Skip to main content

Farmasøytisk industri bestikker Kongressen

Ukeslutt 20. januar 2023 Denne uka kan du lese om omfanget av farmasøytisk industris bestikkelser i Kongressen i USA. Videre kan du lese om dette:

 • Høyt glukosenivå svekker medfødt immunitet
 • Kan LED-lys være helseskadelig?
 • Flere fordeler forbundet med periodisk faste
 • Nesten 280 dødsfall blant idrettsutøvere etter koronavaksinering i USA
 • Kan gjentatte koronavaksiner føre til spredning av kreft?
 • Pentagon opphever vaksinetvangen for soldatene
 • Ivermektin er trygg og effektiv mot koronavirus
 • Forskere klør seg i hodet av koronavirusets plutselige utvikling
 • Det hvite hus presset Facebook til å sensurere kjent tv-programleder om covid-19-vaksiner under pandemien
 • E-poster viser at Pfizer-styremedlem presset Twitter til å sensurere innlegg om naturlig immunitet
 • Koronakritikere reiser antitrustsak mot sentrale medier for koordinert sensur
 • Skaden av sirkulerende piggproteiner
 • Amerikansk lege mener mRNA-vaksinene bør trekkes grunnet ny forskning
 • Koronapandemien er straks over ifølge tysk virolog
 • Tiltak mot senvirkninger av covid-19

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

70 prosent av Kongressen i USA bestukket av farmasigiganter

Dette kommer fram av en artikkel på Steigan.no 13. januar. Medlemmer av Senatet og Representantenes hus i USA blir rikelig betalt av de farmasøytiske gigantene. En analyse viser at i koronaåret 2020 mottok 72 av Senatets 100 senatorer og 302 av de 435 medlemmene av Representantenes hus penger fra dem. Derfor overrasker det ikke at Kongressen alltid gjør som de farmasøytiske selskapene ønsker til tross for at de er de mest forbryterske selskapene i USA.

Høyt glukosenivå svekker medfødt immunitet

Dette er tema for en fagartikkel i Nature Communications fra 20. september 2022. I studien har forskerne testet hvordan dette skjer med fokus på urinveisinfeksjoner blant diabetikere. Det viste seg at diabetikere skiller ut mindre av proteinet psoriasin, som motvirker bakterievekst. Dette proteinet bidrar også til å opprettholde en frisk slimhinne i urinblæreveggene, noe som er viktig for å motvirke infeksjoner. Urinveisinfeksjoner bidrar til å svekke immunforsvaret. Forskere har lenge visst at østrogen kan påvirke immunforsvaret og hjelpe til med å holde slimhinner og urinblæra frisk. I den nye studien observerte man at behandling med østrogen i cellekulturer i laboratoriet førte til økt frisetting av psoriasin.

LES OGSÅ  Periodisk faste ved psykiske lidelser

Kan LED-lys være helseskadelig?

LED-lyspærer har de siste årene erstattet glødelamper i store deler av verden. Motivasjonen for dette er energisparing. Imidlertid er dette gjort uten å tenke på eventuelle negative helseeffekter av lyset fra LED-pærer. Det er ikke bare ”kaldere” lys fra slike pærer enn fra vanlige pærer, men LED-pærer avgir også mye blått lys. Stadig mer forskning har de siste årene vist at blått lys kan ha en rekke negative helseeffekter. Dette temaet er omtalt i en fin oversikt i The Epoch Times 11. januar.

Flere fordeler forbundet med periodisk faste

Dette er tema for en artikkel på Nrk.no 15. januar. Tidsbegrenset spising endret genuttrykk i mus, og disse funnene kan ha betydning for en rekke sykdommer. Artikkelen omtaler en fagartikkel i Cell Metabolism 3. januar.

Nesten 280 dødsfall blant idrettsutøvere etter koronavaksinering i USA

Dette kommer fram av et leserbrev til Scandinavian Journal of Immunology, publisert f21. desember 2022. Saken er omtalt i The Epoch Times 4. januar. Fra 2021 til 2022 er minst 1 616 tilfeller av hjertestans eller andre viktige medisinske problemer blitt dokumentert globalt hos vaksinerte idrettsutøvere, hvorav 1 114. Idrettsutøvere fra USA utgjorde 279 av de døde.

Kan gjentatte koronavaksiner føre til spredning av kreft?

Dette diskuteres i en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola i The Epoch Times 5. januar. Mercola skriver at en rekke pasienter i stabil remisjon etter kreft nå opplever et plutselig, eksplosivt tilbakefall av kreften. Det har hos mange skjedd dager eller uker etter å ha tatt en ny koronavaksine.

Pentagon opphever vaksinetvangen for soldatene

Påbudet om covid-19-vaksinasjon ble opphevet10. januar 2023. Koronavaksinering av amerikanske soldater er tema for en artikkel på Steigan.no 13. januar. Vaksinepåbudet har vært omstridt og har splittet USA. Det har tvunget mer enn 8 400 soldater ut av militæret for å nekte å adlyde ordre da de nektet å ta vaksinen. Tusenvis av andre søkte fritak av religiøse og medisinske årsaker.

Ivermektin er trygt og effektivt mot koronavirus

I The Epoch Times 25. desember 2022 gis et utdrag av Colleen Hubers bok The defeat of COVID, nærmere bestemt hennes kapittel om medikamentet ivermektin. Før koronapandemien ble det forskrevet milliarder av ganger gjennom 36 år mot en rekke ulike parasitter. Det tolereres godt og er effektivt. I artikkelen oppsummerer hun forskning på ivermektin brukt mot covid-19 og hvordan det virker.

LES OGSÅ  Forsker sparket etter omtale av paracetamol

Forskere klør seg i hodet av koronavirusets plutselige utvikling

En så rask og plutselig utvikling av flere varianter med enorme vekstegenskaper er helt enestående, skriver forskere i en rapport publisert i tidsskriftet Nature 19. desember 2022. Dette er tatt opp i Nettavisen 11. januar, der blant annet representanter for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet intervjues. Artikkelen tar opp om enkelte grupper kan ha større risiko ved å ta vaksine enn ikke å gjøre det. Tidligere under pandemien var ett av helsemyndighetenes argumenter for vaksinering at det ville forhindre smitte. Mener de fortsatt det? Kan viruset bli farligere og mer smittsomt som følge av utstrakt vaksinering? Sistnevnte forsøkte professor emeritus Jan Raa og undertegnede å advare mot for et år siden.

Det hvite hus presset Facebook til å sensurere kjent tv-programleder om covid-19-vaksiner under pandemien

Dette kommer fram i en artikkel i The Epoch Times 7. januar. Det hvite hus presset Facebook til å iverksette tiltak mot Fox News-verten Tucker Carlson for angivelig å ha sagt at covid-19-vaksiner “ikke fungerer”, ifølge et dokument utgitt av Louisianas republikanske statsadvokat Jeff Landry. Han karakteriserte handlingen som en forespørsel om å sensurere journalisten.

E-poster viser at Pfizer-styremedlem presset Twitter til å sensurere innlegg om naturlig immunitet

Et styremedlem i Pfizer som pleide å lede Mat- og medikamentdirektoratet i USA (FDA), drev i 2021 lobbyvirksomhet mot Twitter for å iverksette tiltak mot et innlegg som detaljert påpekte at naturlig immunitet er bedre enn covid-19-vaksinasjon. Saken er omtalt i The Epoch Times 9. januar. Lobbyvirksomheten bidro også til å få fjernet innlegg om at barn har lav risiko for å rammes av covid-19 og til å få en tidligere New York Times-journalist bannlyst fra Twitter.

Koronakritikere reiser sak om mistillit mot sentrale medier for koordinert sensur

Saken er omtalt på The Epoch Times 11. januar. Dette gjelder noen av verdens største nyhetsorganisasjoner. Anklagen er at de skal ha samarbeidet for å forhindre at folk med andre synspunkter enn de offisielle, kom til orde under pandemien.

De sensurerte har anlagt sak mot The Washington Post, British Broadcasting Corp (BBC), The Associated Press (AP) og Reuters.
Saken ledes av advokaten Robert F. Kennedy jr. Han har med seg Creative Destruction Media, Trial Site News, Truth About Vaccines-grunnleggerne Ty og Charlene Bollinger, uavhengig journalist Ben Swann, Health Nut News-utgiver Erin Elizabeth Finn, Gateway Pundit-grunnlegger Jim Hoft, osteopat Joseph Mercola og kiropraktor Ben Tapper.
De saksøkte mediene er anklaget for å ha engasjert seg i gruppeboikott – i samråd med sine store teknologipartnere – mot små, uavhengige nyhetsutgivere ved å nekte dem tilgang til internettplattformer de trenger for å konkurrere og til og med overleve på det elektroniske nyhetsmarkedet.

LES OGSÅ  Jod og radioaktiv forurensning

Skaden av sirkulerende piggproteiner

I en artikkel i The Epoch Times 8. januar diskuterer den anerkjente amerikanske legen Peter A. McCullough og John Leake hvordan sirkulerende piggproteiner hos koronavaksinerte kan føre til hjertemuskelbetennelse (myokarditt) basert på en fagartikkel publisert i Circulation 4. januar.

Amerikansk lege mener mRNA-vaksinene bør trekkes grunnet ny forskning

Joseph Fraiman, en lege basert i Louisiana som også forsker på covid-19 og andre helseproblemer, sier at det er på tide å stoppe utdeling av mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna inntil nye kliniske studier viser at fordelene med vaksinene oppveier skadene. Dette kommer fram av en artikkel i The Epoch Times 13. januar. Ifølge Fraiman vekker den nye forskningen, inkludert en reanalyse av utprøvingene av vaksinene, bekymring for hvorvidt fordelene ved vaksinene oppveier skadene.

Koronapandemien er straks over, ifølge tysk virolog

Ifølge en artikkel i The Epoch Times 27. desember 2022 forventer den tyske virologen Christian Drosten at pandemien snart er over. Hans vurdering er at befolkningen etter denne vinteren kommer til å ha så bred immunitet at viruset vil ha små muligheter til å spre seg i løpet av kommende sommer. Dette støttes av en tysk lege som mener pandemien vil være over i løpet av vinteren. De uttaler seg vel og merke om forholdene i Tyskland, men dette antas å gjelde også i resten av Europa.

Tiltak mot senvirkninger av covid-19

En artikkel i The Epoch Times 26. desember fokuserer på senvirkninger av covid-19 og hva man kan gjøre for å motvirke denne tilstanden. Blant annet nevnes tilskudd av ginseng, curcumin, boswellia og glutation.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner