Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Enkel kortkunst for to

Enkel kortkunst for to

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som du kan bruke for å underholde deg selv og dine venner? På denne siden finner du forklaringen til en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

Tekst Kurt Bai

Del en kortstokk i to bunker og gi en halvpart til hver av to av dine venner. Be dem plukke ut ett kort fra sin bunke, huske det og putte det tilbake i den andres bunke. Deretter blander hver av dine venner sin bunke.

Du tar tilbake bunkene og legger dem sammen. Kan du nå falskblande kortstokken, er det bra, men det er ikke nødvendig. (Vil du lære om falskblanding, kan du gratis få tilsendt heftet ”Tusen kortkunster” ved å skrive til kurt@bai.no og bl.a. lære to metoder for å falskblande en kortstokk.)

Du ser gjennom kortstokken og kan fort plukke ut de kortene som hver av dine to venner valgte.

Annonse:

Hemmeligheten er enkel

På forhånd har du delt inn kortstokken i like og ulike kort. Den ene bunken du gir til en av dine venner, inneholder bare like kort (2, 4, 6, 8,10 og dame) – og omvendt med den andre: bare ulike kort (ess, 3, 5, 7, 9, knekt og konge).

For å finne de valgte kortene i stokken ser du bare etter et ulikt kort blant de like kortene og et likt kort blant de ulike kortene.

Fordi du vet hvem som fikk bunken med de like kortene og omvendt, vet du også hvem som valgte hvilket kort. Lykke til!

Legg igjen et svar