Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Epstein-Barr-virus og autoimmun sykdom

Epstein-Barr-virus og autoimmun sykdom

Forskere fra USA har gjort en viktig oppdagelse om hvordan infeksjon med Epstein-Barr-virus kan gi opphav til en rekke sykdommer på et seinere tidspunkt. Dette viruset infiserer B-lymfocytter, som dannes i beinmargen og inngår i det ervervede immunforsvaret. De produserer antistoffer som er særlig viktige for blant annet å oppdage bakterier. Selv om en infeksjon tilsynelatende er over, ligger viruset latent i kroppen. Det betyr at det ikke formerer seg. Like fullt er virusets såkalte transkripsjonsfaktorer fremdeles aktive, og dette endrer genuttrykket i B-cellene. De genene som er påvirket, viser seg å være de samme som øker risikoen for å utvikle autoimmune sykdommer som lupus, multippel sklerose (MS), leddgikt, inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki og diabetes type 1. Det ser derfor ut til at et ”genetisk angrep” av Epstein-Barr-virus kan berede grunnen for at pasienten utvikler en autoimmun sykdom på et seinere tidspunkt. Den nye studien indikerer at infeksjon av Epstein-Barr-virus kan være en dypereliggende årsak til en rekke sykdommer, men den viser ikke at dette viruset er eneste årsak til disse sykdommene eller at alle med disse sykdommene, har vært infisert av dette viruset. IM

Kilde:

Harley JB, Chen X, Pujato M mfl. Transcription factors operate across disease loci, with EBNA2 implicated in autoimmunity. Nature Genetics 2018; 50: 699–707.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29662164

Legg igjen et svar