Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Elektroakupunktur mot hetetokter etter behandling av brystkreft

Elektroakupunktur mot hetetokter etter behandling av brystkreft

Hetetokter er et vanlig og plagsomt symptom hos kvinner som har gjennomgått standard behandling for brystkreft. Forskere fra USA har undersøkt effekten av elektroakupunktur (der nålene stimuleres med tilførsel av elektrisk strøm) versus medikamentet gabapentin mot denne typen hetetokter. De trakk lodd om hvilken halvpart av 120 kvinner med plagsomme hetetokter som skulle få elektroakupunktur eller gabapentin i åtte uker, og hvilken halvpart som skulle få ”narreakupunktur” eller placebopiller.

Etter åtte uker reduserte narreakupunktur hetetokter mer enn placebopiller. I alle behandlingsgruppene var det størst reduksjon hos de som fikk elektroakupunktur, etterfulgt av narreakupunktur, gabapentin og placebopiller. De som fikk piller, opplevde flere bivirkninger enn de som fikk akupunktur.

Etter 24 uker var reduksjonen av hetetokter fremdeles størst i gruppa som hadde fått elektroakupunktur, etterfulgt av narreakupunktur, placebopiller og gabapentin. Konklusjonen var at akupunktur ga flere positive virkninger og færre negative enn piller mot hetetokter. Elektroakupunktur var mer effektivt enn gabapentin, med færre bivirkninger. Forskerne anbefaler at disse funnene blir etterprøvd i en større studie med lenger oppfølging. IM

Kilde:

Mao JJ, Bowman MA, Xie SX mfl. Electroacupuncture versus gabapentin for hot flashes among breast cancer survivors: a randomized placebo-controlled trial. Journal of Clinical Oncology 2015. http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/21/JCO.2015.60.9412.abstract

Annonse:
You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar