Skip to main content

Er Ebola-virus farlig?

Mange rystes over reportasjer om ”det livsfarlige” Ebola-viruset, som nylig har ført til ”det verste ebola-utbruddet i historien”. Viruset har smittet vel 1 200 personer, og særlig land i Vest-Afrika rammes. Ifølge Aftenposten 31. juli finnes ingen kjent vaksine mot viruset. Det er i og for seg korrekt, og forskning er satt i gang for å finne en effektiv vaksine – men som den amerikanske legen Thomas E. Levy skriver,1 finnes et effektivt, ikke-patenterbart middel som er lett tilgjengelig og billig: vitamin C.2 Årsaken til at det ikke brukes, burde være innlysende: Det kan ikke patenteres og gir ingen store profittmuligheter. Skandaløst nok lærer man heller ikke noe om temaet på medisinstudiet.

Tekst  Thomas E. Levy    Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Hvorvidt miljøene innen moderne medisin som behandler smittsomme sykdommer, virkelig er uvitende eller bare ikke ønsker å innrømme at de er på ville veier når det gjelder hvordan man kan helbrede en virussykdom, kan diskuteres. Det er imidlertid nokså klart at deres virusstrategi – å “finne en vaksine mot alt” – ikke er svaret. Selv om en vaksine kunne tilføres kroppen uten giftstoffer eller alvorlige bivirkninger og samtidig effektivt kunne redusere risikoen for å pådra seg en gitt virusinfeksjon, har en slik strategi ingen virkning for kritisk syke som allerede er massivt belastet med virus. Det ville heller ikke ha noen effekt mot dem som ikke var smittet, men som likevel ville oppleve en rekke bivirkninger av vaksinen.

Kan vi si det åpenbare om vaksiner?

Selvfølgelig er ennå ingen seriøse forsøk blitt gjort for å lage giftfrie vaksiner, og ingen er heller blitt utført for å dempe de svært reelle, betydelige bivirkningene som mange vaksiner kan gi. Selv virkelig effektive vaksiner, som det ikke er mange av, skader fortsatt en rekke enkeltpersoner som uansett aldri ville ha blitt smittet av den aktuelle infeksjonen.

LES OGSÅ  Newsweek – positiv omtale av store doser vitamin C mot kreft

Befolkningens helse er aldri tjent med å påføres en rekke medisinske tilstander som ellers aldri ville ha eksistert, dersom man ikke hadde forsøkt å forebygge en gitt infeksjon. Hvis man legger til de bekymringene som mange mennesker i dag har mot infeksjoner de er forledet til å tro ikke lar seg behandle, har filmindu-strien i Hollywood bidratt med sin egen versjon av hysteri på både TV og film. Her florerer historier om dødelige epidemier som ikke før helt til slutt kommer under kontroll slik at man i grevens tid sikres en lykkelig slutt. I disse filmene er epidemiene uunngåelig blitt ”løst” ved hjelp av en ”magisk” vaksine eller motgift. En delvis liste over slike filmer3,4 inkluderer Dødelig virus (1980), Outbreak5 (1995), Quarantene (2008), Contagion (2011) og en ny kortfilm om Ebola-viruset (2014).6

Ebola-viruset kan ødelegges naturlig

Til dags dato er ingen enkeltvirus blitt testet og som ikke kan inaktiveres (drepes) av en stor nok dose vitamin C. Mange andre antioksidanter har liknende virkninger mot virus, men vitamin C ser ut til å ha et overlegent potensial og overlegne, kliniske effekter fordi vitaminets enkle kjemiske struktur gjør det mulig å spre det til hele kroppen. Dermed er det i stand til effektivt å ta knekken på viruspopulasjoner som finnes både inni og utenfor cellene.

Flere andre antioksidanter er blitt funnet å ha høyere ORAC-verdier7 (oksygenradikal absorpsjonskapasitet), et mål som brukes til å kvantifisere antioksidantkapasiteten til kosttilskudd eller matvarer. Imidlertid kan et virus aldri bli hemmet av en kraftig antioksidant dersom dens kjemiske struktur ikke tillater direkte kontakt mellom viruset og antioksidanten. Vitamin C er både svært potent og optimalt biotilgjengelig når det gjelder å få tilgang til virusinfeksjoner.

Hvordan dreper vitamin C virus?

En viktig mekanisme som kan forklare hvordan vitamin C ødelegger virus eller som eventuelt gjør at de ødelegges av immunsystemet, er at vitamin C aktiverer Fenton-reaksjonen.8 Denne reaksjonen kan foregå inni viruset, inni celler hvor virus formerer seg og på overflaten til selve viruset. Fordi denne reaksjonen stimuleres av vitamin C, dannes en eller flere kationer og hydrogenperoksid lokalt, noe som umiddelbart fører til produksjon av hydroksylradikaler. Disse radikalene er de mest reaktive oksidasjonsmidlene som noen gang er identifisert. På denne måten oppregulerer de drastisk oksidativt stress og ender opp med å ødelegge alt som er i nærheten.

LES OGSÅ  Antioksidanter kan motvirke og helbrede kreft

Effekten av vitamin C når det gjelder å ”gjøre rent” etter at det har påført virusskader, blir videre støttet av vitaminets kraftige og mangfoldige måter det understøtter immunsystemet på. Det finnes ingen andre stoffer som gjør så mye for å mobilisere et sterkt immunforsvar som vitamin C. Blant mange andre effekter stimulerer vitamin C syntesen av interferoner og antistoffer direkte, samtidig som det effektivt oppgraderer funksjonene til de hvite blodcellene ved å oppkonsentreres inni disse cellene. For balansenes skyld er det viktig å merke seg at virkningene av vitamin C mot kroniske virusinfeksjoner, slik som kronisk leverbetennelse, aids eller hiv-positive tilstander er mindre slående fordi slike virus ”gjemmer seg” på steder som fysisk er mye mindre tilgjengelig for vitamin C enn akutte virusinfeksjoner. Likevel kan høyt doserte protokoller av vitamin C over lang tid ofte helt kontrollere og til og med noen ganger kurere disse sykdommene.

Kliniske resultater

De faktiske erfaringene som viser hva vitamin C har gjort og fortsatt kan gjøre hvis det brukes på riktig måte, kan enhver se og vurdere.9,10,11,12 En kombinert ”multiprotokoll” for vitamin C kan reversere og kurere ethvert virussyndrom hvis sekundære organskader ikke allerede er kommet for langt. Selv da kan mange tilfeller som virker håpløse, fortsatt vise dramatisk klinisk respons. Gå selv gjennom de utrolige, kliniske erfaringene til lege Frederick Klenner (1907–84), den virkelige opphavsmannen til den kliniske bruken av vitamin C. 13,14 Se dessuten den informative videoen fra New Zealand, hvor en H1N1-pasient (svineinfluensa) var i ferd med å bli frakoblet hjerte-/lungemaskinen og ville vært dø om han ikke hadde fått vitamin C i store doser intravenøst.15

Mer om Ebola

Denne sykdommen sprer seg mest effektivt blant befolkninger som har vesentlig dårligere ernæringsstatus enn i USA og andre velfødde befolkninger verden rundt. Selvfølgelig kan en hvilken som helst eksponering overfor en høy nok dose av viruset føre til at en infeksjon finner fotfeste selv i en velernært person. Videre har det vært publisert at et betydelig antall individer, ofte helsepersonell som behandlet Ebola-pasienter, har fått en symptomfri infeksjon etter å ha blitt utsatt for Ebola-virus.16 Dette gir ytterligere støtte til forestillingen om at nettopp ernæringsstatusen til utsatte individer er en svært viktig faktor i å bestemme sannsynligheten for at smitte skal kunne utvikle seg til alvorlig sykdom eller til og med død.

LES OGSÅ  Framskritt i behandling av tuberkulose eller tilbake til den mørke middelalderen?

Viktig sluttkommentar om alt ”hysteriet”

Ikke vær bekymret. Hvis Hollywood og USAs sentre for sykdomskontroll (Centers for Disease Control, CDC) ønsker at verdens befolkning skal bli grepet av panikk, får de heller gjøre det. Du har selv tilgang på nødvendige verktøy som kan motvirke at et virus som Ebola får etablere seg i kroppen din. Skulle din forebygging være utilstrekkelig, er mottiltak og helbredelse en enkel prosess. Slik bør det være for alle bortsett fra de med dårligst immunforsvar og alle kronisk syke og underernærte blant oss.

Kilder:

1.  Levy TE. Surprising solution for Ebola virus. 3.8.2014. http://www.naturalhealth365.com/natural_cures/ebola-virus-thomas-levy-1095.html#sthash.opTmr8Y0.dpuf

2.  Poleszynski DV. Vitamin C – et universalmiddel mot sykdom? VOF 2013; 1 (4): 48-51.

3.  www.filmbasen.no

4.  Rosenberg A. The best movie to watch during the current Ebola outbreak. The Washington Post, 4.8.2014. http://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2014/08/04/the-best-movie-to-watch-during-the-current-ebola-outbreak/

5.  http://en.wikipedia.org/wiki/Outbreak_(film)

6.  http://thenet.ng/2014/08/tunde-kelani-shoots-short-film-on-ebola-virus/

7.  http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_radical_absorbance_capacity

8.  Berg K, Ljones K. Oksygen – venn eller fiende? Bioingeniøren 4/2010: 6-12. http://www.nito.no/dm/public/242133.PDF

9.  Levy T. Curing the incurable. Vitamin C, infectious diseases, and toxins. Henderson, NV: MedFox Publishing, 2002.

10.  Levy T. Treating influenza with vitamin C: results and mechanisms. Townsend Letter 2012; December. http://www.townsendletter.com/Dec2012/Dec2012.html

11.  Cathcart R. Vitamin C in the treatment of acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Medical Hypotheses 1984; 14: 423-33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6238227

12.  Levy T. Primal panacea. Henderson, NV: MedFox Publishing, 2011.

13.  Klenner F. Virus pneumonia and its treatment with vitamin C. Southern Medicine & Surgery 1948; 110: 36-8, 46. http://www.whale.to/v/c/klenner2.html

14.  Klenner F. Observations of the dose and administration of ascorbic acid when employed beyond the range of a vitamin in human pathology. Journal of Applied Nutrition 1971; 23: 61-88.

15.  Vitamin C: The miracle swine flu cure (60 minutes) ”Living proof”. 12.8.2014. https://www.youtube.com/watch?v=VrhkoFcOMII

16.  Baxter A. Symptomless infection with Ebola virus. Lancet 2000; 355: 2178-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10881884


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner