Skip to main content

En ”skitten liten hemmelighet”: Barn sulter, utfører slavearbeid, blir voldtatt og drept (del I)

Konflikter og krig rammer ikke bare soldater, men også gamle, kvinner og barn. Her hjemme ble samer allerede på 1700-tallet med tvang ”fornorsket” og assimilert,1 og mange barn ble plassert i egne hjem helt siden 1635.2 I mange land ble barnearbeid avskaffet på 1800-tallet, og i 1889 ble det opprettet en felles skole for alle samfunnslag i Norge. Nylig ble det avslørt at mange barn ble seksuelt misbrukt – både jenter og gutter – til og med av prester i den katolske kirken. Mye gjenstår før verden har lagt forholdene til rette for at alle barn skal oppleve en kjærlig, bekymringsfri barndom med utsikt til et godt voksenliv. I denne artikkelen setter filosofen Robert J. Burrowes fokus på vold barn opplever i verden.3

Tekst Robert J. Burrowes . Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski . Foto Shutterstock

Etterfølgende problemstilling overses av konfliktteoretikere (og nesten alle andre), selv om den utvilsomt er den mest fundamentale konflikten i menneskesamfunn fordi den genererer all den volden mennesker begår og erfarer. Likevel er den usynlig for nesten alle.

Jeg har tidligere beskrevet konflikten som ”voksnes krig mot barn” – menneskehetens ”skitne lille hemmelighet”. La meg forklare kjennetegnene og omfanget av denne hemmelige krigen og hva vi kan gjøre med det.

Ifølge noen overslag dreper voksne hver dag 50 000 barn. Det virkelige tallet er trolig mye høyere. Vi dreper barn i krig4 og med droner, i våre hjem og på gata. Vi skyter dem på skolen.

Vi dreper også barn i store antall ved å sulte dem til døde, ved å nekte dem rent drikkevann og medisiner. For eksempel dreper malaria mer enn 3 000 afrikanske barn hver dag5 fordi vi tvinger dem til å bo i forurensete miljøer – særlig i deler av Afrika, Asia og Sentral-/Sør-Amerika. Hvorfor? Fordi vi bruker militær vold for å opprettholde et ”økonomisk” system som tildeler ressurser til militærvåpen, i tillegg til storselskapers overskudd for de rikeste, i stedet for å avsette ressurser til å leve.

Vi henretter også barn som offergaver etter å ha kidnappet dem. Vi oppdrar til og med barn for å selge dem som ”markedsvarer” til seksuelt misbruk, barnepornografi og filmer der barn blir drept under filmen, til tortur og sataniske ofre. Dette er bare noen av eksemplene på barnevolden som har skjedd i århundrer eller, i noen tilfeller, årtusener. Videobevisene ble nylig framlagt av den juridiske kommisjonen for undersøkelse av menneskehandel og sexmisbruk av barn av Det internasjonale tribunalet for naturlig rettferdighet.6

Barn selges som sexobjekter

Åpningserklæringen til sjefsrådgiver Robert David Steele7 viser til at anslagsvis åtte millioner barn selges som sexobjekter hvert år – hvorav 600 000–800 000 i USA alene (tallet inkluderer ikke dem som har vokst opp i USA uten fødselsattest og som har immigrert uten papirer) – og nevner slik praksis som rituell tortur og mord. I tillegg trenes hunder opp til å voldta barn og småbarn. Han nevner organisasjoner som er involvert, fra Oxfam og guttespeiderne i USA til kontorer for ”barnetjenester” og politistyrker samt ulike FN-organisasjoner,8 der pedofile klatrer oppover og får enorm kontroll. Han påpeker at mange av barna som oppfostres eller kidnappes inn i dette systemet, vanligvis bare lever omtrent to år før de dør (ofte etter å ha blitt voldtatt flere ganger i timen en del av tida) eller regelrett myrdes. Han nevner også (med bevis fra andre videoopptak) tvungen fjerning av kroppsorganer fra barn av Falun Gong-utøvere i Kina.9

USAs baser – ikke bare militære oppgaver

Steele, som tidligere var CIA-agent, påpeker også at de 1 000 amerikanske militærbasene rundt om i verden ”ikke er der for nasjonalt forsvar; de er der for å tjene som staffasje for smugling av våpen, gull, kontanter, narkotika og små barn”. Den åpenbare, klare konklusjonen er at USAs militære er sterkt involvert i barnehandel – i tillegg til det kjente engasjementet i narkotika- og våpenhandel – hvilket betyr at et stort antall militære vet om det… og ikke gjør noe.

LES OGSÅ  Israels forbrytelser mot Palestina

Det overbevisende vitnesbyrdet0 fra undersøkelseskommisjonen til offeret og seinere gjerningsmann Ronald Bernard gir en klar følelse av det dype eliteengasjementet (det vil si de 8 000–8 500 ”elite”-personene som driver sentralbanker, regjeringer, hemmelige spionorganer, transnasjonale selskaper, terroristorganisasjoner og kirker) i den ekstraordinære volden som påføres barn, som ulovlig selges internasjonalt med kvinner, våpen, narkotika, valutaer, gull og ville dyr.

I en spesielt talende sekvens av intervjuet, etter at han avslører noe av den uvirkelige volden han som barn led i hendene på sin far og kirken, henviser Bernard spesifikt til det faktum at folk som driver slik praksis, er skremt (og ”betjener grådighetens monster”) og at han i sin tid som finansentreprenør jobbet sammen med folk som forsto ham like godt som han forsto dem. Det dreide seg om personer som led enormt av volden de selv opplevde som barn og som nå er så fulle av hat at de vil ødelegge liv, menneskelig og ellers. Kort sagt: de nyter og gleder seg over å drepe folk og ødelegge jorda som et direkte svar på volden hver av dem opplevde som barn.

Det finnes flere videovitnesbyrd av overlevende, ekspertvitner, forskere på området og andre på nettstedet for Det internasjonale tribunalet for naturlig rettferdighet.4 Hvis du vil lese fagbøker som dokumenterer denne svimlende volden mot barn, se for eksempel de godt dokumenterte filmene om barnejegere og -mordere11 og om USAs omfattende handel med barn som voldtas.12

Vold mot urbefolkninger

For ytterligere dokumentasjon om systematisk utbytting, voldtekt, tortur og mord på barn over en lengre periode med fokus på Canadas urbefolkning, les pastor Kevin Annetts rapport,13 som omhandler den utrolige historien om folkemordet på urbefolkningen i regi av kirken og Staten i Canada,14 og hans bøker om samme.15,16 Han bruker øyenvitner og arkivdokumentasjon for å gi en usensurert oversikt over den planlagte utryddelsen av urfolk i Canadas ”indianske internatskoler” fra 1889 til 1996.

Ved siden av det som skjedde i disse internatskolene i perioden, inneholder bøkene også omfattende dokumentasjon som dokumenterer regjeringens vedvarende folkemord, herunder voldtekt, tortur og drap, av Canadas urbefolkninger. Dette foregikk i samarbeid med det kongelige kanadiske ridende politiet og de katolske, anglikanske og forente kirkene siden 1800-tallet. Dessverre finnes mye mer i Kevin Annetts bøker og på nettstedet til Det internasjonale tribunalet for kirkens og statens forbrytelser,17 som også forklarer Vatikanets langvarige engasjement i disse folkemordene mot barn.

Selvfølgelig er Canada ikke alene i sin vedvarende vold mot urfolks barn (og urfolk generelt). Blant mange andre land foreligger også fra USA og Australia omfattende dokumentasjon på brutalitet og i hvordan de ødela livene til urbefolkningsbarn (og urbefolkninger generelt). Dette gjorde de ved å ta deres land og ødelegge deres kultur, tradisjonelle levebrød og spiritualitet. Når urfolk ikke bare forlater sin tradisjonelle væremåte og tilpasser seg den dominerende modellen, blir de klandret og forfulgt enda mer brutalt, noe dokumentasjonen tydelig viser.

Institusjonell vold mot barn er ikke begrenset til tilfeller som nevnt ovenfor. Nylig ble det i Australia opprettet en kommisjonen for å undersøke institusjonelle svar på seksuelt misbruk av barn.18 Den undersøkte barneomsorgstjenester, skoler, helse og tilknyttede tjenester, ungdomsfengsler, boligtilbud og moderne tjenester utenfor hjemmet, religiøse aktiviteter, tjenester for hjelp til familie og ungdom, boligsubsidier, idrettsaktiviteter, rekreasjons- og klubbaktiviteter, sysselsetting av ungdom og militærvesenet. Samtlige ble funnet å være arenaer der vold ble begått mot barn.

Over halvparten av de overlevende ble utsatt for seksuelle overgrep i en institusjon ledet av en religiøs organisasjon, slik som kirker/bedehus, misjonsstasjoner, religiøse skoler, barnehjem, boliger, fritidsboliger, ungdomsgrupper og velferdstjenester. Ytterligere en tredel av de overlevende opplevde vold i en statlig institusjon, slik som en skole, en omsorgstjeneste utenfor hjemmet, et ungdomsfengsel eller helsesenter. De resterende 10 prosentene ble utsatt for vold i private organisasjoner som barnehager, en medisinsk praksis eller klinikk, en musikk- eller danseskole, en uavhengig skole, et yogasenter eller en idrettsforening, en ikke-statlig eller veldedig organisasjon.

Det burde være unødvendig å si at manglende reaksjoner på slik vold i det siste århundret av noen av institusjonene som har ansvar for overvåking, tilsyn og straffeforfølgelse, slik som politiet, rettsinstanser og byråer med ansvar for offentlig straffeforfølgelse, klart viser at mekanismer som teoretisk er utformet for å beskytte barn (og voksne), ikke virker. De samme institusjonene medvirker i stedet til vold og er i alle fall utformet for å forsvare eliteinteresser, ikke ”vanlige” mennesker og barn. Derfor ble ikke dette problemet en gang undersøkt av Kommisjonen, siden problemstillingen var utelukket fra mandatet!

LES OGSÅ  Mulige fredsløsninger for Palestina/Israel

Seksuelt slaveri

Ved siden av de barna vi dreper eller krenker hver dag på måter som beskrevet, sender vi mange andre inn i seksuelt slaveri. For eksempel selges barn (noen ganger av foreldrene) til prostitusjon for å betjene sexturismen i land som Thailand, Kambodsja, Den Dominikanske Republikk, Filippinene og India. Vi kidnapper andre for å tvinge dem til å bli barnesoldater i 46 land i henhold til Child Soldiers International.19Andre tvinges til å jobbe som slavearbeidere under forferdelige forhold på markene, i fabrikker og gruver (og kjøper de billige produktene av deres utnyttede arbeid på ”tilbud”). Human Rights Watch0 rapporterer at over 70 millioner barn, inkludert mange som ikke engang teknisk sett er registrert, arbeider som slaver under ”farlige forhold”.21 Vi lar millioner leve i fattigdom, hjemløshet og elendighet fordi nasjonale regjeringer, til tross for retorikk om det motsatte, setter ubetydelig eller ingen verdi på barn, bortsett fra dem som i noen tilfeller anses som framtidige lønnsslaver.

Barn – salderingspost under krig

Vi dømmer også millioner av barn, for eksempel i Palestina, Tibet, Vest-Sahara og Vest-Papua, til å leve under militær okkupasjon, der mange rutinemessig fengsles, blir skutt eller drept.

I tillegg til krigshandlinger påføres mange barn groteske misdannelser fordi vi bruker forferdelige våpen i blant annet Irak, slik som utarmet uran, mot foreldrene.22,23

I andre tilfeller gir vi barn alvorlige, livstruende skader dersom de ikke blir drept direkte ved hjelp av konvensjonelle, biologiske og kjemiske våpen.24

Krig ødelegger også boliger og annen infrastruktur og tvinger millioner av barn til å bli internt fordrevne eller flyktninger i et annet land (ofte uten levende foreldre), noe som forårsaker varige traumer. Globalt er hvert 200. barn en flyktning, enten som følge av krig eller fattigdom, miljø- eller klimaforstyrrelser. Hele 50 millioner barn er fordrevet av krig og fattigdom over hele verden.25

Hverdagsvold

Vi påfører også vold på barn på mange andre måter, alt fra ”vanlig” vold i hjemmet til kjønnslemlestelse. UNICEF har beregnet at 200 millioner jenter og unge kvinner i 30 land på tre kontinenter har fått sine kjønnsorganer vansiret.26

Dessuten nekter vi barn frie valg (selv de som tilsynelatende bor i et ”demokrati”) og fengsler et stort antall i skolen i en misforstått tro på at dette er bra for dem.27 Uansett hvilke andre skader skolen gjør, bidrar dette til å skape neste generasjon av barnemishandlere. I mange land setter vi bare barna i fengsel. Tross alt er rettssystemet ikke mer enn et verktøy for å kontrollere ”vanlige” mennesker mens det beskytter eliten mot ansvar for sin groteske vold mot oss alle.28

Selv om det nesten er trivielt i forhold til volden som er identifisert ovenfor, blir perversiteten til mange transnasjonale selskaper når det gjelder å ødelegge våre barns helse, godt illustrert i filmen om global søppelkassemat.29

I EU har matvareprodusenter undertegnet ”ansvarlighetsløfter”, der de lover ikke å tilsette sukker, konserveringsmidler, kunstige farger eller smak til sine produkter og ikke rette reklame mot barn.

Søppelkassemat

Utviklingslandene befinner seg imidlertid ikke i Europa, slik at disse ”ansvarlighetsløftene” åpenbart ikke gjelder. Selskaper som Coca-Cola, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken og Domino´s Pizza selger sin søppelkassemat i utviklingsland full av overflødig olje, salt og sukker og til og med falsk ost.

Den veldokumenterte rapporten viser at slike selskaper fungerer som medikamentforhandlere som selger giftig mat til dårlig informerte ofre, som viderefører diabetes og fedme til et stort antall barn. I likhet med at rustningsindustrien tjener penger på å drepe barn (og voksne), henter søppelmatselskapene sin fortjeneste ved å ødelegge barns og voksnes helse. Naturligvis foretrekker medisinsk industri – i stedet for å kjempe kraftig mot slike uhyrligheter, også å tjene på å tilby ”behandlinger” – inkludert kirurgisk fjerning av fett, som ikke gir annet enn en midlertidig, men svært lønnsom ”lettelse”.

Dette representerer langt fra det eneste aktive engasjementet til medisinsk industri i den ekstraordinære volden vi påfører barn. For eksempel unngår vestlige barn og mange andre sjelden en mengde vaksiner som systematisk ødelegger barns immunforsvar og dermed gjør deres helse kontinuerlig sårbar for seinere angrep på deres helse.30,31

Før vi forlater temaet mat, må det bemerkes at bare fordi søppelkassematen som selges i EU og andre vestlige land har mindre fett, salt, sukker, konserveringsmidler og kunstige farger og smak, betyr det ikke at den er sunn. Produktene inneholder fortsatt forskjellige kombinasjoner av tilsatt fett, (raffinert) salt, sukker, konserveringsmidler, kunstige farger og smak.

LES OGSÅ  Krig – vår tids største helseproblem

Glem heller ikke at nesten alle foreldre uten å vite det systematisk forgifter barna ved å gi dem mat dyrket av gigantiske matvareprodusenter. Denne maten er utarmet av næringsstoffer og er fulle av giftstoffer som glyfosat.32 Selvfølgelig tvinger mange land barna til å drikke helseskadelig, fluoridert vann.33

Det burde være åpenbart at økologisk dyrket mat, skånsomt bearbeidet og fluorfritt drikkevann ikke er en prioritet for barna ifølge de fleste foreldre. Våre ultimate voldshandlinger mot alle barn ødelegger deres framtid også ved å ødelegge livsmiljøet.34

Foreløpig oppsummering

Vold mot barn avler vold og er en konsekvens av voksnes vold mot både barn, ikke bare direkte fysisk vold, men også vold de opplever på grunn av et system som setter profitt og grådighet foran menneskelig utvikling.

Forfatterens sjokkerende avsløringer av utbredelsen av vold antyder at alle som utøver vold, kan trenge behandling og hjelp for å kvitte seg med slike handlinger. I del 2 av artikkelen utdyper forfatteren hvordan vi bruker vold på alle disse måtene, hva det gjør med oss og hvordan vi kan bidra til å motvirke vold.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Robert J. Burrowes (f. 1952) er født i Melbourne, Australia. Bare 14 år gammel bestemte han seg for å vie livet til å besvare to spørsmål: Hvorfor er mennesker voldelige, og hvordan kan man gjøre en slutt på vold? Forfatteren har en bachelor i økonomi ved Monash universitet (1973), en MA samme sted (1983) og en doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Queensland (1993).

I november 1991 forsvarte Burrowes seg i den føderale domstolen i Melbourne fordi han av samvittighetsgrunner siden 1983 hadde nektet å betale den delen av inntektsskatten som ble brukt på militæret. Sammen med sin sjelevenn og forskningskollega Anita McKone arbeidet han isolert i 14 år (1996–2010) for å finne svar på de spørsmålene han stilte seg som tenåring.

Burrowes har vært en ikke-voldelig aktivist siden 1981 og er medlem av TRANSCEND Network for Peace Development Environment. Siden 1996 har han drevet omfattende forskning i forsøk på å forstå hvorfor mennesker er voldelige og finne strategier for mindre vold. For en oppdatert liste over hans publikasjoner og bakgrunn, se hans nettside Robert J. Burrowes.35

E-post: flametree@riseup.net.[/gdlr_box_icon]

 

Kilder:

1. https://no.wikipedia.org/wiki/Fornorsking_av_samer

2. https://no.wikipedia.org/wiki/Barnehjem

3. Burrowes RJ. Humanity´s ´dirty little secret´: starving, enslaving, raping, torturing and killing our children. TMS 20.6.2018. https://www.transcend.org/tms/2018/06/humanitys-dirty-little-secret-starving-enslaving-raping-torturing-and-killing-our-children/ (26.7.2018)

4. Kelly K. Scourging Yemen. counterpunch 22.5.2018. https://www.counterpunch.org/2018/05/22/scourging-yemen/ (26.7.2018)

5. Malaria is alive and well and killing more than 3000 African children every day. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr33/en/ (26.7.2018)

6. ITNJ Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse. https://commission.itnj.org/ (26.7.2018)

7. https://www.youtube.com/watch?v=PU0YDyThImk

8. Christiansen H. Hjelpearbeidere bytter mat mot sex. Aftenposten 1.8.2018.

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Falun_Gong

10. https://www.youtube.com/watch?v=EyNlhuCJPTo

11. https://www.amazon.com/Child-Hunters-Carine-Hutsebaut-ebook/dp/B003VYC5Q4

12. https://www.amazon.com.au/Epidemic-Americas-Trade-Child-Rape-ebook/dp/B075Y37YL5/

13. Annett K. Fallen_ a personal remembrance of four heroes who turned the tide. 22.7.2018. http://kevinannett.com/

14. Annett KD. Hidden from history. The Canadian Holocaust. http://whale.to/a/annett.html

15. Annett KD. Unrelenting. Between Sodom and Zion. © Kevin Daniel Annett 2016. https://www.amazon.com/dp/1523905778/ref=cm_sw_su_dp

16. International Tribunal for the Disappeared of Canada. Murder by decree: the crime of genocide in Canada. Toronto/Brussels: 1.3.2016. http://murderbydecree.com/files/MurderByDecree.pdf

17. https://rationalwiki.org/wiki/International_Tribunal_into_Crimes_of_Church_and_State

18. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report

19. https://www.child-soldiers.org/

20. https://www.hrw.org/

21. Child labor. https://www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-labor

22. Jamail D. ´Falluja babies´ and depleted uranium – America´s toxic legacy in Iraq. 18.3.2013. https://www.alternet.org/world/falluja-babies-and-depleted-uranium-americas-toxic-legacy-iraq

23. https://www.rt.com/news/iraq-depleted-uranium-health-394/

24. Johnston WR. Summary of historical attacks using chemical or biological weapons. 5.12.2017. https://www.alternet.org/world/falluja-babies-and-depleted-uranium-americas-toxic-legacy-iraq

25. Nenov S. 50 mn children displaced by war & poverty worldwide – UNICEF. 7.9.2016. https://www.rt.com/uk/358527-displaced-children-unicef-war/

26. https://www.unicef.org/protection/57929_58002.html

27. Burrowes RJ. Do we want school or education? https://feelingsfirstblog.wordpress.com/school-or-education/

28. Burrowes RJ. The rule of law: unjust and violent. 15.8.2013. http://www.informationclearinghouse.info/article35866.htm

29. Global junk food. 25.4.2016. https://vimeo.com/ondemand/globaljunkfood

30. The Liberty Beacon. Vaccines: Who´s allergic to thimerosal (mercury), raise your hand. 25.2.2018. http://www.thelibertybeacon.com/vaccines-whos-allergic-to-thimerosal-mercury-raise-your-hand/

31. Vaccine Free Health. 3.6.2018.
uhttps://vaccinefreehealth.blogspot.com/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner