Skip to main content

Eloverfølsomhet i Sverige

Takket være et stort svensk prosjekt ved man en del om hvem som er eloverfølsomme, hva de sliter med og hva som kan hjelpe mot plagene.

Ann-Marie Lidmark er forsker på biokjemi og menneskets helse og arbeider nå som selvstendig konsulent. Hun kom til konferansen som leder av et stort treårig prosjekt om eloverfølsomhet og tannhelse i Sverige: HET-prosjektet (Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade; se omtale og bakgrunnsmateriale på hetprojektet.info).7,8 Oppdragsgiver var disse to pasientforeningene, så dette prosjektet er gjort på deres premisser, uavhengig av faglige føringer fra helsemyndighetene. Det skulle blant annet samle kunnskap om hvem som er eloverfølsomme, ulike aspekter ved sykdommen og hva som eventuelt har gjort dem bedre. Et tilfeldig utvalg på 1 000 personer av 3 000 medlemmer i den svenske foreningen for eloverfølsomme (Elöverkänsligas Riksförbund; feb.se) ble med i studien. Dette er med andre ord ikke et representativt utvalg av den svenske befolkningen som sliter med eloverfølsomhet, men et utvalg eloverfølsomme som har organisert seg i den relevante pasientforeningen.

Eloverfølsomhet rammer primært kvinner (79 prosent av utvalget). Det var få røykere blant dem, og 69 prosent oppga at de hadde et normalt kosthold. Imidlertid var bare 17 prosent kun følsomme for elektromagnetisme. Resten hadde også overfølsomhet mot lukter, metaller/nikkel, løsningsmidler, matvarer eller en rekke andre allergener. Slik sett er majoriteten av de undersøkte eloverfølsomme også multiallergikere.

Når det gjaldt hvordan plagene begynte eller ble utløst, oppga 60 prosent arbeidsmiljøet og 12 prosent hjemmemiljøet. Dataskjermer/datamaskiner, amalgam og lysstoffrør/lavenergipærer var de viktigste utløsende faktorene. Mange personer som hadde blitt eloverfølsomme, hadde fortsatt problemer med dataskjermer/datamaskiner, lysstoffrør/kompaktlysstoffrør (”lavenergilamper”), mobiltelefoner og trådløse telefoner.

I gjennomsnitt brukte en person tre år før vedkommende skjønte årsaken til plagene. 72 prosent fant selv ut årsaken til plagene, og bare ti prosent hadde fått stilt diagnose av legen. For å leve med eller bli bedre av plagene oppga 77 prosent betydningen av å redusere eksponeringen for elektromagnetisme, mens 44 prosent ble bedre av å fjerne amalgamfyllinger i tennene. Nesten 40 prosent ble bedre av ernæringsterapi eller kosttilskudd. Mer enn 60 prosent spiste kosttilskudd daglig og anså at dette gjør dem godt. Etter Lidmarks vurdering kan det derfor være at flere enn 40 prosent kan ha utbytte av å ta kosttilskudd. 

Flere personer oppga at plagene kom igjen hvis de sluttet med kosttilskudd og ble mindre når de tok dem igjen. Vanligste tilskudd var omega-3- og 6-fettsyrer, vitamin C, magnesium og kalsium. Nesten ingen hadde erfart noen effekt av kognitiv atferdsterapi, som er den viktigste behandlingstypen helsemyndighetene tilbyr.

Eloverfølsomme har problemer med å besøke miljøer med mange elektriske apparater og stråling fra trådløse nettverk. Dette gir problemer både ved lege- og tannlegebesøk. Mange ber om at belysningen dempes og at trådløse nettverk og mobiltelefoner stenges av for å redusere risikoen for å få alvorlige symptomer.

LES OGSÅ  Prisbelønt lege med helhetlig fokus på tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner

Ti prosent av de undersøkte kunne ikke engang være på et sykehus en kort tid. Symptomene ble rett og slett for ubehagelige.

Majoriteten av leger og tannleger har en psykosomatisk forklaringsmodell til symptomer forårsaket av elektromagnetiske felt. Flere i undersøkelsen trakk fram at leger avviser at man kan bli syk av elektromagnetiske felt og at plagene kun er av psykisk karakter. En rekke av deltakerne hadde fått andre diagnoser av legen enn eloverfølsomhet, slik som fibromyalgi, psykiske lidelser og utbrenthet.

Flere saker fra Baldronkonferransen:

Helse i en trådløs verden

Forholdene i Norge

Frontfigur for lavere grenseverdier

Stråling fra basestasjoner

Avanserte målinger av hjernen


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner