Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Farmaindustrien finansierer angrep på homøopati

Farmaindustrien finansierer angrep på homøopati

Den engelske stiftelsen ”Sense About Science” (www.senseaboutscience.org), som aktivt driver kampanjer mot homøopati, får donasjoner fra farmasøytisk industri. Dette har Hans G. Schrauder fra England avdekket. Han er styremedlem i den britiske foreningen for medisinsk homøopati (The Homeopathic Medical Association; www.the-hma.org) med rundt 160 registrerte leger og ikke-leger som bruker homøopati i sin praksis. Siden ”Sense About Science” er en stiftelse, plikter den å oppgi hvem som gir dem donasjoner, og dette må innberettes til en statlig myndighet. Schrauder har undersøkt hvem som donerer penger til stiftelsen, og det dreier seg blant annet om farmasøytiske selskaper.

Homøopati har en lang historie i England. Allerede i 1947 ble det åpnet et homøopatisk sykehus, og helt til for noen få år siden fantes det fem slike sykehus. Som følge av angrepene har ett sykehus måttet stenge fordi trygdevesenet ikke lenger henviser pasienter dit eller betaler for pasientbesøkene. Det homøopatiske sykehuset i London er blitt tvunget til å erstatte ordet ”homøopati” i navnet med ”integrert medisin”. Schrauder mener at angrepene mot homøopatien er velorganisert og at det som startet i England, siden har spredd seg til Tyskland, Sveits og Norge. IM

Kilde:

Granvik M. Pär Wahlström, homeopat: Läkemedels bolag finanierar attack mot homeopatin och andra alternativa terapier (www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/paer-wahlstroem-homeopat-laekemedels-bolag-finansierar-attack-mot-homeopatin-och-andra-alternativa-terapier-650643). [10.5.2012]

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar