Skip to main content

Fagseminar om psykofarmaka uten deltakere fra Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Psykiatriforeningen

To sentrale helseinstitusjoner og Norsk Psykiatriforening stilte ikke på fagseminar om psykofarmaka på Cinemateket i Oslo 25. november 2014. Her viste en velrenommert vitenskapsjournalist og en av verdens ledende eksperter på medikamenter hvor lite vitenskapelig dokumentasjon som underbygger bruken av psykofarmaka.

Tekst Einar Plyhn og Jon Lund Hansen     Foto Shutterstock

Tirsdag 25. november 2014 arrangerte Abstrakt forlag, i samarbeid med brukerorganisasjonene We Shall Overcome (WSO)1 og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse,2 et heldagsseminar om kunnskapsgrunnlaget for bruk av psykiatriske legemidler i psykiatrien. Seminaret var støttet av Fritt ord.

Foranledningen var lansering av to bøker oversatt til norsk, Robert Whitakers En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler,3 og Peter Gøtzsches Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan legemiddelindustrien har korrumpert helsevesenet.4 Begge forfattere stilte på seminaret – en velrenommert vitenskapsjournalist fra USA og en av verdens ledende eksperter på medikamenter og deres effekter, leder av det nordiske Cochrane-senteret ved Rikshospitalet i København.

Dette var en helt spesiell anledning for god fagdiskusjon om psykiatrisk medisin. Følgelig ville vel relevante norske myndigheter og norske psykiatere takke et gledelig ”ja” til en invitasjon? Overhodet ikke!

LES OGSÅ  God helse – mer enn mat

Kunnskapssenteret

Allerede 27. august startet en dialog med Kunnskapssenteret5 om deltakelse. Senteret har et nasjonalt ansvar for å drive kunnskapsoppsummeringer, og ble invitert til å redegjøre for hva de betraktet som vår beste kunnskap vedrørende bruken av psykofarmaka. Etter purring svarte de 9. september at tidspunktet ikke passet. Etter ytterligere kontakt ble begrunnelsen endret til at ”…Kunnskapssenteret ikke stiller opp på oppdrag fra private aktører.” Den 1. oktober sendte direktøren følgende endelige avslag med denne begrunnelsen: ”Vi har imidlertid ikke gjennomført noen aktuelle kunnskapsoppsummeringer på bruken av psykofarmaka innen den rammen du beskriver. Vi har derfor heller ikke noe bidrag til opplysning av det temaet den aktuelle fagkonferansen omhandler.”

Helsedirektoratet

27. august startet også dialogen med Helsedirektoratet for å få dem med på seminaret. Helsedirektoratet har ansvar for de nasjonale retningslinjene for behandling av ulike psykiske lidelser, og ble invitert til blant annet å redegjøre for hvilket kunnskapsgrunnlag retningslinjene bygget på. Etter purring forklarte Helsedirektoratet 8. september: ”Siden arrangementet det her er snakk om, ikke primært er et fagseminar, men et lanseringsarrangement for to nye bøker på det norske bokmarkedet, velger vi å takke nei til deltakelse i denne anledning. Dette for å unngå at det kan fremstå som om Helsedirektoratet gir en form for autorisasjon til utgivelsen av bestemte bøker.” Helsedirektoratet ble tilbudt at det skulle opplyses eksplisitt på seminaret at de ikke ved sin deltakelse ga noen autorisasjon til bøkene. Uten nærmere begrunnelse takket de 16. september endelig nei.

Norsk Psykiatriforening

Etter flere forgjeves forsøk på å oppnå telefonisk kontakt, ble Norsk Psykiatriforening den 1. oktober formelt invitert til seminaret per e-post. Responsen fra leder av foreningen var positiv, og de ville så snart som mulig finne en som kunne stille. Etter flere purringer svarte de imidlertid 29. oktober at de ikke hadde lyktes med å få noen til å stille opp: de var opptatt på annen konferanse ”…og våre «debattanter» hadde ikke anledning til mer fravær denne uken”.

LES OGSÅ  Nytt Akinon-kurs!

Whitaker og Gøtzsche holdt grundige foredrag om hvor svak forskningsmessig evidens det er for bruken av psykiatriske legemidler, ikke minst ved langvarig bruk. Til tross for tre tomme stoler ble det likevel en god paneldebatt, med livlig deltakelse også fra et engasjert publikum.


Kommentar fra ansvarlig redaktør

Det er ikke uvanlig at myndighetene eller etablerte fagpersoner uteblir fra konferanser med ledende fagfolk; det er snarere regelen. Etter vel 30 års erfaring har jeg til gode å møte norske ”eksperter” på slike konferanser, og den ene gangen jeg kan huske at noen av dem deltok, forlot de konferansen midtveis i protest mot det den inviterte foredragsholderen la fram (temaet omhandlet ortomolekylær behandling av Downs syndrom). I februar var Helsemagasinet i Cape Town og deltok på den største konferansen om høyfettkosthold som noen gang er arrangert. 15 internasjonale fagpersoner la fram forskning og kliniske erfaringer med høyfettkosthold og virkningene av sukker og raffinerte karbohydrater. Dessverre deltok ingen representanter verken fra helsemyndighetene eller det etablerte ernæringsmiljøet i Norge.


[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatterne»]Einar Plyhn (f. 1951) er forlagssjef i Abstrakt forlag og initiativtaker til fagkonferansen. Jon Lund Hansen (f. 1948) er privatpraktiserende psykolog.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://www.wso.no/

2.  http://www.erfaringskompetanse.no/

3.  Whitaker R. En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler. Oslo: Abstrakt forlag, 2014.

4.  Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan legemiddelindustrien har korrumpert helsevesenet. Oslo: Abstrakt forlag, 2014.

5.  http://www.kunnskapssenteret.no/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Kostholdskurs i sjampanjeluft
Del gjerne med dine venner