Skip to main content

Epstein-Barr-virus og autoimmun sykdom

Forskere fra USA har gjort en viktig oppdagelse om hvordan infeksjon med Epstein-Barr-virus kan gi opphav til en rekke sykdommer på et seinere tidspunkt. Dette viruset infiserer B-lymfocytter, som dannes i beinmargen og inngår i det ervervede immunforsvaret. De produserer antistoffer som er særlig viktige for blant annet å oppdage bakterier. Selv om en infeksjon tilsynelatende er over, ligger viruset latent i kroppen. Det betyr at det ikke formerer seg. Like fullt er virusets såkalte transkripsjonsfaktorer fremdeles aktive, og dette endrer genuttrykket i B-cellene. De genene som er påvirket, viser seg å være de samme som øker risikoen for å utvikle autoimmune sykdommer som lupus, multippel sklerose (MS), leddgikt, inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki og diabetes type 1. Det ser derfor ut til at et ”genetisk angrep” av Epstein-Barr-virus kan berede grunnen for at pasienten utvikler en autoimmun sykdom på et seinere tidspunkt. Den nye studien indikerer at infeksjon av Epstein-Barr-virus kan være en dypereliggende årsak til en rekke sykdommer, men den viser ikke at dette viruset er eneste årsak til disse sykdommene eller at alle med disse sykdommene, har vært infisert av dette viruset. IM

LES OGSÅ  Vaksiner og nevropsykiatriske lidelser

Kilde:

Harley JB, Chen X, Pujato M mfl. Transcription factors operate across disease loci, with EBNA2 implicated in autoimmunity. Nature Genetics 2018; 50: 699–707.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29662164


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner