Skip to main content

Ernæring og det autonome nervesystemet

 

Den allsidige legen Nicholas J. Gonzalez (1947–2015) arbeidet med tre bøker da han uventet døde i 2015. Vi har omtalt en av hans bøker (fra 2009), der han diskuterer hvorfor kreft oppstår og hvordan sykdommen kan behandles ved hjelp av en helhetlig tilnærming som inkluderer bukspyttkjertelenzymer. Vi har også omtalt Bind I av en serie på to bøker om pasientkasuistikker utgitt post mortem ved hjelp av hans kone og medarbeidere. Her omtaler vi hans tredje bok, som beskriver i detalj betydningen av å tilpasse kreftbehandling til hver enkelt pasient, selv om de har kreft i samme organ.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Bind I beskriver 50 pasienter med bukspyttkjertel- og brystkreft; Bind II beskriver ytterligere 62 pasienter med til dels oppsiktsvekkende gode resultater – den omtales seinere. Hans andre bok post mortem gir en grundig forklaring på hvordan han kom fram til sine individualiserte protokoller. En viktig begrunnelse for dette er at det finnes store individuelle forskjeller i det autonome (selvstyrende, ikke viljestyrte) nervesystemet. Graden av dominans i nervesystemet gjør at personer reagerer høyst ulikt psykisk og fysisk på stressende situasjoner som kreft.

LES OGSÅ  Velskrevet om epilepsiens historie

Det autonome nervesystemet består av nervebaner som stimulerer (sympatikus) eller demper aktiviteten (parasympatikus), avhengig av hvilke organer de gir signaler til. Signalene i de autonome nervene formidles av forskjellige signalstoffer, blant annet adrenalin/noradrenalin, acetylkolin og serotonin.

Historisk og vitenskapelig bakgrunn

Boka gir en vitenskapelig forklaring på Gonzalez-protokollen og inneholder fire deler. Del I inkluderer ni kapitler, der kapittel I omhandler pionerarbeidene til den kjente embryologen dr. John Beard (1858–1924). Kapittel II beskriver studiene til den amerikanske legen Francis M. Pottenger  (1901–1966). Han undersøkte ikke bare betydningen av fullverdig ernæring for kattenes helse og deres avkom, men også sine erfaringer med pasienter, der han observerte at nervesystemet spilte stor rolle for hvilket kosthold de trivdes best med.

Kapittel III-VII gir bakgrunnen for hvordan tannlege William DonaldKelly (1926–2005) klarte å helbrede seg selv for bukspyttkjertelkreft. Kelly studerte Beards forskning, som viste at bukspyttkjertelenzymer har en nøkkelrolle i å kontrollere cellevekst. Dessuten studerte han sammenhengen mellom ”metabolske typer” og virkningene av forskjellige typer kosthold – fra råkost til lavkarbokosthold med mye fett. Studier og erfaringer la grunnlag for en detaljert protokoll for 10 ulike metabolske typer som hver ble tilpasset graden av dominans enten av det sympatiske eller parasympatiske nervesystemet. Hans arbeid dannet et viktig grunnlag for Gonzalez da han utformet sine protokoller for å behandle pasienter. Gonzalez fant at de kunne reagere svært ulikt på samme mat, kosttilskudd og stress i forbindelse med sykdom. Kellys erfaringer hadde vist at jo mer ekstremt sympatisk dominant en pasient var, desto større nytte hadde vedkommende av vegetarkost – og omvendt: ekstremt parasympatisk dominante pasienter kom i bedre balanse av et kjøttbasert kosthold.

LES OGSÅ  Brokkoli mot spredning av kreft

Kapittel VIII drøfter erfaringer fra tradisjonelle folkeslag i ulike deler av verden, basert på de omfattende studiene til tannlegen Weston A. V. Price (1870–1947). På 1930-tallet reiste han verden rundt og studerte sammenhenger mellom ernæring og helse. Hans epokegjørende bok Nutrition and physical degeneration (La Mesa, CA: The Price-Pottenger Nutrition Foundation ™, 1938) dokumenterte at tradisjonelle folkegrupper trivdes med god helse på varierende kosthold, men ingen grupper levde utelukkende av planter.

Gonzalez drøfter også erfaringene til den amerikanske antropologen Vilhjalmur Stefansson (1979–1962), som i 1905–1915 levde med inuitter som fulgte tradisjonell livsstil. De hadde god helse med et kosthold basert på omkring 80 prosent fett og nesten 20 prosent protein.

Kapittel IX diskuterer hvorfor folk blir syke og hvordan nervesystemet påvirker hvilke sykdommer man er mest utsatt for. Gonzalez nevner blant annet at Kelley allerede for 20 år siden advarte mot at myndighetenes anbefalinger om et ”sunt kosthold” for alle – mye frukt, grønnsaker, helkorn og plantekost – ville føre til økt forekomst av leukemier og lymfekreft.

Del II gir vitenskapelige forklaringer på hvordan fordøyelsen fungerer. Dette inkluderer detaljer om bukspyttkjertelen og dens enzymer og hvordan Kelly ved prøving og feiling fant fram til enzymer som kontrollerer uhemmet celledeling (kreft).

I Del III beskriver Gonzalez i detalj en 70 år gammel mann han behandlet for langt framskreden kreft i bukspyttkjertelen med spredning til leveren i 1971. Etter 10 år viste undersøkelser med CAT-skanning at svulstene var nesten totalt borte, og pasienten gråt av glede på telefonen i takknemlighet.

Del IV består av ett kapittel på 142 sider. Det inneholder en hel lærebok i fysiologi og inkluderer ”kommandokjertelen” i hjernen, hypothalamus, og hvordan det parasympatiske og sympatiske nervesystemet fungerer. Kapitlet er egnet for personer som er spesielt interessert i å forstå slike detaljer og krever god bakgrunn i faget dersom man ikke skal falle helt av lasset.

LES OGSÅ  Gurkemeie mot kreft

Vår vurdering

Boka viser hvilken imponerende detaljkunnskap som ligger til grunn for hvordan Gonzalez arbeidet med kreft. Han var ikke bare en empatisk lege, men også en ”nerd” som virkelig satte seg inn i alle detaljer. Et minus med boka er at den mangler stikkordregister og litteraturliste, men kapitteloverskriftene gjør det likevel enkelt å finne fram til temaer man ønsker å lese eller lese om igjen. Det må til om man ønsker å få med seg detaljene.

Gonzalez var åpenbart en lærd person vi skulle ønske ble tatt på alvor i konvensjonelle kreftmiljøer i Norge. Inntil så skjer, oppfordrer vi alle til å gi boka som julegave til fastlegen!

 

Forfatter: Nicholas J. Gonzalez

Tittel: Nutrition and the autonomic nervous system.

Utgiver: New Spring Press, New York

Utgivelsesår: 2017 (heftet, 251 sider)

ISBN: 978-0-9985460-0-1

Pris: £24.99 (ca. kr 270 19inkl. frakt) fra amazon.co.uk


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner