Skip to main content

Er det trygt å la seg vaksinere?

Britisk forening for økologisk medisin (The British Society for Ecological Medicine2) arrangerte i april 2011 en konferanse i London hvor hovedtemaet var vaksinering. Ingen av foredragsholderne var imot vaksiner; de fleste sa at de var tilhengere, samtidig som de påpekte at sikkerheten ved vaksiner måtte komme først.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Damien Downing     Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Ortomolekylær medisin«]Damien Downing er medlem av redaksjonsrådet for Orthomolecular Medicine News Service, som regelmessig sender ut pressemeldinger i form av dokumenterte artikler om terapeutisk bruk av vitaminer og mineraler. [/gdlr_box_icon]

En av foredragsholderne uttalte at “De fleste vaksiner er til nytte for de fleste barn mesteparten av tida. Noen vaksiner skader av og til noen barn.”


Ifølge forsker Lucija Tomljenovic fra Universitetet i British Columbia (Vancouver, Canada) er ingen farmasøytiske medikamenter fritatt for risikoen for bivirkninger, og vaksiner representerer intet unntak: ”Vaksinering er et medisinsk inngrep som kun bør utføres etter informert samtykke av dem som utsettes for det.”

Mye folk ikke vet om vaksiner

På London-konferansen framkom en rekke fakta som overrasket mange av tilhørerne:

Ingen studier har sammenliknet vaksiners sikkerhet med ekte placebo. Den eneste studien som hevder å ha gjort dette,3 sammenliknet aktive vaksiner med placebo som inneholdt alle tilsetningsstoffene, inkludert neomycin4 (en kjent nervegift).

LES OGSÅ  Virus, vaksiner og makt

Ulike tilsetningsstoffer er en nøkkelkomponent i alle vaksiner og er vist å disponerer for autoimmunsykdom.

Til tross for at aluminium er en alvorlig nervegift, brukes det i mange vaksiner. Barn i alderen 2-18 måneder tilføres ofte inntil 50 ganger USAs myndigheters sikkerhetsgrense bare via vaksiner.5

En oversiktsartikkel fra 2005 publisert av The Cochrane Collaboration6 om MMR-vaksinen (meslinger, kusma, røde hunder) fant at ”Gjennomføring og rapportering av sikkerhetsdata for MMR-vaksinestudier både før og etter de er markedsført, i store trekk er utilstrekkelig.”7

Som følge av HPV-vaksinen i USA er registrerte bivirkninger, som antas å utgjøre mindre enn 10 % av den reelle forekomsten, allerede over 21 000, inkludert 93 dødsfall, 8 861 besøk på akuttavdelinger, 4 382 tilfeller uten bedring og 702 uføre.8

Er alle vaksinene nødvendige?

Ifølge Damien Downing er vaksiner i mange tilfeller unødvendige, og han reiser en rekke relevante problemstillinger i forbindelse med vaksinering:

Hvorfor gis det vaksiner mot røde hunder mot gutter når de eneste denne sykdommen kan tenkes å få alvorlige konsekvenser for, er gravide og deres babyer?

Kusma forekommer svært sjeldent og representerer en alvorlig trussel bare for gutter, så hvorfor gis kusmavaksinen også til jenter? Introduksjonen av kusmavaksinen førte bare til at forekomsten av sykdommen skiftet fra de aller minste, som ikke tar skade av sykdommen, til eldre barn, som kan gjøre det.

Difteri var praktisk talt utryddet da vaksinen ble introdusert. Hvis man får meslinger som barn, reduseres risikoen for å få astma med 80 % og for allergier generelt med 30 %.9

Dersom man får brennkopper før man har fylt 8 år, reduseres risikoen for å få utslett med 45 % og for å få alvorlig eksem så mye som 96 %.10

LES OGSÅ  Kommer vinden til å snu?

Hvem skal vi stole på?

Ifølge forsker Vera Hassner Sharav “har offentlige helseansatte på begge sider av Atlanterhavet mistet offentlighetens tillit fordi de har stått sammen med vaksineprodusenter i å benekte at det foreligger sikkerhetsproblemer. Hvis vaksiner ikke utgjorde et sikkerhetsproblem, hvorfor har da USAs Vaksinedomstol tilkjent mer enn to milliarder dollar for å gjøre opp 2500 tilfeller av vaksinerelaterte, invalidiserende skader hos barn?”11


Da USAs mattilsyn FDA (Food and Drug Administration) analyserte data om autisme og vaksiner med kvikksølvforbindelsen tiomersal, fant de en klar sammenheng. I et referat fra et møte i Simpsonwood, Virginia, july 2000, svarte de med å ”massere” dataene for at denne sammenhengen skulle forsvinne.12 (Dette temaet tas også opp av Iver Mysterud i en egen artikkel.)

I Storbritannia har en offentlig oppnevnt komité for vurdering av vaksiner (JCVI, Joint Committee on Vaccines and Immunization) siden 1986 kjent til at det forelå alvorlige sikkerhetsbekymringer for vaksiner og for meslinger i særdeleshet. JVCI har gjentatte ganger reagert på negative data ved å overse eller dekke dem til og har tonet ned bekymringer om sikkerheten ved vaksiner samtidig som de har overdrevet nytten.13

Brystmelk over og ut?

Hvis du syntes at nevnte forhold var ille, bør du merke deg forslaget fra Nasjonalt senter for immunisering og luftveissykdommer i CDC (Centers for Disease Control). De kommenterte en undersøkelse som fant at IgA-antistoffene i brystmelk kunne redusere virkningen av vaksiner – særlig i fattige land – og brystmelk i USA er ikke på langt nær så helsebringende.14

Hva tror du forslaget deres gikk ut på? Gi mindre brystmelk! Nei, du leste ikke feil, for sammendraget lyder slik: ”Strategier for å overvinne denne negative virkningen, slik som å utsette amming til etter vaksinering, bør vurderes.

Ja, nettopp! Det vil løse saken!

LES OGSÅ  Barnevaksinasjon og spedbarnsmat

Kilder:

1.  Fra Orthomolecular Medicine News Service, 8. april 2011, jf. www.orthomolecular.org. Andrew W. Saul, Ph.D. (USA), er redactor/kontaktperson. E-post: omns@orthomolecular.org. Du kan få gratis nyhetsbrev her: www.orthomolecular.org/subscribe.html

2.  www.ecomed.org.uk/.

3.  Virtanen M, Peltola H, Paunio M mfl. Day-to-day reactogenicity and the healthy vaccine effect of measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics 2000; 106: E62.

4.  Schoenfeld Y, Agmon-Levin N. ‘ASIA’ Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. Journal of Autoimmunity 2011; 36 4-8.

5.  Tomljenovic L. Aluminum and Alzheimer’s disease: After a century of controversy, is there a plausible link? Journal of Alzheimer’s Disease 2010; 23: 1-32.

6.  http://www.cochrane.org/.

7.  Demicheli V, Jefferson T, Rivetti A mfl. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004407. doi: 10.1002/14651858.CD004407.pub2.

8.  VAERS; www.medalerts.org/vaersdb, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=150&m=227&nl=3&s=6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1326&l=-http–www.medalerts.org/vaersdb. Nedlastet februar 2011.

9.  Rosenlund H mfl. Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. Pediatrics 2009; 123: 771-8,

10.  Silverberg JI, Norowitz KB, Kleiman E mfl. Association between varicella zoster virus infection and atopic dermatitis in early and late childhood: A case-control study. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2010; 126: 300-5.

11.  Alliance for Human Research Protection. www.ahrp.org/cms/content/view/765/9/, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=150&m=227&nl=3&s=6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1327&l=-http–www.ahrp.org/cms/content/view/765/9/.

12.  www.scribd.com/doc/2887572/Simpsonwood-Transcript20Searchable, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=150&m=227&nl=3&s=6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1328&l=-http–www.scribd.com/doc/2887572/Simpsonwood-Transcript20Searchable.

13.  www.dh.gov.uk/en/FreedomOfInformation/Freedomofinformationpublicationschemefeedback /FOIreleases/DH_4140335, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=150&m=227&nl=3&s= 6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1329&l=-http–; jf. ww.dh.gov.uk/en/FreedomOfInformation/ Freedomofinformationpublicationschemefeedback/FOIreleases/DH_4140335.

14.  Shane AL, Jiang B, Baek LJ mfl. Inhibitory effect of breast milk on infectivity of live oral rotavirus vaccines. Pediatriatric Infectious Disease Journal 2010; 29: 919-23.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner