Skip to main content

Er uvaksinerte barn friskere?

Forskere har fremmet en hypotese om at barn som helt eller delvis følger offisielle vaksinasjonsprogrammer, har et mer robust immunsystem og er friskere for kroniske plager når de vokser til enn de som ikke gjør det. En del studier og kliniske observasjoner er forenlig med en slik hypotese, så den er ikke forkastet. I en ny studie har forskerne studert vel 3 300 barn som alle hadde tilknytning til en privat klinikk i Oregon, USA. Av disse hadde drøyt 2 760 fått fra én til 40 vaksiner, mens sammenlikningsgruppa på vel 560 barn ikke hadde mottatt noen vaksiner. De barna som hadde vært oftest hos legen, hadde fått flest vaksiner. De vanligste årsakene til å oppsøke lege var symptomer på anemi, astma og luftveisinfeksjoner, inkludert forkjølelse og influensa. De uvaksinerte barna hadde lavere risiko for å få autisme og AD/HD (hyperaktivitet og/eller oppmerksomhetsvikt). Faktisk fikk ingen uvaksinerte barn en AD/HD-diagnose, mens andelen var 5,3 prosent blant dem som hadde fulgt deler av eller hele vaksinasjonsprogrammet. Dataene tyder på at de uvaksinerte barna totalt sett var friskere enn de vaksinerte. Dette er et tema med stort behov for mer og uavhengig finansiert forskning i kommende år. IM

LES OGSÅ  – Ber om unnskyldning for hvordan de uvaksinerte ble behandlet

Kilde:

Lyons-Weiler J, Thomas P. Relative incidence of office visits and cumulative rates of billed diagnoses along the axis of vaccination. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17: 8674. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33266457/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner