Skip to main content

En rebelsk forfatter

Margrethe Salvesen Zivcic (48) er sykepleier med erfaring fra lungeavdeling, sykehjem, rusbehandling, psykiatri og internasjonalt hjelpearbeid – og en sann idealist. Hun har vært en tydelig stemme i kritikken av myndighetenes nedstengning siden starten på koronaepidemien og utga i høst en bok med der hun varsler kamp mot nedstenging siden 12. mars 2020.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

En rebelsk forfatter / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta

Forfatter: Margrethe Salvesen
Tittel: Koronarebellen. I kamp mot lockdown for rettsstat og demokrati.
Utgiver: Manuskript Forlag AS 
Utgivelsesår: 2021 (222 sider)
ISBN: 978-82-93818-07-6
Pris: kr. 299, heftet

Et hovedanliggende i boka er å forsvare rettsstaten og demokratiet. Hennes poeng er at Høyre-regjeringen i 2020 og 2021 har ført en usosial politikk der de har kneblet ethvert tilløp til diskusjon og har drevet ensidig propaganda for gjennomføring av tiltak som har gått på demokratiet løs.

I boka trekker Salvesen fram tallrike kritiske røster som har argumentert mot nedstengningen og viser hvordan Solberg-regjeringen overkjørte samtlige av dem. Regjeringen innførte noe som kan sammenliknes med et enevelde der ingen motstemmer slapp til. Selv råd fra Folkehelseinstituttet ble oversett når det gjaldt bruk av ansiktsmasker, og som sykepleier reagerte hun med forferdelse da Dagens Medisin 22. mai 2020 meldte at over 60 000 operasjoner ble utsatt eller kansellert på grunn den økende koronasmitten.

LES OGSÅ  Sunnheten på bordet

Salvesen diskuterer tiltakene i lys av tidligere influensaepidemier, som ikke medførte noen som helst begrensninger i folks liv, til tross for at dødeligheten var langt høyere enn det koronaepidemien resulterte i. Hun gir tallrike eksempler på at myndighetenes daglige meldinger om smitte satte en skrekk i folk og førte til gruppepress mot alle som enten ikke ville bruke maske eller la seg vaksinere. Mediene fulgte lojalt opp og slapp bare unntaksvis til innlegg som advarte mot de drakoniske tiltakene som ble satt i verk. Da flere titusener leger, medisinske forskere og helsearbeidere samlet seg om et opprop (The Barrington Declaration) for øyeblikkelig å oppheve nedstengningen, forble pressen taus. Regjeringens satsing på vaksiner som den ultimate løsningen fikk nesten ingen motstemmer, men ble unisont applaudert av en servil presse.

Boka følger utviklingen fra mars 2020 til og med juni 2021 og avslutter med sitat fra Arnulf Øverlands dikt fra 1936, Du må ikke sove. Det er imidlertid ikke lett å tilgi verken myndighetene eller mediene, selv om de ikke skulle vite hva de har gjort og fortsatt gjør! 

Forfatteren oppgir 203 kilder i form av lenker til aktuelle nettsider, men boka mangler stikkordregister. Les boka og lær av forfatterens iherdige arbeid for å gjenopprette Norge som et fritt land der selvstendige borgere kan ta egne valg, basert på grunnlovsfestet ytringsfrihet og demokrati. Inntil videre er disse rettighetene satt på vent. Hvorvidt vår nye regjering med Jonas Gahr Støre (f. 1960) i spissen kommer til å vise mer åpenhet for kritiske røster, gjenstår å se. Til nå ser vi ingen gode grunner til optimisme. 

LES OGSÅ  Pensum for vitebegjærlige nr. 2 2015

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner