Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Erting om utseendet øker risikoen for rusbruk – spesielt hos jenter

Erting om utseendet øker risikoen for rusbruk – spesielt hos jenter

Ungdommer som blir mobbet for vekt og kroppsform, tyr oftere til alkohol eller marihuana enn dem som ikke blir mobbet av samme årsaker, i følge ny forskning. Studien er riktignok gjort i USA, men rusbruk er utbredt også blant norsk ungdom, og også her er det fokus på å forebygge rusmiddelbruk blant unge.

Studien omfattet 1 344 ungdommer mellom 11 og 14 år i Hartford, Connecticut. De unge ble spurt om de i løpet av de siste seks månedene var blitt ertet eller kritisert av foreldre, venner eller søsken for hvordan de så ut, blant annet for hva de veide og hvor mye de spiste. Over halvparten av deltakerne bekreftet dette, blant dem 76 prosent av de overvektige jentene og 71 prosent av de overvektige guttene samt 43 prosent av guttene som ikke var overvektige. Deretter ble ungdommenes alkohol- og marihuanabruk undersøkt. De som gjentatte ganger opplevde erting og negative kommentarer om utseendet, brukte mer alkohol og marihuana. Koblingen mellom mobbing som gikk på utseendet og rusbruk, var høyest blant jenter.

Resultatene gir signal om hvilket fokus det er på utseendet i dagens samfunn, og hvilket press unge opplever. Dette kan både skoler og foreldre med fordel bli mer bevisste på. ALJ

Kilde:

Klinck M, Vannucci A, Fagle T mfl. Appearance-related teasing and substance use during early

Annonse:

adolescence. Psychology of Addictive Behaviors

2020; 34: 541-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32039619/

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar