Skip to main content

Elektroakupunktur mot hetetokter etter behandling av brystkreft

Hetetokter er et vanlig og plagsomt symptom hos kvinner som har gjennomgått standard behandling for brystkreft. Forskere fra USA har undersøkt effekten av elektroakupunktur (der nålene stimuleres med tilførsel av elektrisk strøm) versus medikamentet gabapentin mot denne typen hetetokter. De trakk lodd om hvilken halvpart av 120 kvinner med plagsomme hetetokter som skulle få elektroakupunktur eller gabapentin i åtte uker, og hvilken halvpart som skulle få ”narreakupunktur” eller placebopiller.

Etter åtte uker reduserte narreakupunktur hetetokter mer enn placebopiller. I alle behandlingsgruppene var det størst reduksjon hos de som fikk elektroakupunktur, etterfulgt av narreakupunktur, gabapentin og placebopiller. De som fikk piller, opplevde flere bivirkninger enn de som fikk akupunktur.

Etter 24 uker var reduksjonen av hetetokter fremdeles størst i gruppa som hadde fått elektroakupunktur, etterfulgt av narreakupunktur, placebopiller og gabapentin. Konklusjonen var at akupunktur ga flere positive virkninger og færre negative enn piller mot hetetokter. Elektroakupunktur var mer effektivt enn gabapentin, med færre bivirkninger. Forskerne anbefaler at disse funnene blir etterprøvd i en større studie med lenger oppfølging. IM

LES OGSÅ  Frisk og Rask med akupunktur

Kilde:

Mao JJ, Bowman MA, Xie SX mfl. Electroacupuncture versus gabapentin for hot flashes among breast cancer survivors: a randomized placebo-controlled trial. Journal of Clinical Oncology 2015. http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/21/JCO.2015.60.9412.abstract


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner