Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Elektroakupunktur mot utmatting og depresjon

Elektroakupunktur mot utmatting og depresjon

Elektroakupunktur er en form for akupunktur der svake strømmer leveres til kroppen gjennom akupunkturnålene. Forskere fra USA testet om åtte uker med denne terapien kunne føre til mindre utmatting, angst, depresjon og søvnproblemer hos kvinner med brystkreft som fikk behandling med aromatasehemmere. Dette er medikamenter som hemmer enzymet aromatase og reduserer stimulering av hormonet østrogen på brystkreftceller.

En bivirkning av aromatasehemmere er at de gir leddsmerter hos om lag halvparten av pasientene, og folk med slike smerter har ofte også problemer som utmatting, dårlig søvn, depresjon og angst. Det ble trukket lodd om hvilke av 67 kvinner som skulle få elektroakupunktur, hvilke som skulle stå på venteliste for behandling og hvilke som skulle få ”falsk akupunktur” (akupunktur der nålene ikke settes dypt nok eller på riktige punkter). Elektroakupunktur viste seg å redusere symptomer på utmatting, angst og depresjon sammenliknet med dem som ventet på å få behandling, mens ”falsk akupunktur” kun ga bedring i depressive symptomer. IM

Kilde:

Mao JJ, Farrar JT, Bruner D mfl. Electroacupuncture for fatigue, sleep, and psychological distress in breast cancer patients with aromatase inhibitor-related arthralgia: A randomized trial. Cancer 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077452

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar