved allergi mot og forgiftning av amalgam.
Bakterier NCD Zeolite virker ikke spesifikt på bakterier, men Santelmann har fått tilbakemeldinger fra pasienter som mener at dråpene har hjulpet mot bakteriesykdommer. Han mener dette kan skyldes at når tungmetaller skylles ut av kroppen, blir det lettere for den å gjøre noe med andre sykdomsårsaker, slik som for eksempel bakterier. Ifølge Santelmann er det mest sannsynlig at zeolitten fjerner stoffer som kan blokkere enzymer og immunsystemet. I tillegg normaliseres pH i ekstracellulærvæsken, og leverens avgiftningssystem blir avlastet. Alt dette fører til at immunsystemet styrkes og igjen klarer å ta seg av fiendtlige inntrengere som bakterier.
Candida albicans Santelmann har også lang erfaring med pasienter som sliter med overvekst av soppen Candida albicans i tarmen. Han har erfart at det kan være vanskelig å fjerne Candida uten at tungmetaller først er fjernet. En rekke av hans Candida-pasienter har fått færre symptomer ved bruk av zeolitt. Santelmann legger imidlertid til at dette normalt tar tid.
Eloverfølsomhet Denne tilstanden kan skyldes metaller i kroppen, og når metallene blir skylt ut, blir mange mindre følsomme for elektromagnetiske påvirkninger. Santelmann har flere pasienter med eloverfølsomhet som etter flere måneders zeolittbehandling er blitt mindre følsomme. Han poengterer at denne pasientgruppa trenger langsom opptrapping av dosen.
Matintoleranse Mye tyder på at det foreligger en sammenheng mellom tungmetallbelastning, overvekst av Candida og matintoleranser. Flere personer har nemlig opplevd at zeolitt kan redusere og helbrede matintoleranse, og Santelmann har fått flere tilbakemeldinger fra pasienter om at pollen- og matallergier er forsvunnet etter flere måneders bruk av NCD Zeolite.

LES OGSÅ  Frisk av MS etter fjerning av kvikksølv

Les også:

Trenger vi å avgiftes?

Prisbelønt lege med helhetlig fokus på tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner

 

Kilder:

Artikkelen baserer seg primært på informasjon fra produsenten av NCD Zeolite, Waiora,21 en nettside om zeolitt24 og lege Heiko Santelmann, som importerer NCD Zeolite til Norge.

1.  Powerpointforedrag av Rik Deitsch om NCD Zeolite.

2.  Den har status som såkalt “GRAS”, det vil si produktet generelt anses som trygt å bruke.

3.  www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Chemotherapy/ Individualdrugs/Carboplatin.aspx

4.  www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Chemotherapy/ Individualdrugs/Cisplatin.aspx

5.  Prikryl JD, Jain A, Turner DR mfl. UraniumVI sorption behavior on silicate mineral mixtures. Journal of Contaminant Hydrology 2001; 47: 241-53.

6.  Olmez Aytas S, Akyil S, Eral M. Adsorption and thermodynamic behavior of uranium on natural zeolite. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2004; 260: 119-25.

7.  Kilincarslan A, Akyil S. Uranium adsorption characteristic and thermodynamic behavior of clinoptilolite zeolite. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2005; 264: 541-8.

8.  Mumpton FA. La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 1999; 96: 3463-70.

9.  Curkovic L, Cerjan-Stefanovic S, Filipan T. Metal ion exchange by natural and modified zeolites. Water Research 1997; 31: 1379-82.

10.  Ponizovsky AA, Tsadilas CD. Lead(II) retention by Alfisol and clinoptilolite: cation balance and pH effect. Geoderma 2003; 115: 303-12.

11.  Chojnacki A, Chojnacka K, Hoffmann J mfl. The application of natural zeolites for mercury removal: from laboratory tests to industrial scale. Minerals Engineering 2004; 17: 933-7.

12.  Shevade S, Ford RG. Use of synthetic zeolites for arsenate removal from pollutant water. Water Research 2004; 38: 3197-204.

13.  Erdem E, Karapinar N, Donat R. The removal of heavy metal cations by natural zeolites. Journal of Colloid and Interface Science 2004; 280: 309-14.

14.  Zhou CF, Zhu JH. Adsorption of nitrosamines in acidic solution by zeolites. Chemosphere 2005; 58: 109-14.

15.  Pavelic K, Hadzija M, Bedrica L mfl. Natural zeolite clinoptilolite: new adjuvant in anticancer therapy. Journal of Molecular Medicine 2001; 78: 708-20.

16.  Rodríguez-Fuentes G, Barrios MA, Iraizoz A mfl. Enterex: Anti-diarrheic drug based on purified natural clinoptilolite. Zeolites 1997; 19: 441-8.

17.  Ortatatli M, Oguz H, Hatipoglu F mfl. Evaluation of pathological changes in broilers during chronic aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure. Research in Veterinary Science 2005; 78: 61-8.

18.  Papaioannou DS, Kyriakis SC, Papasteriadis A mfl. A field study on the effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on health status and performance of sows/gilts and their litters. Research in Veterinary Science 2002; 72: 51-9.

19.  Papaioannou DS, Kyriakis SC, Papasteriadis A mfl. Effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on certain vitamin, macro and trace element concentrations in the blood, liver and kidney tissues of sows. Research in Veterinary Science 2002; 72: 61-8.

20.  Flowers JL, Lonkey SA, Deitsch EJ. Clinical evidence supporting the use of an activated clinoptilolite suspension as an agent to increase urinary excretion of toxic heavy metals. Nutrition and Dietary Supplements 2009; 1: 11-8.

21.  www.waiora.com

22.  For opplysninger om nye studieresultater, kan man bl.a. sjekke nettsiden www.ncdsupport.com

23.  www.pr.com/press-release/193299. [20.3.2012]

24.  www.liquidzeolite.org.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner