Skip to main content

Er det noen som dør av kosttilskudd?

I USA overvåkes all bruk av medikamenter og kosttilskudd av statlige myndigheter, som samler tilgjengelig informasjon via USAs nasjonale giftdatasystem. I januar 2011 kom deres årlige 200-siders rapport som vedlegg til tidsskriftet Clinical Toxicology med data over alle registrerte bivirkninger og dødsfall av kosttilskudd i 2009.1 Skuffende lesning for alle motstandere av kosttilskudd!

Tekst Andrew W. Saul    Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Rapporten viser nemlig ingen – null – dødsfall etter inntak av multivitaminpreparater, ingen fra noe B-vitamin, null dødsfall fra vitamin A, C, D eller E, og null fra alle andre vitaminer. I tillegg ble det ikke rapportert om ett eneste dødsfall etter inntak av isolerte aminosyrer, urter eller mineraltilskudd.2

Ifølge rapporten døde to personer av mineralforgiftning, men det hadde ikke noe med kosttilskudd å gjøre. Den ene døde av en natriumforbindelse og en etter inntak av en jernforbindelse. På side 1139 i rapporten forklares spesifikt at dødsfallet fra jerninntaket ikke hadde noe med kosttilskudd å gjøre. Ytterligere en person antas å ha dødd etter inntak av et ”ukjent kosttilskudd eller homøopatisk middel”. Påstanden virker heller spekulativ, siden den ikke på noen måter er etterprøvd.

USAs nasjonale giftdatasystem inkluderer 60 sentra lokalisert over hele landet fra kyst til kyst.3 Dette er ”et av de få nasjonale overvåkningssystemene som kontinuerlig rapporterer om hendelser og dermed tjener som modell for offentlig helseovervåkningssystemer for alle typer eksponering, kartlegging av helsetiltak, hvordan befolkningen reagerer og måling av bevissthet om situasjoner som oppstår”.

LES OGSÅ  Med sterke ambisjoner etter 27 år

Mer enn halvparten av USAs befolkning inntar kosttilskudd hver dag. Selv om alle bare inntok én eneste tablett om dagen, betyr det at det svelges 155 millioner individuelle doser per dag eller nesten 57 milliarder doser i året. Siden mange inntar mer enn bare en vitamin- eller mineraltablett [ansvarlig redaktør inntar noe slik som 15-30 per dag, red. anm.], er det reelle inntaket betydelig mye høyere. Det betyr at sikkerheten ved inntak av kosttilskudd er bemerkelsesverdig høy.

Hvis kosttilskudd er så ”farlige” som USAs mattilsyn (FDA) og mediene ofte hevder, hvor er alle de døde kroppene?

Kommentar

Svært få vitaminer gir alvorlige bivirkninger nesten uansett dosering. Ifølge EUs ”ekspertkomiteer” er det ikke mulig å fastsette noen grense for når det måtte inntreffe giftvirkninger ved inntak av noe B-vitamin4 med unntak av niacin (B3) eller pyridoksin (B6).

For niacin (nikotinsyre) angis at inntak over 500 mg kan gi giftvirkninger, og en øvre grense på 10 mg (!) foreslås av EUs ”eksperter”.5 Abram Hoffer (1918-2009) har i omkring 50 år observert og behandlet pasienter som inntok mange gram per dag uten at noen ble forgiftet.6 Derimot får friske personer en ganske sterk rødming med prikking i huden etter inntak fra noen hundre milligram og oppover. Det kan oppleves ubehagelig, men er ikke farlig.

For pyridoksin er det fastsatt en øvre grense på 25 mg/d,7 basert på noen funn av nevrologiske skader etter lang tids bruk av doser på 2-6 g/d. Hoffer og andre ortomolekylære utøvere bruker sjelden mer enn 250-300 mg/d og har funnet et slikt inntak fullstendig trygt.5

Det er kjent at vitamin A kan gi forgiftningssymptomer, men de eneste rapporterte dødsfall eller ”nær døden”-opplevelser man har registrert, har skjedd etter inntak av isbjørnlever. Det betyr at slik forgiftning neppe utgjør et stort problem for allmennheten.

LES OGSÅ  Gener som fører til sykdom, kan være fordelaktige

For vitamin D er grensene satt til 50 µg for voksne og 15 µg for barn,8 hvilket tilsvarer omtrent 20 % av den mengden vitamin D som dannes i huden om man soler seg midt på dagen om sommeren en halv times tid… Vi sier ikke mer!

Selv mineraler har vide grenser for giftighet, langt videre enn noen normalt ville finne på å innta. De terapeutiske dosene er nemlig ikke mye høyere enn anbefalingene, men et ensidig, langvarig inntak av ett mineral kan på sikt føre til mangel av et annet.

Noen urter kan inneholde giftstoffer som kvikksølv, hvilket er et helt annet problem enn at enkelte urter kan ha hormonelle eller andre virkninger som ikke er tilsiktet. Når det gjelder aminosyrer, er det også svært langt til farlige doseringer, og det skal godt gjøres å ta livet av seg med isolerte aminosyrer – om man da ikke skulle insistere på å inhalere dem!

Når myndighetene i samråd med farmasøytisk industri begrenser salget av vitaminer og mineraler til bare et par ganger mer enn anbefalt dagsbehov, skyldes det ikke at mer enn dette er farlig for den som inntar dem. Det kan imidlertid være farlig for konkurransesituasjonen, siden mange kosttilskudd har terapeutiske virkninger som utkonkurrerer virkningene av såkalte legemidler.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren«]Andrew W. Saul (f. 1955) fra Rochester, New York, bor i Brockport (NY) med kone og to barn. I 1973 studerte han i Canberra, Australia, før han tok en bachelorgrad i biologi ved Statsuniversitetet i Brockport (1974). Etter studier ved Universitetet i Ghana tok han en mastergrad i pedagogikk i Brockport (1989) og en utradisjonell PhD i etologi ved Greenwich Universitet på Hawai’i (1995). Andrew Saul har siden 1976 vært konsulent i naturmedisin og forfatter og har forelest i biologi, rusmiddelmisbruk, cellebiologi og ernæring ved en rekke høyskoler. I 1999 opprettet han www.DoctorYourself.com. Hans publikasjonsliste inkluderer 20 bøker om ortomolekylær medisin og tallrike fagartikler. Siden 2002 har han vært tilknyttet Journal of Orthomolecular Medicine, hvor han siden 2010 har vært med i redaksjonen, fra 2011 som redaktør. Kontaktadresse e-post: omns@orthomolecular.org.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr mfl. 2009 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 27th Annual Report. Clinical Toxicology 2010; 48: 979-1178. Kan lastes ned fra www.aapcc.org/dnn/Portals/0/2009%20AR.pdf. Dataene nevnt finnes i tabell 22B på sidene 1138-48.

LES OGSÅ  Ortomolekylær behandling av alkoholisme

2. Saul AW. Zero deaths from vitamins, minerals, amino acids or herbs. Poison control statistics prove supplements’ safety yet again. Orthomolecular Medicine News Service 2011; januar; se www.orthomolecular.org.

3.  Årsrapportene fra American Association of Poison Control Centers fra 1983 til 2009 kan lastes ned gratis fra www.aapcc.org/dnn/NPDSPoisonData/NPDSAnnualReports.aspx.

4.  Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable Upper Intake Level of vitamin B12. SCF/CS/NUT/UPPLEV/42 Final. Brussel, 28. November 2000.

5.  Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable Upper Intake Levels of nicotinic acid and nicotinamide (niacin). SCF/CS/NUT/UPPLEV/39 Final. Brussel, 6. mai 2002.

6.  Hoffer A. Orthomelecular treatment for schizophrenia and other mental illnesses. A guide for practitioniers. 2nd printing. Toronto, Cd: International Schizophrenia Foundation, 2011.

7.  Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable Upper Intake Level of vitamin B6. SCF/CS/NUT/UPPLEV/16 Final. Brussel, 28. November 2000.

8.  Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable Upper Intake Level of vitamin D. SCF/CS/NUT/UPPLEV/38 Final. Brussel, 16. desember 2002.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner