Skip to main content

Endringer i hjerneaktivitet etter mobilbruk

En rekke fagfolk og representanter for helsemyndighetene påpeker at bruk av mobiltelefon ikke fører til oppvarming av hjernen og at mobilbruk derfor ikke gir biologisk effekter. En ny studie viser at hjernens nedbrytning av glukose øker nær mobiltelefonen.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Studien er publisert i et av de medisinske ”flaggskipene”, JAMA, og det står en anerkjent forskergruppe bak.1 I forsøket ble det påvist at en 50-minutters mobilsamtale kan øke hjernens bruk av glukose, et etablert mål på hjerneaktivitet. Den økte glukosenedbrytningen forekom bare i de delene av hjernen som hadde størst påvirkning av mobilstråling.

Studien omfatter 47 forsøkspersoner av begge kjønn, som fikk påført en mobiltelefon på hvert øre. Glukoseomsetningen i hjernen ble målt med PET-skanner (positronemisjonstomografi). Hver deltaker ble skannet to ganger, første gang med høyre sides mobiltelefon skrudd på og andre gang når begge telefonene var av. Alle telefoner sto i lydløs modus, og ingen av forsøkspersonene visste når en telefon var skrudd på. Når en telefon ble skrudd på, mottok den samtidig en telefonsamtale (lyd fra en stemme) tatt opp på bånd. Skanningene ble foretatt fem minutter etter at mobiltelefonen ble skrudd av, noe som reflekterer gjennomsnittlig hjerneaktivitet over en 30 minutters periode.

LES OGSÅ  Tre folkefiender

Glukoseomsetningen ble ikke endret i hjernen som helhet, kun i de delene av hjernen som annen forskning har vist blir sterkest eksponert for mikrobølger ved mobiltelefonbruk.

Ingen oppvarmingseffekt

Ifølge to anerkjente forskere i en lederartikkel som kommenterer studien,2 er det usannsynlig at de endringene man observerte i hjernen i den nye studien, skyldtes oppvarming fra strålingen. Studiens hovedforfatter, den nordamerikanske legen Nora D. Volkow, er av samme oppfatning.3

Dynamitt

Den nordamerikanske forskeren David Carpenter har vært aktiv i det elektromagnetiske forskningsmiljøet i over 30 år. Han mener den nye studien er å betrakte som ”dynamitt”. Heretter blir det vanskelig å benekte at mikrobølgestråling kan endre aktiviteten i nervesystemet.3 Den anerkjente svenske forskeren Lennart Hardell har uttalt at det nå er på tide å stoppe og benekte eksistensen av effekter som ikke har med oppvarming av vev å gjøre (ikke-termiske effekter).3

Ukjente langtidsvirkninger

Mens den nye studien kun har målt glukoseomsetningen i hjernen etter 50 minutters mobiltelefonbruk, lurer alle selvsagt på hva slike endringer kan bety i det lange løp. Det vet ingen med sikkerhet. Nora D. Volkow har foreløpige data om dette, men ønsker å studere temaet grundigere før det publiseres. Hun ønsker å avklare hvorvidt hyppig mobilbruk kan gi økt glukoseomsetning i deler av hjernen på lang sikt og i så fall hva dette eventuelt kan bety helsemessig. Allerede i den nye studien er det pekepinn om hva framtidig forskning kan tenkes å finne: Det ble funnet at de som på forhånd hadde brukt mobiltelefon mest, hadde størst forandringer i glukoseomsetning i visse deler av hjernen.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Forskerstjerne«]Volkow er direktør for USAs Nasjonale institutt for rusmiddelmisbruk (National Institute on Drug Abuse), som er en del av de 21 instituttene som utgjør de nasjonale helseinstituttene (NIH) i USA. Den nye studien har fått mye oppmerksomhet nettopp fordi Volkow har ledet forskningen. Hun er en superstjerne i forskningens verden med høy medieprofil. Volkow opptrer på lister over innflytelsesrike og mektige personer, inkludert magasinet Times liste i 2007 over de viktigste 100 personene som former vår verden, og magasinet Washingtonians  liste i 2009 over de 100 mest innflytelsesrike kvinnene. For ti år siden ble hun titulert som ”Årets innovatør” av avisa U.S. News and World Report.
Volkow har vært en pioner i bruk av billeddiagnostiske teknikker for å studere hjernen. Hun har publisert mer enn 440 artikler i vitenskapelige tidsskrifter der alle artikler vurderes grundig av andre eksperter. Volkow har også 75 bokkapitler på sin CV. Som en kuriositet kan neves at hun er oldebarn av den russiske revolusjonære Leon Trotsky (1879-1940).3 [/gdlr_box_icon]

Anbefaler forsiktighet

LES OGSÅ  Tinnitus grunnet mobiltelefonbruk

Nora D. Volkow anbefaler å være føre var i forbindelse med bruk av mobiltelefon. Fordi forskere er usikre på  de langsiktige konsekvensene, anbefaler hun å bruke hodesett med ledning, bruke mobiltelefonen i høytalermodus  eller å sende tekstmeldinger. Med dette er Volkow den høyest rangerte offentlig ansatte helsebyråkraten i USA som anbefaler bruk av føre var-prinsippet i forbindelse med mobiltelefoner.3

Avslutningssetningen til den opprinnelige versjonen av studien som ble sendt inn til JAMA, anbefalte å holde antenna vekk fra hjernen ved å bruke et hodesett med ledning. Setningen ble imidlertid redigert vekk i den ”forhandlingsprosessen” hun hadde med tidsskriftet og deres konsulenter om hva som skulle få komme på trykk.3

Støtter annen forskning

Selv om den nye studien til Volkow og medarbeidere har fått mye oppmerksomhet, er den ikke den første til å påvise endringer i hjerneaktivitet etter mobilbruk. Andre forskere, særlig Peter Achermann og hans gruppe ved Universitetet i Zürich, har det siste tiåret blant annet funnet tilsvarende strålingsinduserte endringer i hjernen.4  

Kilder:

1.  Volkow ND, Tomasi D, Wang G-J mfl. Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. JAMA 2011; 305: 808-14.

2.  Lai H, Hardell L. Cell phone radiofrequency radiation exposure and brain glucose metabolism. JAMA 2011; 305: 828-9.

3.  Slesin L. Cell phone radiation changes brain metabolism. Low-level effects get a boost. Microwave News 2011; 22. februar (microwavenews.com/Volkow.html).

4.  Slesin L. Connecting the dots. Putting the Volkow brain scans in perspective. Microwave News 2011; 8. mars (microwavenews.com/Achermann.html).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Ny fransk strålingslov
Del gjerne med dine venner