Skip to main content

Er store vitamin D-tilskudd farlige?

For en tid siden økte Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) tillatt øvre grense for vitamin D i kosttilskudd og reseptfri omsetting til 80 mikrogram (µg),1 tilsvarende 3 200 internasjonale enheter (i.e.). Dette var en god nyhet for forbrukere flest og de som har fulgt den internasjonale D-vitaminforskningen i flere tiår. Dessverre er andre innen det norske helsesystemet uenige. De mener at tilskudd av store doser D-vitamin uten legetilsyn kan være giftig.2 La oss derfor se litt på hva uavhengig, internasjonal forskning sier om saken.

Tekst Johan Moan  

Forskningen på dette fagfeltet har nærmest eksplodert siden 1990-årene. Det skrives nå så mye hver eneste dag at det nærmest er umulig å følge med på alt. En representativ studie ledet av Heaney3 viser at et daglig inntak på 1 000 i.e. (25 µg) gir liten bedring av D-vitaminstatus. Et inntak av 5 000 i.e. per dag (125 µg) økte D-vitamininnholdet i blodet fra 60 nM/L (nM = nanomol) til cirka 150 nM/L (Fig. 1). Dette er fortsatt langt under det man regner kan ha mulige giftvirkninger for enkelte (se nedenfor).

Et dagsinntak på 60 000 i.e. (1 500 µg) gir ifølge Vitamin D Council4 en økning til 100–200 nM/L, fortsatt  under det som regnes som giftig (250 nM/L). Det finnes imidlertid betydelige individuelle forskjeller. Dette antydes i figur 2, tatt fra en publikasjon5 av en av verdens ledende forskere på D-vitamin, Reinhold Vieth, PhD.

Ovennevnte stemmer godt med vår egen forskning.

En viktig informasjonskilde for å bestemme nivået for trygt inntak får man ved å studere publikasjonene fra verden ledende forsker på feltet, dr.med. Michael Holick.6 Han viser at en soleksponering opp mot solbrenthetsgrensen (cirka 20 minutter midtsommers, midt på dagen i Norge) gir et D-vitamintilskudd på mellom 10 000 og 20 000 i.e. eller 250–500 µg.7 Ingen er blitt D-vitaminforgiftet av soling til dags dato. Rett nok trodde man en tid at afrikanere som lever under ekvator hadde utviklet mørk hud for ikke å bli forgiftet, men denne teorien er for lengst forlatt.

LES OGSÅ  Brystkreft og mangel på vitamin D
Er store vitamin D-tilskudd farlige? / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Figur 1: Blodverdier for fire grupper etter dagsinntak av 0, 25, 125 og 250 μg 25(OH)D.

Er store vitamin D-tilskudd farlige? / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Figur 2: Vitamin D (25(OH)D) i blodet hos friske voksne før og etter inntak av 100 µg/d.

Vitamin D-forgiftning

Ved lang tids inntak av svært store doser kan imidlertid forgiftning oppstå. Vitamin D Council samler studier av relevans for temaet.8 En studie fra 2018 oppsummerte 127 932 serum-/plasmamålinger 16 år tilbake i tid av blodverdier for 25(OH) vitamin D fra 73 779 pasienter.9 Blant disse hadde 780 (1,05%) verdier over 80 ng/mL og 89 (0,12%) over 120 ng/mL (1 ng/mL ~ 2,5 nM/L). Kun fire hadde forgiftningssymptomer. Forskergruppa konkluderte at symptomatisk vitamin D-forgiftning er sjelden.

En enkeltdose på 100 000 i.e. (2 500 µg) er ikke er giftig, men daglige doser på 10–20 000 i.e. (125–250 µg) over lang tid kan nærme seg giftgrensen. Den viktigste giftvirkningen er hyperkalsemi eller forkalkning. Symptomer kan være kvalme, tørste, utmattethet og hyppig vannlating.

Forstyrrelser i kroppens D-vitaminomsetning forekommer sjeldent. Sykdommer som nevnes i litteraturen i forbindelse med slike forstyrrelser, er sarkoidose10 (betente knuter) og visse typer blodkreft (lymfom11). D-vitaminstoffskiftet kan være litt avhengig av etnisitet.

Fordelene med nok D-vitamin i blodet

Noen synes ennå å tro at den eneste fordelen av å ha nok vitamin D er å unngå beinsykdommer. Det er det første man fant om vitaminet. 80 prosent av barna i store byer (London, Boston) hadde rakitt før man fant at både tran og sol kunne helbrede. Begge deler virker jo via vitamin D. Nå foreligger en overbevisende mengde publikasjoner som klart viser at D-vitaminet motvirker mange lidelser både av fysisk og mental art. Det sistnevnte skyldes selvsagt at D-vitaminet binder seg i nervemembraner og påvirker nerveledningen.

LES OGSÅ  Coimbra-protokollen – megadosebehandling med vitamin D

Infeksjonssykdommer motvirkes via D-vitaminreaksjoner i immunceller. Demens12, Parkinsons13 og Alzheimers sykdom14 er også nevnt i litteraturen. Autoimmunsykdommer15 (diabetes type I, MS, leddgikt med mer) påvirkes via D-vitaminets regulerende effekt på immunsystemet, og flere kreftsykdommer motvirkes ved at D-vitaminet griper inn i flere ledd i de reaksjonene som går forut for utbruddet av sykdommene.16

Sykdommer som kan medføre hyperkalsemi

I litteraturen nevnes to sykdomstyper som kan medføre hyperkalsemi: sarkoidose og lymfom (se ovenfor). Det forhøyede kalsiumnivået hos slike pasienter kan skyldes svikt i syntesen av vitamin D, eller rettere sagt, svikt i reaksjonene som fører fra D-vitamin til det aktive hormonet kalsitriol. I slike tilfeller kan et høyt inntak av vitamin D være uheldig. Hormonet kalsitriol står for regulering av opptaket av kalsium fra tarmen. Sarkoidose er av immunologisk karakter, men man vet lite om årsakene. Sykdommen arter seg ofte som knuteliknenede celleklumper i lungene og er av immunologisk natur. Heldigvis er forekomsten i Norge lav; bare 20–30 per 100 000.

Ved lymfomer kan også visse immunceller overprodusere kalsitriol. Men generelt bør en merke seg at D-vitamin også kan motvirke lymfomer. Ved normale kalsiumnivåer er D-vitamininntak ikke noe problem.

Konklusjon

Forskning viser stadig nye egenskaper ved vitamin D, og det er prisverdig at norske myndigheter tillater større doser i fritt salg etter at de i årtier har overdrevet farene forbundet med inntak av store doser vitaminer.17 Myndighetene har i mange tiår ført en særlig restriktiv linje når det gjelder vitamin D. De uberettigete advarslene og mangelen på effektive doser i hele etterkrigstiden har trolig ført til mye unødvendig sykdom og lidelse. Det er på tide at flere anerkjenner verdien av å ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret og – for de fleste av oss – å sole seg om sommeren for bedre helse.

LES OGSÅ  Brystkreft og mangel på vitamin D

Kilder:

1. Magnus. Myndighetene har endelig økt maksgrensen for vitamin D. 17.12.2017. https://www.dmax.no/myndighetene-endelig-okt-maksgrensen-vitamin-d/?gclid=EAIaIQobChMIpq3kjvmH3AIVA0TTCh0HXQ5gEAAYASAAEgIqs_D_BwE

2. Reiter L, Stenberg-Nilsen H. For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 21.12.2017. https://tidsskriftet.no/2017/12/debatt/hoyt-innhold-av-vitamin-d-i-kosttilskudd.

3. Heaney RP, Davies KM, Chen TC mfl. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. American Journal of Clinical Nutrition 2003; 77: 204–10.

4. https://www.vitamindcouncil.org/about-us/

5. Vieth R, Chan PCR, MacFarlane. Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. American Journal of Clinical Nutrition 2001; 73: 288–94. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157326

6. http://drholick.com/

7. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. American Journal of Clinical Nutrition 2004; 80 (suppl): 1678S–88S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585788

8. https://academic.oup.com/labmed/article/49/2/123/4807321

9. Lee JP, Tansey M, Jetton JG mfl. Vitamin D toxicity: A 16-year retrospective study at an academic medical center. Laboratory Medicine 2018; 49: 123–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29346630https://academic.oup.com/labmed/article/49/2/123/4807321

10. https://www.lommelegen.no/annet/artikkel/sarkoidose-symptomer-diagnose-og-behandling/68996547

11. Hohaus S, Tisi MC, Bellesi S mfl. Vitamin D deficiency and supplementation in patients with aggressive B-cell lymphomas treated with immunochemotherapy. Cancer Medicine 2018; 7: 270–81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29271084

12. Goodwill AM, Szoeke C. A systematic review and meta-analysis of the effect of low vitamin D on cognition. Journal of the American Geriatric Society 2017; 65: 2161–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758188

13. https://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/parkinsons-disease/

14. https://www.vitamindcouncil.org/recent-study-supports-a-causal-relationship-between-vitamin-d-and-alzheimers-disease/?highlight=Alzheimer

15. Agmon-Levin N, Theodor E, Segal RM mfl. Vitamin D in systemic and organ-specific autoimmune diseases. Clinical Review of Allergy and Immunology 2013; 45: 256–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23238772

16. Garland CF, Garland FC, Gorham ED mfl. The role of vitamin D in cancer prevention. American Journal of Public Health 2006; 96: 252–61. h. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380576

17. Poleszynski DV. Er vitamin- og mineraltilskudd farlig? Tidsskrift for Den norske lægeforening 1999; 199: 1926–9.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner