Skip to main content

Energimedisin mot smerte

En rekke former for energimedisinske teknikker kan brukes mot smerter, både terapier som bruker elektromagnetiske felt og terapier som påvirker kroppens energifelt.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Energimedisin kan inndeles i to hovedtyper. Den ene omfatter terapier som bruker elektromagnetiske felt, for eksempel pulserte felt, magnetfelt og veksel- /likestrømsfelt. Den andre omfatter terapier som skal påvirke de energifeltene som antas å omgi og trenge inn i menneskekroppen. I begge kategorier finnes terapier som er vist å være effektive mot kroniske smerter.1

Elektromagnetisk nervestimulering

Blant terapier som bruker elektromagnetiske felt, er transkutan nervestimulering (TENS) en av de mest populære. Ved denne teknikken sendes elektriske impulser inn i kroppen via elektroder som er plassert på eller nær et smertefullt område. Selv om terapien ikke forholder seg til underliggende årsaker, produserer disse elektriske impulsene en prikkende følelse som reduserer selve smerten.

Tallrike studier har vist at TENS kan virke for et vidt spekter av kroniske smertetilstander, fra muskler og skjelett, for eksempel i rygg og nakke, til vedvarende smerter i kjølvannet av kirurgi.2,3 Det er påpekt at en teknikk som TENS ikke forårsaker noen skader, slik at det er uproblematisk å bruke dette sammen med medikamenter, særlig hvis de fungerer dårlig eller gir alvorlige bivirkninger.3 TENS brukes ved en rekke sykehus og smerteklinikker (i hvert fall i USA), og teknikken anses ikke lenger å være alternativ/komplementær av de fleste som behandler smerte.1

Pulserte elektromagnetiske felter

Apparater som genererer pulserte elektromagnetiske felt (PEMF) kan hjelpe folk med slitasjegikt i knær og ryggrad og migrene. Kronisk migrene er blitt redusert med rundt 80 prosent, og effektene av behandlingen er vist seg å holde i minst 16 måneder. (Teknikken er ifølge utført forskning ikke virksom ved spenningshodepine.) 

PEMF er klassifisert å være ”sannsynlig effektiv” ved smerter. Selv om slike apparater kommer i ulike prisklasser, angir forskerne at de som er brukt i studiene, er relativt rimelige. De ser ikke ut til å ha noen kortsiktige bivirkninger og kan lett brukes av pasienter eller teknikere.1

Stimulering av kraniet med elektroterapi

Elektroterapeutisk kraniestimulering (forkortet CES fra engelsk) består i å sende en svak strøm inn i hjernen via elektroder på huden, vanligvis på øret/ørene. Disse strømmene er vanligvis så svake at vi ikke føler dem, men de ser likevel ut til å påvirke elektrofysiologiske aktiviteter som har med smerter og smerteregulering å gjøre. CES har vist seg mer effektiv enn en ”narrebehandling” når det gjelder å behandle smerter ved fibromyalgi og ved skader i ryggmargen og er klassifisert som ”mulig effektiv”.1,4

Nøyaktig hvordan PEMF og CES virker, er ikke kjent. PEMF-generatorer ser ut til å øke blodflyten til områder som eksponeres for de elektromagnetiske feltene, mens CES antas å føre til endringer i visse kjemikalier i hjernen, inkludert serotonin og noradrenalin. Begge mekanismer ser ut til å ha en positiv effekt på smerte.1

Akupunktur

Akupunktur tilhører den andre hovedgruppa energimedisinske terapier som skal påvirke kroppens energifelt. Dette er også en av terapiene som er best studert.

Denne tradisjonelle kinesiske behandlingsformen er basert på forestillingen om at alt levende, inkludert mennesker, gjennomstrømmes av en subtil form for energi (qi), og at forstyrrelser i denne energien kan føre til sykdom. Ifølge teorien behandler akupunktur smerte og andre ubalanser ved å bedre kvaliteten, balansen og flyten av energi i kroppen.

Akupunktur ser ut til å være spesielt effektiv mot kroniske ryggsmerter. I en metaanalyse fra 2005 av 33 randomiserte, kontrollerte studier var akupunktur overlegen ”narreakupunktur” mot kroniske smerter i nedre del av ryggen. Narreakupunktur vil si å sette nåler i overflaten av huden der det ikke er akupunkturpunkter.

Ved akutte ryggsmerter finnes ikke nok data til å konkludere sikkert.5 En stor, tysk studie fra 2008 fant at både ekte akupunktur og ”narreakupunktur” fungerte bedre enn konvensjonell behandling ved smerter i nedre del av ryggen. Med konvensjonell behandling menes i denne studien en kombinasjon av medikamenter, fysioterapi og mosjon.

Forskerne studerte 1162 pasienter i alderen 18 til 86 år over seks måneder. Det ble trukket lodd om hvem som skulle få ekte akupunktur, narreakupunktur eller konvensjonell behandling. Etter seks måneder merket 47 prosent bedring blant dem som fikk akupunktur, mot 44 prosent av dem som fikk narreakupunktur og bare 27 prosent av dem som fikk konvensjonell behandling. Studien ble finansiert av forsikringsselskaper og har ført til bedre dekning av utgifter til akupunktur i Tyskland.6

LES OGSÅ  Behandling av øyesykdommen AMD med akupunktur

En nyere metaanalyse av akupunktur mot smerter i nedre del av ryggen inkluderer 18 randomiserte, kontrollerte studier av god kvalitet. Her ble det funnet at akupunktur reduserte smerter i nedre delen av ryggen bedre på kort sikt enn hos pasienter som sto på en venteliste for behandling. Man fant også positive effekter av akupunktur gitt som tillegg til annen behandling.7 

Det finnes vitenskapelig støtte for at akupunktur kan være effektiv ved menstruasjonssmerter og smerte etter tannbehandling. Akupunktur er også lovende ved migrene, fibromyalgi, slitasjegikt i kneet, tennisalbue, skuldersmerter, hodepiner, smerter og plager i kjeveleddet (TMJ dysfunksjon) og andre smertefulle tilstander.1,3,8,9

Kvinner med brystkreft som behandles med aromatasehemmere (aromatase er et enzym som hemmer omdanningen av testosteron til østrogener), kan oppleve så sterke leddsmerter at kreftbehandlingen noen ganger blir avsluttet. Amerikanske forskere har påvist at akupunktur kan redusere leddsmerter og stivhet hos kvinner med brystkreft under konvensjonell kreftbehandling.

I et forsøk ble det trukket lodd om hvem av 43 kvinner som skulle få akupunktur to ganger i uka i seks uker og hvem som skulle få narreakupunktur. Kvinnene som fikk akupunktur, fikk mindre smerter, men dette skjedde ikke med dem som fikk narreakupunktur. Akupunkturen var så effektiv at 20 prosent av kvinnene i akupunkturgruppa sluttet med smertestillende medikamenter, noe ingen i narreakupunkturgruppa gjorde.10

Selv om akupunktur effektivt kan dempe smerter på kort sikt, er det påpekt at det bør settes inn forskning for å få større innsikt i hvor lenge effektene av slik behandling kan virke.11

En del pasienter har dårlig effekt av medikamentell behandling, mens andre får alvorlige bivirkninger. Noen er også i risikosonen for bivirkninger fra medikamenter, og mange foretrekker derfor akupunktur. Metoden er relativt billig, har liten risiko for alvorlige bivirkninger og er lett å utføre for terapeutene.1,3

Akupressur

Dette er en form for akupunktur der man i stedet for å stikke med nåler masserer med fingrene på akupunkturpunkter. Akupressur er ikke i så utbredt bruk som akupunktur, og det er ikke utført like mye forskning. Her omtales én ny studie.

Koreanske forskere søkte i medisinske databaser for å finne randomiserte studier som testet effekten av akupressur på menssmerter. Forskerne fant kun fire slike studier, men sett samlet indikerte disse at akupressur faktisk kan lette slike smerter. Forskerne påpekte imidlertid at det er et stort behov for kontrollert forskning for å få bedre klarhet i dette.12

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Musikk«]Forskning viser at lytting til musikk kan gi mennesker med kroniske smerter mer kraft, kombinert med mindre smerter, depresjon og uførhet. Dette kommer fram i en studie av nordamerikanere, der 22 ved loddtrekning lyttet til standard musikk, 18 til selvvalgt musikk og 20 fungerte som kontrollgruppe. Personene hadde smerter i rygg, nakke og ledd og lyttet til musikk gjennom hodetelefoner én time hver dag i sju dager.
Begge typer musikk hadde gunstige virkninger. Standardmusikk omfattet valg blant fem typer avslapningsmusikk som forskerne hadde tatt ut, mens selvvalgt musikk omfattet ulike typer musikk i en rekke genre som er kjent for å virke avslappende.20
Å lytte til klassisk musikk har vist seg å være effektivt for å redusere kroniske smerter hos eldre personer som sliter med slitasjegikt (osteoartritt). Bare 20 minutter med Mozart hver morgen i 14 dager var nok til å ha effekter.21[/gdlr_box_icon]

Refleksologi

Refleksologi er massasje av trykkpunkter eller soner på føttene (fotsoneterapi), hendene, tunga eller andre steder på kroppen med spesifikke forbindelser til hjernen. Teorien bak refleksologi postulerer at det finnes forbindelser mellom ulike kroppsstrukturer og soner på ulike steder av kroppen. Trykking på slike soner hjelper kroppen til å bevare likevekten.

To forskere ønsket å teste hvorvidt refleksologi kan dempe symptomene ved fibromyalgi. De brukte en spesiell metode der de undersøkte effekten av terapien ved å følge seks kvinner i 10 uker. Kvinnene fikk én behandling i uka. Data fra observasjoner, intervjuer og dagbøker til pasientene ble brukt. Disse viste at refleksologi påvirket smertesymptomer i bl.a. hodet, nakken og armene. Smertene ble mer avgrenset og avtok i styrke. Forskerne konkluderte at refleksologi kan være nyttig for å redusere smerter hos folk med fibromyalgi.13

Fantomsmerter er smerter i en arm eller bein som er amputert eller aldri har vært der. Britiske forskere har undersøkt om refleksologi kan dempe slike smerter. Ti personer med amputerte bein og fantomsmerter var med i studien, som varte i 30 uker delt opp i fem faser. Det ble ført en smertedagbok i løpet av hele studien.

LES OGSÅ  PEMF – helbredelse stimulert av meget svak strøm

Første fase skulle kartlegge smertenivået, mens fase tre var en hvilefase. I fase 2, 4 og 5 fikk deltakerne fotsoneterapi på den gjenværende foten og håndrefleksologi på motsatt side av kroppen til det beinet som var amputert. I fase 4 fikk personene opplæring i håndrefleksologi, og i fase 5 behandlet de seg selv i seks uker hjemme. 

I løpet av 30-ukersperioden fikk deltakerne mindre smerter i fantombeinet. Forbedringen holdt seg da personene behandlet seg selv. 12 måneder etter forsøket ble personene kontaktet igjen, og de hadde hatt det bedre i denne perioden enn før prosjektet. De fleste behandlet fortsatt seg selv etter 12 måneder.14

Britiske forskere sendte et spørreskjema til 500 refleksologer i Storbritannia for å undersøke deres erfaring med å behandle generelle smerter i nedre del av ryggen. Om lag halvparten besvarte spørreskjemaet, og av disse mente nesten alle at fotsoneterapi reduserte smertene. De mente også at effekten skyldes mer enn ren avslapning fra behandlingen.

Mange av behandlerne trakk også fram andre behandlingseffekter, for eksempel bedret søvnmønster og redusert angst og stress. Det kom også fram at annet helsepersonell, inkludert allmennpraktiserende leger, henviste pasienter til refleksologibehandling. Generelt mente refleksologene i undersøkelsen at fotsoneterapi var effektivt mot smerter i nedre del av ryggen.15

Forskerne satte derfor i gang en liten pilotstudie på denne pasientgruppa der det ble trukket lodd om hvem av 15 personer som skulle få ekte fotsoneterapi og hvem som skulle få narrebehandling. Behandlingene varte i 40 minutter og ble gitt én gang i uka i seks uker. Verken pasientene eller den som skulle analysere dataene, visste hvem som hadde fått ekte behandling. Pasientene ble fortalt at de enten skulle få fotsoneterapi eller fotmassasje. Ingen hadde fått slik behandling tidligere.

Pasientene fylte ut skjemaer for å angi graden av smerte. Ved å sammenlikne dataene fra de to gruppene kom det fram at de som hadde fått ekte fotsoneterapi, hadde mindre smerter enn de som hadde fått narreterapi. Forskerne mener derfor det bør gjennomføres en større studie for å få sikrere innsikt om problemstillingen. Selv om de ennå ikke kan si sikkert at fotsoneterapi er en god behandling av uspesifikke ryggsmerter, tyder mye på at mange med ryggsmerter kan ha nytte av refleksologi.16

Qigong og qi-terapi

Det kinesiske uttrykket “qi” betyr ”vital energi”, og ”gong” betyr ”trening”. Qigong er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen som kombinerer bevegelse, meditasjon og regulering av pusten for å fremme flyten av qi i kroppen. Bedret flyt av qi antas å føre til helsemessige fordeler, inkludert reduserte smerter. Utøvere av qigong med lang erfaring kan ”sende” qi til andre. Denne formen for healing kalles qi-terapi.

En gruppe eldre mennesker som fikk qi-terapi, hadde mindre smerter, angst, depresjon og utmattelse enn en kontrollgruppe som ble gitt narreterapi.17 I en vurdering av denne og flere andre studier ble qi-terapi klassifisert som mulig til sannsynlig effektiv for behandling av kronisk smerte.

I en systematisk gjennomgang av randomiserte, kliniske forsøk utført før 2008 ble det funnet at qi-terapi ga større reduksjoner i smerte enn ulike kontrollbehandlinger. En metaanalyse av to studier viste at qi-terapi mer effektivt reduserte kroniske smerter enn generell omsorg.18

Terapeutisk berøring

Terapeutisk berøring uten fysisk kontakt har i flere tiår vært brukt av mange sykepleiere i USAs helsevesen, men kontrollerte studier for å teste effekten har ofte vært for små, metodisk uholdbare eller har gitt resultater som ikke er konsistente. Metoden er en form for healing der terapeuten fokuserer sinnet med intensjon om å hjelpe eller helbrede, samtidig som håndflatene beveges sakte 7-10 cm fra kroppen i pasientens energifelt.

Fram til 2007 ble det i en oppsummering konkludert at det ikke var nok forskning til å avklare effekten av terapeutisk berøring mot kroniske smerter, med unntak for spenningshodepine.1

En nordamerikansk forsker har senere testet metoden på 90 pasienter med smerter etter operasjoner. Pasientene ble testet før og etter behandling, og det ble trukket lodd om hvilken av tre typer behandling de skulle motta: terapeutisk berøring, rutinemessig omsorg eller en slags placebo der de hørte på en metronom som gikk i sakte tempo. Av de 30 som fikk terapeutisk berøring, hadde 22 av 30 (73 %) redusert smerteopplevelse og var bedre i stand til å delta i ulike typer arbeid etter behandlingen. Til sammenlikning opplevde 20 av 30 (66 %) bedring blant dem som fikk omsorg (kontrollgruppa), mot 17 av 30 (56 %) i metronomgruppa.19

LES OGSÅ  Kan barnløshet ”helbredes”?

Reiki

Dette er en form for healing der ”åndelig energi” blir kanalisert gjennom terapeuten inn i pasientens ”ånd”. Denne blir så helbredet, noe som igjen helbreder pasientens fysiske kropp. Hovedforskjellen mellom Reiki og terapeutisk berøring er at Reiki-terapeutene har fysisk kontakt med pasientens kropp.

Det var i 2007 utført tre studier av Reiki ved smerter. To av studiene fant effekter på ulike smertetilstander, men her manglet kontrollgrupper. Den tredje studien hadde kontrollgruppe, og her ga Reiki en viss effekt ved å redusere smerter i forbindelse med kreft. Oppsummert er det utført lite kontrollert forskning på Reiki i smertebehandling.1

Ikke gi opp!

Som vi har sett i dennne artikkelserien er det viktig å fokusere på livsstilen for å komme til bunns i ens smerteproblemer. Det finnes også en rekke former for kosttilskudd og terapier som kan forsøkes. Selv om det meste annet er prøvd uten effekt, behøver man ikke å gi opp, men fortsette letingen etter noe som kan gjøres for å få bukt med smertene. Mulighetene er mange, og det er viktig å holde motet oppe og stå på!

Kilder:

1.  Tan G, Craine MH, Bair MJ mfl. Efficacy of selected complementary and alternative medicine interventions for chronic pain. Journal of Rehabilitation Research & Development 2007; 44: 195-222.

2. Johnson M, Martinson M. Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 2007; 130: 157-65.

3.  Meissner W. The role of acupuncture and transcutaneous-electrical nreve stimulation for postoperative pain control. Current Opinion in Anaesthesiology 2009; 22: 623-6.

4.  Tan G, Rintala DH, Thornby JI mfl. Using cranial electrotherapy stimulation to treat pain associated with spinal cord injury. Journal of Rehabilitation Research & Development 2006; 43: 461-74.

5.  Manheimer E, White A, Berman B mfl. Meta-analysis: Acupuncture for low back pain. Ann Intern Med 2005; 142: 651-63.

6.  Haake M, Muller HH, Schade-Brittinger C mfl. German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med 2007; 167: 1892-8.

7.  Rubinstein SM, van Middelkoop M, Kuijpers T mfl. A systematic review on the effectiveness of complementary and alternative medicine for chronic non-specific low-back pain. Eur Spine J 2010; 19: 1213-28.

8.  Lathia AT, Jung SM, Chen LX. Efficacy of acupuncture as a treatment for chronic shoulder pain. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; 15: 613-8.

9.  Grasmüller S, Irnich D. Acupuncture in pain therapy. MMW Fortschr Med 2007; 149: 37-9.

10.  Crew KD, Capodice JL, Greenlee H mfl. Randomized, blinded, sham-controlled trial of acupuncture for the management of aromatase inhibitor-associated joint symptoms in women with early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2010; 28: 1154-60.

11.  Wang S-M, Kain ZN, White PF. Acupuncture analgesia: II. Clinical considerations. Anesthesia & Analgesia 2008; 106: 611-21.

12.  Cho S-H, Hwang E-W. Acupressure for primary dysmenorrhoea: a systematic review. Complementary Therapies in Medicine 2010; 18: 49-56.

13.  Gunnarsdottir TJ, Peden-McAlpine C. Effects of reflexology on fibromyalgia symptoms: A multiple case study. Complementary Therapies in Clinical Practice 2010; 16: 167-72.

14.  Brown CA, Lido C. Reflexology treatment for patients with lower limb amputations and phantom limb pain–An exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice 2008; 14: 124-31.

15.  Quinn F, Baxter GD, Hughes CM. Complementary therapies in the management of low back pain: A survey of reflexologists. Complementary Therapies in Medicine 2008; 16: 9-14.

16.  Quinn F, Hughes CM, Baxter GD. Reflexology in the management of low back pain: A pilot randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2008; 16: 3-8.

17.  Lee MS, Jang JW, Jang H-S mfl. Effects of Qi-therapy on blood pressure, pain and psychological symptoms in the elderly: a randomized controlled pilot trial. Complementary Therapies in Medicine 2003; 11: 159-64.

18.  Lee MS, Pittler MH, Ernst E. External qigong for pain conditions: a systematic review of randomized clinical trials. The Journal of Pain 2007; 8: 827-31.

19.  McCormack GL. Using non-contact therapeutic touch to manage post-surgical pain in the elderly. Occupational Therapy International 2009; 16: 44-56.

20.  Siedliecki SL, Good M. Effect of music on power, pain, depression and disability. Journal of Advanced Nursing 2006; 54: 553-62.

21.  McCaffrey R, Freeman E. Effect of music on chronic osteoarthritis pain in older people. Journal of Advanced Nursing 2003; 44: 517-24.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner