Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > Fantasien kan hjelpe oss å bekjempe frykt

Fantasien kan hjelpe oss å bekjempe frykt

Eksponeringsbehandling eller eksponeringsterapi er en vanlig metode som brukes for å motvirke angst og fobier. Det går ut på at man under kontrollerte former blir utsatt for det man er redd for, og gjennom dette får lære å håndtere situasjonen – og frykten – på en bedre måte. Nå viser forskning at man kan få like god effekt gjennom bare å visualisere det vi er redde for. Dette indiker i det minste en studie hvor 68 deltakere enten ble eksponert for det de fryktet, eller kun forestilte seg og gjenopplevde frykten uten å fysisk bli eksponert for det de var redde for. Begge framgangsmåtene viste seg å være like effektive for å aktivere de samme områdene i hjernen som bidrar til å dempe fysiologiske fryktreaksjoner. Dermed ser det ut til at vi kan få hjelp til å bli fri fra angst og fobier ved at vi gjentatte ganger ser for oss det vi er redde for.

Kilde:

Botto SV, Rochat P. Sensitivity to the evaluation of others emerges by 24 months. Developmental Psychology 2018; 54: 1723–34. http://psycnet.apa.org/record/2018-41343-012

Legg igjen et svar