Skip to main content

Er ”smarte” strømmålere særlig smart?

Såkalte smarte (automatiske) strømmålere installeres i en rekke land for daglig overføring av informasjon om strømbruk til energiselskapene. Dette skjer ved hjelp av trådløs kommunikasjon (radiofrekvenser). En ny studie antyder at dette kan være helseskadelig på lang sikt.1

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

”Smarte strømmålere” gir automatisk, løpende tilbakemelding om en husstands eller næringsvirksomhets elektrisitetsforbruk ved hjelp av trådløs teknologi som er i ferd med å bli installert i en rekke land.

Siden 2006 er for eksempel nesten 2,8 millioner strømmålere blitt installert i den australske delstaten Victoria, den første der omfattende, obligatorisk installering er gjennomført. Mange er installert på soveromsvegger, ofte like bak og i kort avstand til folks senger. Siden omfattende forskning indikerer helseproblemer i kjølvannet av trådløs kommunikasjonsteknologi som mobiltelefoner, er mange bekymret over å ha fått nok en strålekilde inn i boligen.

Per august 2013 hadde 142 personer rapportert om negative helseeffekter til en offentlig australsk nettside. Legen Federica Lamech (f. 1965) har studert opplysningene i dette registeret for å avklare hva slags symptomer folk har merket på grunn av eksponering fra trådløse, smarte strømmålere. De som hadde oppgitt fullt navn, adresse og/eller e-postadresse ble deretter kontaktet for å få tillatelse til å bruke deres data i registeret. Selve studien omfattet data fra 92 personer. Symptomer sortert på hovedgrupper etter hyppighet var innsovningsproblemer, hodepiner, øresus (tinnitus), utmattelse, kognitive problemer, redusert hudfølelse og svimmelhet. Disse symptomene går igjen blant eloverfølsomme og mange som eksponeres for radiofrekvent stråling fra andre kilder. Den australske legen påpeker at biologiske effekter fra ikke-ioniserende stråling er de samme, uavhengig av hva slags gjenstand som sender den ut.

LES OGSÅ  Tvilsom forskningsformidling fra statlig stråleutvalg

De fleste av deltakerne (92 %) hadde ikke merket eloverfølsomhet før de fikk installert smarte strømmålere. Blant de få som hadde hatt slike problemer, rapporterte to at strømmålerne hadde forverret tilstanden.

I studien ble det funnet rapporter om ulike, ofte dramatiske konsekvenser. Noen måtte sove i andre rom, avskjerme seg fra strømmåleren, og andre fikk redusert ytelse, mens noen til og med måtte gå over på uføretrygd eller måtte flytte til en annen delstat.

Siden symptomene inntraff på samme tid som strømmåleren ble installert, mener forskeren at en årsakssammenheng er sannsynlig. De som ble rammet, kom fra hele Victoria, og det er derfor svært lite sannsynlig at de kjente hverandre. Like fullt rapporterte de om de samme symptomene. Lamech lurer på om det er slik at symptomene som følge av eksponering for stråling fra strømmålerne først kommer til syne etter at man har overskredet en terskel for stråletoleranse, slik at de som kom over denne terskelen, utviklet negative virkninger på helsa. En annen måte å tolke dette på er at strømmålerne har redusert folks toleransegrense for radiofrekvent stråling.

Selv om dette dreier seg om en pilotstudie som vurderer mulige negative helsevirkninger av eksponering for stråling fra en ny type kilde, mener den australske legen at en føre-var-tilnærming inntil videre bør vedtas. Det betyr å innføre et moratorium (en utsettelse) for distribusjon av trådløse strømmålere, og det bør tas i bruk tryggere teknologi, slik som for eksempel bruk av kabler, fiberoptikk eller andre ikke-skadelige metoder for overføring av data, inkludert manuell avlesning av profesjonelle avlesere.

Unngå smarte strømmålere!

Federica Lamech er overbevist2 om at eloverfølsomhet er en reell, fysisk tilstand. Hun tror ikke på at det er noen ”psykologisk komponent” til stede, slik mange forskere mener, men at psykiske problemer forbundet med eloverfølsomhet først dukker opp etter at man har utviklet fysiske symptomer som er vanskelige å leve med. Mange eloverfølsomme utvikler likevel angstsymptomer og depresjoner som resultat av de forandringene eloverfølsomheten bringer inn i deres liv.

LES OGSÅ  Automatiske strømmålere

Ifølge Lamech bør man unngå å få installert smarte strømmålere nærmest for enhver pris av to årsaker: For det første er det mulig at folk kan utvikle akutte symptomer, og for det andre er det ikke klokt å bli eksponert for noe Verdens helseorganisasjons (WHO) kreftforskningsinstitutt i Frankrike (IARC) har klassifisert som ”mulig kreftframkallende”. Legen trekker fram en parallell: Hvis noen hadde foreslått å spraye huset ditt med DDT, som også er ”mulig kreftframkallende”, ville du ha akseptert det?

Lamech mener at man per i dag ikke kan vite hvorvidt smarte strømmålere er trygge på lang sikt. Den manglende tryggheten forbundet med slik teknologi tilsier at myndighetene bør ta initiativ til å sette i verk omfattende forskning for å få slike spørsmål avklart.

Hun påpeker at forbrukerne ikke har noe å vinne på å få installert smarte strømmålere, snarere tvert imot, siden smarte strømmålere er meget dyre å installere og vedlikeholde. De krever en trådløs infrastruktur, noe som betyr at det må etableres overføringstårn, overføringspunkter (en trådløs struktur som gir kontakt fra forbrukere til e-verk), programvare og dataingeniører. I motsetning til ikke-trådløse strømmålere må de trådløse skiftes ut relativt ofte fordi de har begrenset varighet, kanskje så lite som fem år.

Hva med Norge?

Her hjemme er det vedtatt å innføre automatiske strømmålere til alle strømkunder innen 1. januar 2019.3 Per i dag er dette innført i to prøvekommuner, Melhus (Malvik e-verk) og Hvaler. – Det er ingen grunn til at Norge skulle ha slik hast med å innføre et system det er så mye kontrovers rundt, uttaler generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets Strålevern til Helsemagasinet. – Det er mye ”støy” i USA i forbindelse med innføring av smarte strømmålere, og mange nekter å få dem installert i huset. Noen steder har det gått så langt at politiet har hentet folk som ikke ønsker innstallering i sine hjem. I Tyskland har myndighetene derimot vedtatt at privatboliger ikke skal ha smarte strømmålere, fortsetter hun.

LES OGSÅ  Eloverfølsomhet i Sverige

Halmøy er ikke bare skeptisk til smarte strømmålere ut fra et strålingsperspektiv. – Det virker som om få etater i Norge egentlig ønsker dem, noe som for eksempel gjelder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), ENOVA og elverkene, sier hun. – Det er heller ikke gitt at tiltaket vil bidra til strømsparing, slik argumentet har vært for å innføre slike målere. I tillegg blir det et veldig sårbart system fordi elforsyninga i store områder, kanskje hele landet, kan lammes med ett enkelt, sentralt grep. All strøm til et område eller til hele landet kan stenges med ett enkelt klikk. Bortfall av strøm kan være dramatisk i en streng vinterkuldeperiode i Norge, fortsetter Halmøy og legger til at smarte strømmålere også kan bidra til overvåkning av husstandene. – Hvor er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i denne saken? De smarte strømmålerne kommer til å bli et alvorlig sikkerhetsproblem, forutsier Halmøy.

Helsemagasinet mener vi ut fra en føre-var-tilnærming ikke bør innføre nok en strålekilde som til og med blir obligatorisk. Stråling fra trådløs kommunikasjon er klassifisert som ”mulig kreftframkallende”, og det foreligger mye forskning som indikerer at stråling fra ulike typer trådløs kommunikasjon kan være helseskadelig.4 Dette tilsier at vi som samfunn ikke bør innføre smarte strømmålere, noe som underbygges av en rekke andre argumenter mot innføring av slik teknologi.

Kilder:

1.  Lamech F. Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in Victoria, Australia: a case series. Alternative Therapies in Health and Medicine 2014; 20: 28-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801

2.  McLean L. Interview with Dr Federica Lamech. EMR and Health 2015; 11 (1): 8-9. http://www.emraustralia.com.au/EMR_and_health.html

3.  http://www.energinorge.no/smartstrom/

4.  http://www.bioinitiative.org/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner